אפשר להיות עצמאים בלי לוותר על פנסיה ודמי אבטלה: כך תדאגו לעתידכם הפיננסי

בינואר נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב אותם להפריש כסף לטובת החיסכון הפנסיוני ■ עם זאת, עצמאים רבים בחרו להתעלם מההוראה ולא לחסוך לימי זקנתם ■ הנה כמה מההטבות והסנקציות שעשויות לעודד אותם להתחיל לדאוג לעתידם הפיננסי

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
בית קפה בתל אביב. למצולמים אין קשר לכתבה

בינואר נכנס לתוקפו חוק חיסכון וסיוע לעצמאים, המחייב לראשונה עצמאים לחסוך לפנסיה. החוק הוא המשך לחוק פנסיית חובה מ–2008, שמחייב את כלל המעסיקים במשק להפקיד כסף לפנסיה עבור עובדיהם השכירים. חובה דומה לחסוך לפנסיה לא היתה מוטלת עד כה על ציבור העצמאים. ואולם מאז ינואר לא נרשמה נהירה המונית של עצמאים לחברות הביטוח כדי לפתוח קרן פנסיה.

על פי נתוני הלמ"ס ל–2015, בישראל יש כ–210 אלף עצמאים. אף שהם זכאים להטבות במס כנגד הפקדותיהם לפנסיה, לכ–40% מהם אין הסדרים פנסיוניים כלל, ובפרישתם לגמלאות הם נאלצים להסתפק בקצבת הזקנה הזעומה מהביטוח הלאומי.

רן קליצילום: אייל טואג

ואיזו קרן פנסיה השיגה תשואה עדיפה בסיכון נמוך יותר? לגרף הפיזור לחצו כאן

רן קלי, מנכ"ל קבוצת קלי, מסביר את חשיבותו של חוק הביטוח הפנסיוני לעצמאים, וכיצד יכולים העצמאים ליהנות מההטבות המגיעות להם בהפרשה הפנסיונית.

מהי מטרת החוק?

"מטרת החקיקה היא לחייב גם עצמאים לחסוך לפנסיה, כדי להבטיח את הכנסתם בגיל פרישה לגמלאות. כמו כן, כדי לעודד ולתמוך בחיסכון לפנסיה של עצמאים, קבע החוק במקביל הפחתה בדמי הביטוח הלאומי שאותם מחויבים העצמאים לשלם בכל חודש, והגדלה בהטבות המס, כפי שאפרט בהמשך".

על מי חל החוק?

"החובה לחסוך לפנסיה מוטלת על כל עצמאי בגיל 21 עד 60, ובלבד שחלפו שישה חודשים לפחות מאז נרשם לראשונה כעוסק מורשה. למרות זאת, עצמאי שמלאו לו 55 שנה במועד כניסת החוק לתוקף, ה–1 בינואר 2017, פטור מחובת ההפקדה לפנסיה".

כמה כסף נדרש עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני?

"עצמאי שמשתכר עד מחצית השכר הממוצע במשק, כלומר עד 4,836 שקל בחודש, יפקיד לפנסיה 4.45% מההכנסה החייבת. מי שמרוויח בין מחצית לשכר הממוצע במשק לשכר הממוצע במשק — 9,673 שקל — יפקיד 12.5% מחלק ההכנסה העולה על מחצית השכר הממוצע במשק. על עצמאי שמרוויח יותר מהשכר הממוצע במשק אין חובה לחסוך לפנסיה".

מהם אפיקי החיסכון הפנסיוני הפתוחים בפני עצמאים?

"כמו עובדים שכירים, גם עצמאים רשאים להפקיד כספים לתוכנית מסוג קרן פנסיה, פוליסת ביטוח בחברת ביטוח, קופת גמל לתגמולים, או כל שילוב ביניהם, כל עוד החיסכון מיועד לקבלת קצבה חודשית החל מגיל פרישה לגמלאות".

מהן ההטבות שניתנות לעצמאים החוסכים לפנסיה?

"חוק פנסיה חובה לעצמאים כולל שתי הטבות: הקלה בתשלומים לביטוח לאומי, והגדלה של הטבות המס עבור חיסכון פנסיוני. נקבע כי דמי הביטוח הלאומי של עצמאי המשתכר עד 60% מהשכר הממוצע במשק יפחתו מ–6.72% עד כה ל–2.87% בלבד. עם זאת, בגין הכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, יגדלו קלות דמי הביטוח הלאומי שמשלם עצמאי מ–11.23% ל–12.83% מההכנסה החודשית.

"עוד נקבע כי שיעור ההפקדה לפנסיה המזוכה בהטבות מס יגדל מ–16% ל–16.5% מההכנסה החייבת של עצמאי (כפוף לתקרה בסך 17.2 אלף שקל לחודש). כלומר, ההפקדה המרבית לחיסכון פנסיוני המזכה בהטבות מס היא 2,838 שקל בחודש החל בינואר האחרון.

"לבסוף, יוכרו לצורכי מס הוצאותיו של עצמאי לרכישת ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור 3.50% מהכנסתו החייבת (כפוף לתקרה בסך 2.5 השכר הממוצע במשק). אם העצמאי ניצל את הטבת המס הניתנת כנגד תשלומיו לביטוח אובדן כושר עבודה, יוכרו לצורכי מס 16% (במקום 16.50%) מהכנסתו החייבת".

האם עצמאי נהנה מהטבות מס כנגד חיסכון פנסיוני?

"כנגד תשלומיו לפנסיה, נהנה עצמאי מזיכוי ממס (הפחתה מסכום המס) בשיעור של 35% מסכום ההפקדה, ומניכוי ממס (הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס) בשיעור המס השולי מסכום ההפקדה.

למשל, מסכום הפקדה לפנסיה בסך 2,838 שקל בחודש (ראו תרשים), מקבל העצמאי מהמדינה בדרך של החזר מס 917 שקל (32% מסכום ההפקדה), ועל כן מוציא 'נטו מהכיס' 1,921 שקל בלבד בחודש".

מהו דינו של עצמאי שלא יפקיד כסף לפנסיה?

"עצמאי שעל פי נתוני רשות המסים לא הפקיד כספים לפנסיה, או הפקיד סכומים נמוכים מהמתחייב בחוק — תישלח לביתו התראה לתשלום. אם הוא לא הפקיד תשלומים לפנסיה בתוך 90 יום ממועד משלוח ההתראה — הוא יקבל קנס של 500 שקל".

האם עצמאי יכול לחסוך בקרן השתלמות?

"בהחלט. יתרה מכך, עד חקיקת החוק נדרש היה עצמאי להפקיד 7% מהכנסתו החייבת (כפוף לתקרה בסך 21,667 שקל בחודש), כדי ליהנות מהטבת מס בגין 4.50% בלבד. מאז ינואר הוא יוכל להפקיד רק 4.5% מהכנסתו החייבת, וכל הסכום יהיה מוכר כהוצאה מהשקל הראשון, ללא צורך בהפקדת 2.5% נוספים, שאינם מוכרים למס. בשורה התחתונה, החל משנת המס 2017, מוכרת לעצמאי במלואה הפקדה שנתית לקרן השתלמות בסך 11.7 אלף שקל".

מתי ניתן לממש את החיסכון הפנסיוני?

"החיסכון הפנסיוני מיועד לקבלת קצבת זקנה החל מגיל הפרישה לגמלאות. למרות זאת, במצב של אבטלה, רשאי עמית־עצמאי להקדים ולמשוך כספים מתוכנית הפנסיה, בדרך של סכום חד־פעמי. בכך, הותאם החוק למידות ולצרכים המיוחדים של ציבור העצמאים, תוך שהוא מחליף את פיצויי הפיטורים המשולמים לעובדים שכירים בעת סיום העבודה במקום מסוים".

מה זה מצב אבטלה?

"על פי החוק החדש, זהו מצב שבו עמית־עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו או שהגיע לגיל פרישה לגמלאות, ואין לו יותר הכנסה".

מה מקבלים עצמאים מובטלים?

"הם יכולים למשוך את הנמוך מבין הסכומים הבאים: שליש מכל סכום שהפקידו בקופת הגמל לקצבה, או תקרה בסך 12.2 אלף שקל בשנה לכל שנת עבודה. משיכת הכספים מותנית בהפקדה של שנתיים לפחות מתוך שלוש שנות המס שקדמו למצב האבטלה, או שנתיים לפחות מתוך ארבע השנים שקדמו לתחילת החוק".

מהם כללי המיסוי בעת משיכת כספים במצב של אבטלה?

"את הכספים יוכל עצמאי למשוך בפטור ממס על חשבון הפטור המגיע לו במועד קבלת הקצבה בגיל פרישה לגמלאות. לחלופין, עצמאי שנקלע למצב אבטלה יוכל למשוך כספים מתוך החיסכון הפנסיוני הצבור כהכנסה חייבת במס, מבלי לפגוע בפטורים במס במועד משיכת הקצבה".

מתי מומלץ להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני?

"רבים מהעצמאים נוהגים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני ולקרן השתלמות לא באופן שוטף, אלא ערב תום שנת המס. כל זאת, עקב אי־הוודאות לגבי הכנסתם השנתית. המלצתנו החד־משמעית היא לחסוך לתנאים סוציאליים באופן חודשי שוטף כדי להימנע מהלחץ להפקיד כספים בדקה ה–90, וגם כדי ליהנות באופן רציף מהתשואה בגין ההשקעה".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker