יעל פולק-חלק

הבוקר דיווחו מנורה ואקסלנס על תביעה ייצוגית שהוגשה נגדן, בהיקף של 214 מיליון שקל. על פי התובעים, החברות השקיעו חלק מכספם של העמיתים בתעודות סל, וחייבו את העמיתים בעלויות והתשלומים השונים (כמו דמי ניהול) הכרוכות בהשקעה זו, בניגוד לדין וללא גילוי מתאים.

לטענת התובעים, הנתבעות לא היו רשאיות לנכות מהכספים המנוהלים על ידן את העלות האפקטיבית הנובעת מהשקעה בתעודות סל, ומשעשו כן הפרו לכאורה שורה של הוראות דין, בינהן את חובת הנאמנות והגילוי, כמו גם את חובת הזהירות החלה עליהן.

הקבוצה התובעת מייצגת את כל מי שהינו או שהיה עמית או מבוטח באחת החברות, אשר חלק מהכספים המנוהלים על ידן הושקעו בתעודות סל החל ב-10 בנובמבר 2005 ועד למועד הגשת הבקשה. התובעים מבקשים מהנתבעות להשיב לחברי הקבוצה את העלויות האפקטיביות אשר נוכו, כפי הנטען, שלא כדין שמכספי חברי הקבוצה, והנובע מהשקעתן בתעודות סל.

תגובות

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker