יורם גביזון
המשתתפים בתמלוגים מקייט פארמה
יורם גביזון