מאבק השליטה באיי.די.או גרופ: לוקסנבורג מתנגד להסכם בין שיכון ובינוי לאפולו-דיין

בעל השליטה בקבוצת לפידות דורש במכתב לדירקטוריון איי.די.או גרופ כי ההסכם ששם קץ למאבק השליטה בין שיכון ובינוי לקבוצת אפולו־דיין יועמד להצבעה כעסקת בעלי עניין ■ במצב כזה, לפידות - המחזיקה 6% מ-23% המניות שלבעליהן אין עניין אישי - עשויה להכריע את ההצבעה

יורם גביזון
נכס של איי.די.או פרופרטיס בברלין
נכס של איי.די.או פרופרטיס בברליןצילום: Marc Volk
יורם גביזון

יעקב לוקסנבורג, בעל השליטה בקבוצת לפידות, מגביר את הלחץ על דירקטוריון איי.די.או גרופ ועל בעלת השליטה בחברה, חברת שיכון ובינוי . חברת לפידות קפיטל, שמחזיקה 2.8% ממניות איי.די.או גרופ, שלחה מכתב לדירקטוריון החברה ובו הוא מתבקש להוסיף נושאים לסדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות, שזומנה ל–18 בדצמבר.

האסיפה הכללית זומנה על ידי איי.די.או גרופ, כדי להצביע על מינוין מחדש של שתי דירקטוריות חיצוניות, מיכל מרום־בריקמן ולימור בלדב. ואולם ללוקסנבורג יש רעיונות מרחיקי לכת יותר — הוא מעוניין להרחיב את הדיון באסיפה לנושאים שנוגעים ישירות למבנה השליטה באיי.די.או גרופ.

נראה כי מטרתו של לוקסנבורג היא ללחוץ על שיכון ובינוי, שבשליטת שרי אריסון, לבטל את הסכם בעלי המניות עם קבוצת אפולו־דיין באופן שעשוי לחדש את מאבק השליטה בחברה — או לפרסם הצעת רכש לכל מניותיה של איי.די.או גרופ בפרמיה משמעותית על מחיר השוק שלהן, ולייצר בכך רווח לקבוצת לפידות.

לפידות קפיטל מנצלת את זכותה כבעלת יותר מ–1% ממניות איי.די.או גרופ, כדי להציע למנות שני דירקטורים חיצוניים חדשים: משה ריינס ואלכס חפץ — במקום המועמדות של איי.די.או גרופ.

הצעה דרמטית הרבה יותר היא לאשר את הסכם בעלי המניות שנחתם ב–20 בספטמבר בין שיכון ובינוי לבין קבוצת אפולו־דיין כעסקת ניגוד — כלומר כעסקה חריגה בין איי.די.או גרופ לבין בעלת השליטה בה. אישור עסקה כזאת מצריך רוב רגיל של בעלי המניות שאין להם עניין אישי באישורה — כך ששיכון ובינוי המחזיקה ב–40.1% ממניותיה ואפולו־דיין שמחזיקה ב–36.9% ממניותיה של החברה, לא ייכללו במניין הקולות. במצב דברים כזה, קבוצת לפידות כולה, המחזיקה 6% מיתרת המניות (23%), עשויה להכריע את גורל ההצבעה.

לוקסנבורג טוען במכתבו כי ההתחייבויות שנטלה על עצמה שיכון ובינוי בהסכם שחתמה עם אפולו־דיין הן למעשה התחייבויות שניטלו בשמה של איי.די.או גרופ. אלה מחייבות את איי.די.או גרופ לפעול על פי הסדרים שנקבעו בהסכם בין שיכון ובינוי לאפולו־דיין, כולל ביחס לאחזקותיה של איי.די.או גרופ בחברת הנדל"ן הגרמנית איי.די.או פרופרטיס (38%), שהיא הנכס היחידי של איי.די.או גרופ.

כך, אחד התנאים המתלים להסכם הוא שבתוך חמישה ימים מחתימתו, ימונו שני משקיפים מטעמה של אפולו־דיין לדירקטוריון איי.די.או פרופרטיס. לוקסנבורג טוען כי הסמכות למנות משקיפים לדירקטוריון איי.די.או פרופרטיס נתונה לאיי.די.או גרופ כבעלת מניות בה או לדירקטוריון איי.די.או פרופרטיס — אבל אינה בסמכות של בעלת השליטה באיי.די.או גרופ.

התחייבות נוספת שניטלה בשמה של איי.די.או גרופ, לפי לוקסנבורג, היא הקביעה שבתקופת הביניים, עד להשלמת ההסכם עם אפולו־דיין, שיכון ובינוי תפעיל את כוח הצבעתה — כך שאיי.די.או גרופ ואיי.די.או פרופרטיס לא יחתמו על עסקה מהותית. ההחלטה, לפי לוקסנבורג, כובלת את ידי דירקטוריוני שתי החברות מקבלת החלטות.

לדבריו, העובדה שאיי.די.או גרופ והדירקטוריון בחרו שלא להסתייג או להתנער מההתחייבויות ששיכון ובינוי נטלה בשמם, אף שלפידות דרשה מהם לעשות זאת, מעידה כי איי.די.או גרופ והדירקטוריון אימצו את ההתחייבויות — ולכן יש לראות באיי.די.או גרופ, כצד להסכם בעלי המניות ובהסכם בין שיכון ובינוי לאפולו־דיין, כעסקה חריגה בינה לבעלת השליטה.

איי.די.או פרופרטיס מתמחה ברכישה וניהול נדל"ן למגורים בברלין, גרמניה, ונסחרת בבורסה של פרנקפורט בשווי של 1.85 מיליארד יורו. איי.די.או גרופ מוחזקת על ידי שיכון ובינוי וקבוצה משותפת לקרן אפולו ולמשה דיין. אפולו־דיין רכשה אחזקות באיי.די.או גרופ ביוני־יולי ואיימה על שליטת שיכון ובינוי בה — עד שנחתם הסכם בעלי מניות בין שתי הקבוצות, שחילק את השליטה באיי.די.או פרופרטיס בין דירקטורים מטעם שיכון ובינוי לבין דירקטורים מטעם אפולו־דיין.

קבוצת לפידות רכשה 6% ממניות איי.די.או גרופ וטוענת כי ההסכם מקפח את בעלי מניות המיעוט, משום שהוא גרם לחברה לוותר על שליטתה בנכס העיקרי שלה, כדי לשרת אינטרסים של שני הצדדים להסכם.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ