מהשבוע: המלצות ועדת חודק יחייבו את כל הגופים המוסדיים

המוסדיים יצטרכו לגבש מדיניות ברורה ומנומקת לגבי ההשקעה באג"ח קונצרניות

נועם בר

>> לאחר מאבקים, דחיות ולחצים, נכנסו אתמול לתוקף המלצות ועדת חודק, הדנה בהסדרת פעילותם של הגופים המוסדיים בשוק האג"ח הקונצרני. ההמלצות שגובשו לחוזר שהוציא המפקח על הביטוח לפני חודשיים יחייבו את כל הגופים המוסדיים לבצע אנליזות מפורטות טרם בואם לרכוש אג"ח, הן בשוק הראשוני והן בשוק המשני.

האג"ח יחולקו לשלושה סוגים לפי הביטחונות שיש להן וקדימות החוב ביחס לחובות אחרים של החברה המנפיקה. בנוסף, יצטרכו המוסדיים לקבוע אמות מידה פיננסיות והתניות חוזיות שיצטרכו להיכלל בכל אג"ח שירצו לרכוש. אמנם המפקח על הביטוח מאפשר לגופים המוסדיים לסטות מדי פעם מהמדיניות שגובשה, אך הם יצטרכו לנמק היטב כל סטייה מהמדיניות.

בחוזר שפירסם המפקח נאסר על הגופים המוסדיים להשקיע באג"ח שבתשקיף ההנפקה שלהן אין קביעה מפורשת לגבי מספר עניינים, כמו אם המנפיק מתחייב לשמור על הדירוג של אותה חברה מדרגת לאורך כל חיי האיגרת. התשקיף יצטרך גם לכלול התייחסות לגבי ההגבלות בחלוקת דיווידנד ותידרש גם התייחסות למקרים של מחלוקת בין מחזיקי האג"ח למנפיק.

עוד מחייב החוזר גופים מוסדיים המעוניינים להשתתף בהנפקה של אגרות חוב קונצרניות, לקבל את המידע והחומר הקשור בהנפקה כשבעה ימים טרם ההנפקה כדי שיוותר להם מספיק זמן ללמוד את ההנפקה והכדאיות שלה. לפני הרכישה של האג"ח בפועל, הן בשוק הראשוני והן בשוק המשני, יצטרכו המוסדיים להכין אנליזה מסודרת וכתובה שתבחן את מצב החברה המנפיקה ואת תנאי האג"ח הספציפית, ותמליץ לגבי רכישתה.

מתחילת 2011 ייכנסו לתוקף גם ההוראות הנוגעות לאג"ח הלא סחירות המונפקות על ידי חברות פרטיות לא מדווחות. גוף מוסדי יוכל לרכוש אג"ח כזו רק אם החברה המנפיקה תתחייב להעביר לגוף המוסדי דוחות רבעוניים ושנתיים, כמו גם דיווחים על אירועים מהותיים כמו שינוי דירוג החוב של החברה או הרעה בכושר פירעון החוב שלה.

עם פרסום ההמלצות הראשונות לפני כשנה החל מסע לחצים גדול ממגוון גופים - בנקים, חברות ביטוח, חברות ציבוריות, טייקונים והרשות לניירות ערך - שביקשו לשנות את ההמלצות. בסוף תהליך שימוע שערכה הוועדה גובשו המלצות מתוקנות.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker