האמריקאית החדשה בבורסה: UIRC, שמשכירה נכסים לממשלת ארה"ב, תנסה לגייס 100 מיליון דולר

UIRC, שלה הון עצמי של כ-128 מיליון דולר בלבד, משכירה את כלל נכסיה – מבנים בסדר גודל בינוני וקטן – לגופים כמו הביטוח הלאומי, רשות המכס והגבולות ומס הכנסה ■ החברה במגעים לקבלת דירוג ממידרוג או מעלות ■ החברה מנפיקה חוב בארה"ב בריבית של כ-5%

ערן אזרן
בניין ה-IRS, רשות המיסים האמריקאית
בניין של ה-IRSצילום: Susan Walsh/אי־פי
ערן אזרן

חברת נדל"ן אמריקאית נוספת מפלסת את דרכה לבורסת תל אביב. חברת הנדל"ן המניב UIRC, שבשליטת סטיבן בראקט, אדוארד רוטלדג', אריק וורדן, ודיוויד פלוסו, תנסה לגייס בתל אביב ב-100 מיליון דולר בהנפקת אג"ח ראשונית. לקראת הגיוס, החברה פירסמה היום (ג') תשקיף, ממנו עולה כי החברה תנסה להנפיק בישראל עם הון עצמי לא גבוה יחסית של כ-128 מיליון דולר.

UIRC, שבעליה החלו לפעול בשוק הנדל"ן האמריקאי בשנות ה-90, עוסקת בהשכרת נדל"ן למגזר הממשלתי בארה"ב ולמדינות בדירוג אשראי גבוה. לחברה 59 נכסים בסדר גודל בינוני-קטן שאוגדו תחת חברה-אם (BVI) הרשומה באיי הבתולה. הנכסים מוחזקים באמצעות חמש חברות בנות, ומושכרים בעיקר (80%) ל-GSA – הסוכנות להשכרת נכסים לממשלת ארה"ב, שמייצגת שוכרים כמו הביטוח הלאומי, רשות המכס והגבולות ומס הכנסה; ומיעוטם (20%) למדינות כמו אוהיו וטקסס.

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2017, שווי נכסיה של יוריק - שמרביתם מוחזקים בבעלות מלאה - מסתכם בכ-276 מיליון דולר. הנכסים מהוונים בשיעור ממוצע שמרני יחסית של 6.5% (CAP RATE). לפי הדו"חות הכספיים, בין 2014 ל-2016 החברה רשמה שערוכי נדל"ן חיוביים בסכום של כ-50 מיליון דולר, ואת הודות למעבר מהשיטה החשבונאית האמריקאית (GAAP) ל-IFRS. השערוכים תורגמו לגידול בהון העצמי, ומהווים 40% ממנו.

שיעור התפוסה בנכסיה של UIRC גבוה יחסית, כ-95%. ב-2016 הניבו הנכסים הכנסות תפעוליות נטו (NOI) של כ-16.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-13 מיליון דולר ב-2015. מאחר שמדובר בנכסים בסדר גודל קטן, הם מניבים תזרים (FFO) חלש – כ-7.2 מיליון דולר בלבד ב-2016, בהשוואה ל-5.6 מיליון דולר ב-2015 (ה-FFO – מדד מרכזי להערכת חברות נדל"ן מניב - מגלם את הרווח הנקי בתוספת הוצאות פחת והפחתות ובנטרול הכנסות והוצאות שאינן תזרימיות).

UIRC מתכוונת להשתמש בכספי האג"ח בישראל לכמה מטרות. 50 מיליון דולר ישמשו לרכישת 14 נכסים חדשים; 28 מיליון דולר ישמשו לרכישת 90% מחוב של חברה בת שניטל מגופים מוסדיים בארה"ב; 5.5 מיליון דולר ישמשו לפירעון הלוואות שניטלו לרכישת שלושה נכסים בשנה האחרונה, בעוד שהיתרה תשמש לפעילותה השוטפת.

ל- UIRC חוב פיננסי נטו בהיקף של כ-111 מיליון דולר, במח"מ ארוך, שרובו (105.5 מיליון דולר) גויס באמצעות ארבע חברות בנות בבעלות מלאה. כ-95% מהחוב גויס ממשקיעים מוסדיים בארה"ב. לאחר השלמת הנפקת האג"ח, יתרת החוב הבכיר צפויה לעמוד על כ-81 מיליון דולר – כ-29% משווי הנכסים. שיעור הריבית האפקטיבית הממוצע על החוב הקיים עומד על כ-5% לתקופה של 20 שנים – ואינו כולל התניות פיננסיות (קובננטים) להעמדת החוב לפירעון מיידי.

בכוונתה של UIRC – שנראית על פניו כחברה יציבה - להנפיק עד שתי סדרות (דולרית ושקלית) – אך טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע למבנה ההנפקה. החברה אף עשויה להעניק למחזיקי האג"ח בטוחות,  או לחילופין להנפיק בריבית גבוהה ללא בטוחות. סדרת האג"ח תונפק למח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-3 שנים – כלומר, חוב קצר יחסית. כרגע החברה בדיונים עם חברות הדירוג מעלות ומידרוג לקבלת דירוג.

לירן רזמוביץ' מונה למנכ"ל דיסקונט חיתום

מי שחיבר בין UIRC לשוק ההון בישראל הוא רונן גלס, לשעבר אחראי מימון בגזית גלוב, שעבר לפני כשנה וחצי לדיסקונט חיתום. מי שתוביל את ההנפקה היא דיסקונט חיתום, שבשליטת צחי סולטן ובנק דיסקונט.

היום הודיעה דיסקונט חיתום על מינויו של לירן רזמוביץ' (37) לתפקיד המנכ"ל. רזמוביץ', שהצטרף לחברה לפני כשלוש שנים, יחליף את טל רובינשטיין, שכיהנה כמנכ"לית בשנה וחצי האחרונות (מאז המיזוג של דיסקונט חיתום עם כלל חיתום). רובינשטיין תוביל מעתה את תחום הפיתוח העסקי.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker