ערן אזרן
המרכז המסחרי שרכשה מישורים
המרכז המסחרי שרכשה מישוריםצילום: מישורים
ערן אזרן

על סדר היום