מכתשים אגן מפספסת בשורה התחתונה - הרווח הנקי עלה מ-1.7 ל-12.4 מיליון דולר בלבד

עם זאת, החברה עמדה בתחזית ההכנסות - עלו ב-7.3% ל-601 מיליון דולר

ואדים סבידרסקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
ואדים סבידרסקי

מכתשים אגן, יצרנית חומרי הדברה וקוטלי עשבים למגזר החקלאות, פירסמה את תוצאותיה העסקיות לרבעון השני 2010. זאת על רקע העסקה לרכישת חברת אלבאו האמריקאית ובדיקת הנאותות הנעשית בחברה. החברה מציגה גידול של 7.3% בהכנסותיה לעומת הרבעון אשתקד שהסתכמו ב-601 מיליון דולר.

הגידול בסך ההכנסות נבע מגידול במכירות מוצרים להגנת הצומח במרבית אזורי הפעילות, אשר קוזזה בחלקה בשל ירידה במחירי המכירה הממוצעים של החברה ביחס למחירם ברבעון המקביל אשתקד וכן מהיחלשות היורו ביחס לדולר. עם זאת, ירידת מחירי חומרי הגלם הביאה לחיסכון בעלות המכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בחברה מציינים כי מגמת הירידה ברמת המלאים נמשכה גם ברבעון זה בעקבות העלייה בביקושים למוצרי החברה ומדיניות ניהול מלאי.

בחברה מציינים: "חורף קר באירופה ובצפון אמריקה גרם לעיכוב בפתיחת העונה החקלאית ולדחייה בעיתוי המכירות. כמו כן, רמת המלאים אשר נותרה אצל המפיצים של חברות רבות בענף עקב תנאי מזג האויר, הובילה להתחזקות התחרות בשווקים אלו".

רווח החברה מפעילותה השוטפת גדל ב-17% לעומת הרבעון המקביל לסך 44 מיליון דולר. הגידול בהוצאות התפעוליות ובשיעורן מסך המכירות נבע בעיקר מהתחזקות המטבעות בהן פועלת החברה ביחס לדולר ומגידול בפעילויות באמצעות חברות חדשות. בשורה התחתונה, הציגה מכתשים את הרווח הנקי לבעלי מניותיה שהסתכם בכ-12.4 מיליון דולר לעומת רווח של 1.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה. לעלייה ברווח הנקי תרם הקיטון בהוצאות המימון אשר נבע מהכנסת מימון שנרשמה בשל התחזקות הדולר ביחס לשקל בהשוואה לרבעון קודם, אשר קוזזה בחלקה בשל הגידול במצבת החוב של החברה.

ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם ה-EBITDA ב-71 מיליון דולר לעומת 60.5 מיליון דולר ברבעון אשתקד. הגידול נבע בעיקר משיפור ברווח התפעולי. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה חיובי והסתכם בהיקף של 268 מיליון דולר, המהווה צמיחה של 20.7% לעומת הרבעון המקביל. הגידול בתזרים השוטף נבע משיפור בהון החוזר.

אברהם ביגר, יו"ר דירקטוריון החברה, אמר היום: "במחצית שנה וברבעון שאופיינו בתנאי מזג אוויר מאתגרים וסביבת מחירים תחרותית, הצלחנו להציג ביצועים מהטובים ביותר בענף שלנו".

ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל החברה, אמר היום: "שנת 2010 היא שנה מאתגרת במיוחד מבחינתנו. במקביל לניהול הפעילות השוטפת בשנה זו, שבה התעשייה אינה מפגינה עדיין התאוששות, אנחנו פועלים לביצוע מהלכים מערכתיים חשובים, המיועדים לשיפור הפלטפורמה התפעולית הגלובלית ומבנה העלויות של המוצרים שלנו, באופן שיתחיל לקבל ביטוי כבר בשנת 2011".

ויגודמן מוסיף: "צמחנו ברבעון השני ובמחצית השנה הראשונה, תוך כדי התמודדות עם ירידות מחירים בהשוואה לתקופה המקבילה, ותוך שיפור ברווחיות ובתזרים מזומנים וצמצום ההון החוזר והמלאים. לשווקים המתעוררים באסיה פסיפיק ודרום אמריקה, תפקיד משמעותי בצמיחה שלנו בתקופה הזאת וכך יהיה גם בשנים הבאות. באותו זמן הגדלנו את נתחי השוק שלנו גם באירופה ובארה"ב - שווקים מרכזיים שחוו בתקופה הזו תנאי מזג אויר קשים, שהקטינו את כלל השוק והובילו לתנאים תחרותיים אתגריים שהתפתחו כתוצאה מכך".


עמידה חלקית בציפיות האנליסטים
תוצאות הרבעון השני עמדו חלקית בתחזית האנליסטים ממגדל בית השקעות אשר ציפו להכנסות של 604 מיליון דולר ולרווח נקי של 20 מיליון דולר. במגדל כתבו טרם פרסום דוחות: "אנו צופים לתוצאות טובות תוך השגת שיפור בכלל הפרמטרים לעומת הרבעון המקביל".

האנליסטים של בית השקעות מיטב היו פסימיים יותר לגבי המכירות וצפו להכנסות של 598 מיליון דולר, ברם, אופטימיים יותר לגבי הרווח הנקי תוך צפי ל-30.1 מיליון דולר בשורה התחתונה, המבטא רווח של 7 סנט למניה. במיטב כתבו: "אנו צופים לרבעון שני לא מלהיב. עם זאת, הדגש הוא על עסקת אלבאו. עדכונים של הנהלת החברה בנושא זה הם מן הסתם המסר החשוב ביותר שייצא מסיכומי הרבעון ושיחת הוועידה. הנקודה הספציפית החשובה ביותר בעינינו היא האם בדיקת הנאותות מעלה כי רווחיות ה-EBITDA של אלבאו בשנה קשה כמו 2010 היא באמת 15%, כפי שמכתשים טענו לפני כחודש. רווחיות כזו מרמזת על חברה ייצורית מעולה המצליחה להרוויח גם בשנת שפל".

מנגד, האנליסט ירון פרידמן מיחידת המחקר בבנק הפועלים מרוצה מהדיווח: "אנו סבורים כי מכתשים אגן הציגה תוצאות טובות מאוד לרבעון השני, בעיקר כשמשווים זאת לתוצאות שהציגה בשנה שעברה. אומנם הרווח הנקי היה נמוך מהערכותינו בשל גידול בהוצאות התפעוליות מעבר לתחזיות, אולם הכנסות החברה והרווחיות הגולמית שהשיגה תאמו את ציפיותינו המוקדמות, ומשקפים את המשך תהליך ההתאוששות שבו מצויה מכתשים אגן בפרט, וענף האגרוכימיה בכלל. שחיקת מחירי הגלייפוסט היתה ונותרה בעיה מרכזית של החברה, אולם חרף אתגר זה החברה הצליחה לשפר את תוצאותיה ברבעון".


פיזור גיאוגראפי
האנליסטים ציפן ליציבות באירופה לצד צמיחה חזקה במכירות של אסיה וצמיחה חד ספרתית במכירות בצפון אמריקה. ואכן בחברה מציינים כי הגידול הבולט במכירות נרשם באסיה פאסיפיק ובאפריקה, אזור בו הסתכמו המכירות ברבעון השני ב-85 מיליון דולר לעומת 52 מיליון דולר ברבעון המקביל. העלייה במכירות באזור זה נבעה בעיקרה מגידול במכירות באוסטרליה בשל תנאי מזג אויר טובים באזור והמשך צמיחה בהודו.

באירופה נרשמה ירידה של 1.7% במכירות שהסתכמו ב-261 מיליון דולר, הקיטון נבע מירידה במחירי המכירה לצד היחלשות של המטבעות בהן מבצעת החברה את פעולותיה ביחס לדולר. מנגד, עלייה בכמויות המכירה והרחבת פעילות החברה במרכז ומזרח אירופה קיזזו חלק משחיקת המחיר. המכירות לאמריקה הלטינית הסתכמו ב-105 מיליון דולר לעומת 99 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 6.4% שנבעה בעיקר משיפור בתנאי מזג האוויר באזור. בצפון אמריקה צמחו מכירות החברה ב-5.3% לעומת התקופה המקבילה.

התפלגות המכירות באזורים הגיוגראפיים שונים כמעט שלא השתנתה. יצוא של 43.5% לאירופה נרשם ברבעון החולף לעומת כ-47.5% בתקופה המקבילה. לעומת זאת, גדל החלק של היצוא לאסיה פאסיפיק מ-9.4% ל-14.2%. החלק היחסי המייוצא לאמריקה הלטינית (17.5%) ולצפון אמריקה (21%) לא השתנה.


עסקת אלבאו
לאחר שבסוף חודש יוני אישר דירקטוריון החברה את עסקת רכישה של חברת אלבאו האמריקאית, מבצעת החברה בימים אלו את בדיקת נאותות כתנאי להשלמת העסקה בתמורה לתשלום של כ-800 מיליון דולר והקצאה של כ-12% מהון מניות. בחברה מציינים כי אלבאו הינה היצרנית הגדולה למוצרים גנריים להגנת הצומח באזור צפון ודרום אמריקה, המשווקת את מוצריה בכ-50 מדינות בעולם ובעלת נתח שוק משמעותי.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker