המתכונת החדשה שאישרה סלינגר לפוליסת אובדן כושר עבודה

מחלה או תאונה עלולות להוציא שכירים ועצמאים ממעגל העבודה ■ נוסח חדש של פוליסת ביטוח, שאישרה הממונה על שוק ההון, מעניקה כיסוי משופר למבוטחים - כולל תשלום מהיר יותר ■ רן קלי, מנכ"ל קבוצת קלי, מסביר את ההבדלים בין הפוליסות החדשות לישנות

אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
רן קליצילום: מוטי מילרוד
אסא ששון

הפיצוי מהביטוח יגיע אליכם מהר יותר במקרה של אובדן כושר עבודה - כך עולה מבדיקת הפוליסות במתכונת החדשה שאישרה בתחום הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, בדצמבר 2017. במתכונת הקודמת נמשכה ההמתנה שלושה ואף שישה חודשים; ועתה הכסף יתקבל בתוך שלושה חודשים לכל היותר. זהו אחד הסעיפים שבהם הוכנסו שינויים, וצירופם מעניק למבוטחים כיסוי משופר.

פוליסת אובדן כושר עבודה אושרה לאחר משא ומתן ממושך בין חברות הביטוח לסלינגר. זאת בעקבות החלטתה של סלינגר על שינויה באופן שנועד להקל על השוואת מחירי הפוליסות בין חברות הביטוח. טענתה היתה שחברות הביטוח קבעו מחיר גבוה, ולכן לא אישרה לשווק פוליסות אלה. מצב זה לא רק מנע רכישת פוליסות, אלא גם לא איפשר לחברות הביטוח לשווק את ביטוחי המנהלים.

בשיחה עם TheMarker מתאר רן קלי, מנכ"ל קבוצת קלי, את המתכונת החדשה של פוליסות אובדן כושר עבודה.

מהו ההבדל בין המתכונת החדשה לישנה?

"רשות שוק ההון חותרת בשנים האחרונות לאחידות בין כל חברות הביטוח בתנאים ובהגדרות של ביטוח אובדן כושר עבודה; לבהירות ולשקיפות כלפי הלקוחות; ובמשתמע - להגברת התחרות על מחיר הביטוח. לכן, הפוליסות החדשות ערוכות במבנה מודולרי, הכולל מוצר בסיסי (לרבות שני נספחי חובה) - שאליו ניתן לצרף נספחי רשות, המרחיבים את הכיסוי הבסיסי על פי בחירת המבוטח. מכיוון שהתוכנית הבסיסית אחידה, ההבדל בין היצרנים מתמקד בנספחי הרשות, בתעריפי הביטוח ובאיכות השירות במונחים של תשלום תביעות".

מהם מאפייני התוכנית הבסיסית החדשה?

"תוכנית הבסיס כוללת פיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה. הגדרת מקרה הביטוח היא מקצועית - כלומר, אם עקב מחלה או תאונה נשלל כושר העבודה של המבוטח באופן זמני או קבוע בשיעור של 75% לפחות, לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה, ושבעקבותיה נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו במשך שלוש שנים לפני מקרה הביטוח.

"הגדרת השכר המבוטח בעבור שכירים נשענת על ממוצע השכר ב-12 החודשים או בשלושת החודשים שקדמו למקרה הביטוח, לפי הגבוה מביניהם".

מהם נספחי החובה הנלווים למוצר הבסיסי?

"המוצר הבסיסי כולל שתי הרחבות מובנות. הראשונה היא נספח אובדן כושר עבודה חלקי - הרחבה לתשלום פיצוי חלקי במקרה של אובדן כושר העבודה בשיעור שבין 25% ל-74%. הכיסוי לינארי מהפיצוי - כלומר, במקרה של אובדן חלקי של כושר העבודה, ישולם פיצוי בגובה שיעור אובדן הכושר מהפיצוי החודשי (ראו דוגמה).

"ההרחבה השנייה היא נספח ברות ביטוח. מבוטח שפרש ממקום עבודתו, הפעיל הסדר ביטוח אובדן זמני לשנה, וגם בסיומו לא השתלב עדיין במקום עבודה חדש, יוכל להקטין את הפיצוי החודשי בפוליסה, ולהפעיל את נספח ברות הביטוח. ההרחבה לברות ביטוח מאפשרת למבוטח לחזור לכיסוי בהתאם לסכום הפיצוי שהיה קיים ערב סיום עבודתו, תמורת תשלום פרמיה מופחתת. כשימצא מעסיק חדש, יוכל המבוטח לחזור לכיסוי המקורי ללא חיתום רפואי, בתוך שישה חודשים ממועד חזרתו לעבודה, או חשמ שנים מיום רכישת ההרחבה, לפי המוקדם מביניהם".

מהם נספחי הרשות?

"חוזר הרשות קבע רשימה סגורה של הרחבות שחברות הביטוח רשאיות להציע למבוטח. במהלך תקופת הביטוח, רשאי מבוטח להוסיף או למחוק נספחים כרצונו, בכפוף לחיתום רפואי. חברות ביטוח שונות בחרו להציע הרחבות שונות כגון הגדרת עיסוק ספציפי; פיצוי למפרע או קיצור תקופת המתנה; ביטול הקיזוז בפיצוי חודשי מגורם ממשלתי; ביטול החרגות; הגדלת הפיצוי כתוצאה מגידול בשכר המבוטח; תשלום נוסף במקרה סיעוד".

מהי עלות ההרחבות למוצר?

"מוצר הבסיס מציע פיצוי חודשי לאובדן כושר עבודה הכולל שחרור מתשלום פרמיות, אובדן כושר עבודה חלקי וברות ביטוח. עלות ההרחבות היא 5%–30%, תלוי בסוג ההרחבה".

כיצד יושפע תעריף הביטוח הקבוצתי בהסכמים מפעליים?

"עובדים חדשים בארגונים הקשורים עם חברת הביטוח בהסכם תנאים מפעליים, יהיו זכאים להצטרף למוצר החדש לביטוח אובדן כושר עבודה - בתנאים המותאמים לאלה שנקבעו בהסכם המפעלי בעבור המוצר הישן.

"כל עוד ההסכם המפעלי בתוקף, לא ניתן יהיה לצרף ברמה האישית הרחבות נוספות מעבר לאלה שנקבעו בהסכם. עלות המוצר החדש תיוותר בשלב ראשון ללא שינוי, אך יש להניח כי בתום ההסכם ייפתח דיון מחודש, עם שאיפה של החברות לייקר את הביטוח".

מה עולה מהשוואה בין כיסוי לנכות בחברת ביטוח ובקרן פנסיה?

"בית הדין הארצי לעבודה קבע, על סמך עמדתה של הממונה על שוק ההון, כי הכיסוי למקרה נכות בקרן פנסיה הוא חלקי ומוגבל בהשוואה לכיסוי מקביל בחברת ביטוח. הסיבה לכך היא שהגדרת הנכות בקרן פנסיה, המבוססת על 'עיסוק סביר', נחותה בהשוואה להגדרת 'עיסוק ספציפי' בפוליסת ביטוח.

בלשונו של פסק הדין, 'רכישת ביטוח בקרן פנסיה עשויה להקנות ביטוח חלקי בלבד בנסיבות שבהן נפגעת יכולתו של העמית להמשיך לעסוק בתחום העיסוק הספציפי שבו עבד בעבר, וכפועל יוצא מכך, נגרמת לו ירידה משמעותית בהכנסות'".

האם ניתן לרכוש כיסוי בחברת ביטוח כנגד השכר המבוטח בקרן פנסיה?

"למרות הנחיתות המובנית של הגדרת פנסיית הנכות בקרן פנסיה, פירסמה רשות שוק ההון בדצמבר 2017 החלטה שלפיה לא ניתן עוד לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה בחברת ביטוח כנגד רובד השכר המבוטח בקרן פנסיה. המטרה היא מניעת כפילות מיותרת. איסור זה חל על תוכניות ביטוח חדשות בלבד - שמועד שיווקן לאחר 1 באוגוסט 2017. לפי אותה הבהרה, עמיתים בקרן פנסיה יוכלו בעתיד לרכוש אך ורק מטריה ביטוחית איכותית - אך לא כמותית - שתכלול הגדרת עיסוק ספציפי והרחבה לביטול תקופת הכשרה. בשלב זה רשות שוק ההון עדיין לא אישרה לשיווק תכניות מטריה ביטוחית לפנסיית נכות מקרן פנסיה. כשתאושר התוכנית ניתן וראוי יהיה כמובן להציע לעובדים לרכוש השלמה זו".

מהן ההשלכות על מבוטחים קיימים?

"אין השלכות עבור ציבור המבוטחים הקיימים, שברשותם פוליסות למקרה אובדן כושר עבודה, בתנאים ערב השינוי מאוגוסט 2017. בהקשר שלהם לא השתנה דבר. האמור לעיל חל גם לגבי עובדים בארגונים שבהם המעסיק מקצה תקציב לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה ממלוא השכר המבוטח, לרבות מחלק השכר המבוטח בקרן הפנסיה. שכן, היכן שמדובר בהמשכיות של כיסוי ישן, וכל עוד מאפשר זאת הסכם העבודה, ניתן להמשיך לפעול על פי הפרקטיקה שהיתה נהוגה עד היום".

מהן ההשלכות בתנאים של עובדים חדשים?

"לאור המגבלה לרכוש עבור עובדים חדשים כיסוי לאובדן כושר עבודה בחברת ביטוח, כנגד רובד השכר המבוטח בקרן פנסיה, יש להקפיד בראש ובראשונה לקבוע בקרן הפנסיה מסלול ביטוח המקנה פנסיית נכות בשיעור 75% מהשכר המבוטח בקרן. כשיאושרו לשיווק תוכניות מטריה ביטוחית איכותית לפנסיית הנכות מקרן פנסיה, ניתן וראוי יהיה, כאמור, להציע לעובדים לרכוש השלמה זו בתשלום נוסף על חשבון העובד או המעסיק.

"מעבר לכך, מעסיקים שנהגו עד כה להעמיד תקציב לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה ממלוא השכר המבוטח, ייתכן שירצו לעדכן את הסכמי העבודה מכאן והלאה בהתאם למגבלה החדשה, ולקבוע כי תקציב ייעודי על חשבון המעסיק לרכישת ביטוח זה ייגזר מחלק השכר המבוטח בביטוח מנהלים או בקופת גמל בלבד.

"בכל הנוגע לעובדים שברשותם ביטוח ישן - כל עוד לא יחול שינוי בהסכם העבודה ו/או תתקבל הנחיה מפורשת מאת המעסיק לא ייערך שום שינוי, כדי שלא לפגוע בכיסוי הביטוחי ברמתו הנוכחית".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker