המוצר הפנסיוני החדש של מגדל - בעיקר לפחדנים (ועשירים)

מגדל, שהבינה שרוב האנשים הם שונאי סיכון, מקדמת מוצר פנסיוני המבטיח תשואת מינימום בשנים גרועות. הבעיה היא המחיר והשאלה היא אם לא מדובר בגימיק?

אתי אפללו
אתי אפללו

עולם הביטוח הפנסיוני המשתנה מעמיד את חברות הביטוח בפני תחרות על השגת תשואה מקסימלית. הן מתמודדות עם דרישת הלקוחות להנחות והחזרים בדמי הניהול, בייחוד לאור דמי הניהול הנמוכים שגובות קרנות הפנסיה. החברות עושות הכל כדי למנוע בריחת לקוחות לקראת ההקלות שבמעבר בין מוצרי החיסכון ארוך הטווח (ניוד) שינהיג בקרוב האוצר.

ביקשנו מאקטוארים ויועצים פנסיונים לחוות את דעתם על המוצר: עד כמה אפקטיווי מנגנון גידור התשואה, למי המוצר מתאים, ומה אומרות האותיות הקטנות.

מנגנון גידור התשואה

המנגנון מבטיח השלמה לתשואות מינימום במקרה של תשואות נמוכות או שליליות בשוק ההון. בנוסף, המנגנון יוצר מצב של רצפת תשואה אך ללא חסם תקרת תשואה מקסימלית כפי שהיה נהוג בעבר.

המנגנון מתחלק לשניים: בפוליסה של יותר מ-20 שנה, אם הושגה תשואה שלילית, יקבל המבוטח לפחות הצמדה למדד או 1.25% בשנה, הגבוה מביניהם. אם כעבור 20 שנה לא הגיע המבוטח למינימום תשואה של 2% לאחר ניכוי דמי ניהול, יזכה המבוטח להטבה של עד 1.25% ובלבד שהתשואה הכוללת על הצבירה תהיה נמוכה מ-2%.

דוגמה: אם הקרן השיגה תשואה של 3% יש לנכות דמי ניהול של 1.5%. התשואה נטו ללקוח תסתכם ב-1.5% בלבד, ולכן, בשל מנגנון "גידור תשואה" של 2% לפחות, תשלים החברה עוד 0.5%.

בפוליסה של יותר מ-30 שנה, אם הושגה תשואה שלילית, יקבל המבוטח הצמדה למדד או 1.5% - הגבוה מביניהם. אם כעבור 30 שנה לא הגיע המבוטח למינימום 3% לאחר ניכוי דמי ניהול, יזכה להטבה של עד 1.5% ובלבד שהתשואה הכוללת על הצבירה לא תעלה על 3%.

עם זאת, היועצים הפנסיונים אינם מתרגשים ממנגנון זה ורואים בו מעין "גימיק שיווקי". ישראל לחמן, מנכ"ל שאול את לחמן יועצים לפתרונות פנסיוניים, מציין כי "סקירה של רמת התשואות בשוק הביטוח החל מ-1992 - השנה שבה פסקה הבטחת התשואה והתוכניות החלו להשתתף בהשקעות בשוק ההון - מצביעה על תשואה ממוצעת גבוהה משמעותית מרמת הביטחון של 3%, שהיא רמת הבסיס המקסימלית לקבלת ההגנות הפיננסיות. בנוסף, דמי הניהול על הצבירה בגובה 1.5%, הם גבוהים משמעותית מהתוכניות האחרות בשוק, וכאשר למבוטח יש צבירה יחסית, כל הבדל של 0.1% בדמי הניהול על הצבירה מוביל להפרש ניכר ביתרה הצבורה".

האקטואר והמומחה הפנסיוני יעקב אנטלר מציין כי "אם מתייחסים להבדל בדמי הניהול בין המוצר הזה למוצרים אחרים, בשביל שמבוטח שונא סיכון ירוויח מהמנגנון, שוק ההון בישראל צריך להשיג ב-20-30 השנים הקרובות תשואות נמוכות מאוד, וההסתברות לכך אינה גבוהה, כאשר את דמי הניהול הגבוהים משלם המבוטח כבר מהיום הראשון של הפוליסה".

היועץ הפנסיוני שחר לוי, שותף בחברת הייעוץ הפנסיוני רול, מציין כי: "מעבר לכך שהמנגנון מסורבל וקשה להבנה, ב-15 שנה האחרונות, הממוצע הרב שנתי של חברת הביטוח ה'גרועה' ביותר, בשקלול שוק הון טוב ושוק הון גרוע, הוא 4.2%. על כן, אם קופה תעשה פחות מהצמדה + 3%, ממילא קשה לראות אנשים נשארים בה לתקופה כל כך ארוכה".

שימו לב לאותיות הקטנות

לחמן מציין כי המבוטח צריך להיות מודע לכל התנאים המצטברים כדי להיות זכאי לקבל את מנגנון גידור התשואה, שכן מלבד ותק מינימלי, קבעה מגדל תנאי זכאות נוספים: כדי להיות זכאים להטבה, על ההפקדה הממוצעת של דמי הביטוח בחמש שנים שקדמו למועד הזכאות להיות גבוהה מ-50% מממוצע תשלומי שנת הביטוח הראשונה. בנוסף, אם הפוליסה משולמת יותר מ-25 שנה - ממוצע התשלום השנתי לכל התקופה לא יפחת מסכום כל התשלומים של שנת הביטוח הראשונה. אנטלר מציין כי בשוק העבודה של היום, שבו אנשים עוברים ממקום עבודה אחד למשנהו, מקפיאים חסכונות, וממשיכים את ההפקדות לאחר תקופה מסוימת, תנאי זה יכול להוות בעיה.

בנוסף מציין לחמן כי "בשוק הון דינמי שבו חברות הביטוח מתחרות אחת בשנייה בהשגת תשואות עשוי להיווצר מצב שלמבוטחים יהיה כדאי לעבור בין חברות המוכיחות תשואה עודפת באופן עקבי. קבלת ההטבה רק לאחר תקופת מינימום של 20 שנה לפחות 'מחשקת' את הבחירה החופשית על חשבון השגת תשואה עודפת בחברות אחרות".

מסלולי השקעות

בשלב זה קבעה מגדל בתוכנית מסלול השקעת כספים יחיד, שלא כמו בתוכניות ביטוחי המנהלים של שאר חברות הביטוח הגדולות, וגם לא כמו בתוכניות ביטוחי המנהלים של מגדל "המגדלור". לדעת לחמן, דבר זה עשוי להיות חיסרון בשוק שבו המבוטח מעוניין לגוון את מסלולי ההשקעות בתוכניות הפנסיוניות על פי מצבו האישי ומצב השוק. לוי רואה בכך חיסרון מאוד גדול: "מגדל תיקח את מסלול ההשקעה הכללי (כללי 1) ללא התמחות באפיק ספציפי. זהו מסלול סולידי באופן יחסי, שלא יבטיח תשואות יוצאות דופן. דבר זה יהיה דווקא לרעת מבוטחים צעירים".

עם זאת, אנטלר דווקא לא רואה בכך חיסרון מאוד משמעותי, שכן לדעתו רוב ציבור החוסכים לא צריך לסגוד לעגל התשואה בחיסכון ארוך טווח: "הציבור לא באמת יודע אם בעוד 20 שנה מהיום הוא יעדיף 20% מניות ו-80% אג"ח, כמו שהוא לא יודע אם בעוד 20 שנה מהיום הוא יעדיף לשתות קולה בהסתברות של 80% ומים בהסתברות של 20%. בנוסף, המבוטח לא באמת יודע על איזה מניות ואיזה אג"ח מדובר בסל הכולל".

אז למי כדאי

לחמן מציין כי מבנה מנגנון "גידור התשואה", שהוא לבה של התוכנית, יוצר מצב שהתוכנית אינה אטרקטיווית למבוטחים מעל גיל 50, מכיוון שהם לא יכולים לצבור את פרק הזמן המינימלי לקבלת ההטבות. עם זאת, לדעתו המוצר יתאים למבוטחים בגילים 35-45, המעוניינים בחיסכון ארוך טווח במסגרת חברת ביטוח, ומעוניינים בהבטחת מינימום תשואה. אנטלר מציין כי המבוטחים צריכים להיות מודעים לעלות הניהול הגבוהה יחסית שישלמו במקרה של שוק בעל תשואה גבוהה.

לחמן מציין כי העלות הגבוהה של המוצר, והסיכון הנמוך לכך שהמנגנון אכן יהיה כדאי למבוטח, הופכים אותו ללא אטרקטיווי. אנטלר מוסיף כי מבוטחים מבוגרים לא יצברו את הוותק לשם ההטבות ומבוטחים צעירים יותר צריכים לחשוש בראש ובראשונה מאובדן כושר עבודה ושארים, לפני שהם חוששים מתשואות נמוכות ומשוק הון שלילי. הכיסוי הטוב ביותר לאובדן כושר עבודה ושארים, לדעתו, הוא בקרנות הפנסיה, כאשר על כיסויים אלו במסגרת "מגדל בטוח" משלם המבוטח כ-30% יותר ממחירם בקרנות הפנסיה. לוי דווקא מציין כי המוצר מומלץ למבוטחים בגילים יותר מתקדמים". מכיוון שדמי הניהול על הפרמיה (6%) נמוכים יחסית, מבוטחים שלהם יש צבירה קטנה, יכולים לבחור במוצר זה, גם אם לא ייהנו ממנגנון גידור התשואה".

ממגדל מסרו בתגובה: "התוצאות העתידיות של השקעות בשוק ההון, לטווחים של יותר מ-20 שנה, אינן וודאיות. לפיכך, לא נמצא בשנים האחרונות אף גורם פיננסי, שנכון היה לקחת על עצמו את האחריות לספק למבוטח הגנה פיננסית ריאלית מפני שינויים לרעה בשוק ההון - מחד גיסא, בלי שיבלום את אפשרויותיו של המבוטח להשיג תשואה ראויה, ככל שתנאי השוק יהיו טובים יותר - מאידך גיסא.

"בשוק - ובכלל זה גם בקבוצת מגדל - קיימים כמובן מוצרי ביטוח, פנסיה וגמל זולים יותר שעשויים לספק לקוחות המוכנים לסכן את ערכם הריאלי של כספי הפנסיה שלהם. מגדל בטוח מיועד לאותם לקוחות שאינם מוכנים להמר על ערך הכספים שמהם יצטרכו לחיות לאחר צאתם ממעגל העבודה.

"הסימולציות והמודלים ההסתברותיים לחיזוי תשואות עתידיות לאורך זמן, שערכו מומחים לניהול סיכונים פיננסיים ,קבעו כי הסיכונים מהם משחרר מגדל בטוח את המבוטח הם מוחשיים ביותר וכי ערכם יעלה במידה שמצב שוק ההון העתידי יהיה גרוע יותר".

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ