משרד האוצר מאמץ המלצות ועדת חודק: "ההמלצות ישפרו את פעילות גופי החיסכון הפנסיוני"

שר האוצר: "כך יקודם שוק האשראי החוץ בנקאי להתנהלות על בסיס נורמות הקיימות בשווקים המפותחים בחו"ל"

TheMarker Online

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, פירסם היום טיוטת חוזר המאמצת את המלצות וועדת חודק באשר לאופן השקעת הגופים המוסדיים באגרות חוב קונצרניות.

וועדת חודק מונתה על ידי הממונה על שוק ההון לפני כשנה והמליצה על שורה של הוראות ושינויים באשר לאופן התנהלותם של הגופים המוסדיים בכל הקשור להשקעותיהם באגרות חוב קונצרניות.

טיוטת החוזר מטילה חובות ומגבלות על גוף מוסדי אשר מעוניין להשקיע באיגרות חוב קונצרניות שעיקרן קבלת המידע והחומר הרלוונטי להשקעה באיגרת החוב 7 ימי עסקים טרם ההשקעה בפועל; חובת הכנת אנליזה לפני רכישת איגרת חוב; הטמעת השימוש ביחסים פיננסיים ככלי לבקרה ומעקב של הגוף המוסדי אחר החברה הלווה; קביעת מדיניות השקעה באשר לסוגי איגרות החוב שירכוש גוף מוסדי תוך התייחסות לרמת הסיכון שלהן ולזכויות המשפטיות שיש לרוכש אותן; התייחסות לזכויות משפטיות ספציפיות (לדוגמא: שעבוד שלילי ושינוי שליטה) במסגרת שטר איגרת החוב אשר בהיעדרן נדרש הגוף המוסדי לנמק מדוע הוא רוכש את אגרת החוב.

שריג מסר כי יישום המלצות הוועדה ישפרו בצורה ניכרת את פעילותם של גופי החיסכון הפנסיוני בישראל וישפרו את רמת ההגנה להם זוכים החוסכים לפנסיה באמצעות גופים אלו בדומה לפרקטיקות והמציאות הקיימת בשווקים מפותחים בעולם. שריג הוסיף כי הוא מודה לחברי הוועדה ולעומד בראשה, עו"ד דוד חודק, על אשר הקדישו מזמנם וממרצם לגיבוש ההמלצות החשובות הכלולות בדוח הוועדה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker