לאומי מתייעל: סוגר סניפים, עובר לדיגיטל - ועלול לפגוע בלקוחות מבוגרים

פרישה מרצון של 500–600 עובדים, שתאפשר לבנק לחסוך 200 מיליון שקל בשנה החל ב-2018 ■ המהלכים כוללים גם מימוש נדל"ן וסגירת עשרות סניפים ■ השקת מיזם הבנק הדיגיטלי וסגירה אפשרית של סניפים מרוחקים תפגע בעיקר בלקוחות מבוגרים

מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
בנק לאומי פפר השקה
מנכ"לית לאומי, רקפת רוסק עמינחצילום: מוטי מילרוד

בנק לאומי הודיע אתמול על תוכנית התייעלות נוספת, שבמסגרתה יפרשו עד סוף השנה 600-500 עובדים - 5%-6% מכוח אדם בבנק. בלאומי מעריכים כי עלות התוכנית תגיע ל-600-500 מיליון שקל.

לעובדים שיפרשו יוצע הסדר פנסיה מוקדמת עד לגיל הפרישה, לזכאים לפנסיה תקציבית מהבנק שעומדים בפרמטרים שנקבעו בתוכנית, או פיצויים מוגדלים בשיעור של 245%–265%.

העובדים המתקרבים לפרישה לפנסיה ב-2017–2018 לא יוכלו להשתתף בתוכנית הפרישה הנוכחית, שגובשה יחד עם מירי רובינו, יו"ר ועד העובדים של לאומי. מטעם לאומי מובילים את גיבוש התוכנית עומר זיו, ראש החטיבה הפיננסית, והילה ערן זיק, ראש חטיבת משאבי אנוש.

בניגוד לתוכנית ההתייעלות הקודמת של לאומי, שבוצעה בשנה שעברה, הפעם העובדים שיפרשו לא יקבלו מענק הירתמות של 155 מיליון שקל, שנזקף אז לדו"ח הרווח וההפסד של הבנק ב-2016.

תוכנית הפרישה הנוכחית צפויה להביא החל ב-2018 לחיסכון שנתי בהוצאות שכר ואחרות של 200 מיליון שקל - אם אכן יפרשו 600 עובדים, שעלות שכרם השנתית הממוצעת נעה סביב 400–450 אלף שקל; יגויסו כמה מאות בודדות של עובדים חדשים וזולים יותר; וייחסכו עלויות תקורה כמו שטחי נדל"ן, עלויות מחשוב ואחרים.

בנוסף לכך, התוכנית צפויה להביא לגידול בתשואה להון (היחס בין הרווח נקי להון העצמי) בשיעור שנתי של 0.5%, ולהקטין את יחס היעילות התפעולית (היחס בין ההוצאות להכנסות התפעוליות) ב–1.5%–2% - מה שיהיה חיוני ללאומי, שסבל בשנים אחרונות מיחס יעילות תפעולית חלש לעומת בנקים כמו מזרחי טפחות והפועלים.

כמו כן, לאומי יוכל לפרוש את העלות של התוכנית החדשה על פני חמש שנים, ולכן היא לא צפויה להשפיע על יחס הלימות ההון (היחס בין ההון העצמי לנכסי הסיכון), שהיה בסוף מארס 2017 11.02% - גבוה יותר ב-0.5% מדרישות בנק ישראל.

כנגזר מכך, גם לא צפויה להיות השפעה על יכולתו של לאומי להמשיך להגדיל את תיק האשראי, כפי שעשה במהלך הרבעון הראשון של 2017 - כשהגדיל את התיק ב–3 מיליארד שקל (1%), וכן על יכולתו לחלק לבעלי מניותיו דיווידנדים. באחרונה חילק הבנק בגין תוצאותיו לרבעון הראשון של 2017 דיווידנד בסך 124 מיליון שקל - 20% מהרווח הנקי שייצר ברבעון הראשון של 2017, שהסתכם ב-622 מיליון שקל.

תוכנית הפרישה מרצון הנוכחית של לאומי התאפשרה בזכות הארכת ההקלות החשבונאיות שהעניקה לבנקים המפקחת על הבנקים, חדוה בר, בכך שהאריכה את מועד השלמת תוכניות ההתייעלות שהתחילו בשנה שעברה עד סוף יוני 2018.

בהתאם לכך, להבדיל מבנקים אחרים, לאומי ביצע ב-2016 תוכנית התייעלות חד־פעמית ומיידית, שבמסגרתה פרשו במהלך השנה 700 עובדים מתוך 1,050 עובדים שפרשו מהבנק ב–2016, כשזו היתה המכסה המקסימלית מבחינה חשבונאית שהתאפשרה, בהתאם להנחיות של הפיקוח על הבנקים, כדי לא לפגוע בתוצאות הבנק בדו"ח הרווח וההפסד.

בשל כך, מנצל כעת לאומי את האפשרות להרחיב את תוכנית ההתייעלות, כשלפי הערכות לא מעט עובדים שלא נכללו במכסה הקודמת - יצטרפו לתוכנית הנוכחית. כך, בעוד לאומי ביצע תוכנית פרישה מיידית ומסיבית, הבנקים האחרים פירסמו תוכניות התייעלות שנפרשו על פני תקופות ארוכות.

המפקחת על הבנקים, חדוה ברצילום: עופר וקנין

מניית לאומי הגיעה לשיא של חמש שנים

בנק הפועלים, המנוהל בידי אריק פינטו, ושביצע בשנים עברו כמה תוכניות התייעלות מקיפות, הודיע כי במסגרת התוכנית האחרונה יפרשו 1,500 עובדים ב–2017–2020. בבנק דיסקונט, המנוהל בידי לילך אשר טופילסקי, והסובל מיחס היעילות התפעולית הגרוע במערכת, אמורים לפרוש 1,000 עובדים נוספים עד 2021. במזרחי טפחות, המנוהל בידי אלדד פרשר, הבנק היעיל במערכת שנהנה מכוח אדם זול יחסית, יפרשו 300 עובדים עד 2021, ובבנק הבינלאומי, שסובל בדומה לדיסקונט מיחס יעילות תפעולית גרוע, אמורים לפרוש 225 עובדים עד 2020.

ואיזה מנכ"ל יכול לחייך כל הדרך אל הבנק? להשוואה רבעונית ושנתית של ביצועי הבנקים לחצו כאן

בסך הכל ב-2016 פרשו מהבנקים 1,900 עובדים, ועד 2020 יפרשו מהם 6,000 עובדים ברוטו, שהם 13% מכוח אדם במערכת.

מאז כניסתה של רקפת רוסק עמינח לתפקיד מנכ"לית לאומי, ב-1 במאי 2012, ביצע הבנק כמה תוכניות התייעלות מקיפות, שהביאו לכך שהבנק והחברות הבנות שלו נפרדו ב-2012–2016 ממספר העובדים הגדול במערכת - 2,173 עובדים (כולל צמצום העובדים בשלוחות ובבנקים בחו"ל שהם חלק מקבוצת לאומי), כשמלבד תוכנית ההתייעלות החדשה, צפויים מדי שנה בשנים הקרובות לפרוש מלאומי מאות עובדים.

מניית לאומי עלתה אתמול בתגובה לפרסום תוכנית ההתייעלות החדשה ב-1%, ונסחרה במחיר של 17.8 שקל - מחיר שיא בחמש השנים האחרונות וקרוב לשיא היסטורי. מחיר זה משקף לבנק שווי שוק של 27.1 מיליארד שקל - שווי המגלם לו מכפיל הון (היחס בין שווי השוק להון העצמי) של 0.84.

מי שפיספס את העלייה במניית לאומי בשנה האחרונה הם אותם עובדי הבנק שלא הסכימו, במסגרת המהלכים שבוצעו על ידי לאומי לשיפור ההון, לקבל מניות של הבנק ב–13 שקל למניה, שעלתה מאז ב-36%.

בעשור האחרון לאומי השקיע רבות במעבר לבנקאות דיגיטלית. באחרונה השיק לאומי את פרויקט הדגל בקדנציה של רוסק עמינח - בנק דיגיטלי ללא סניפים בשם פפר, המיועד בעיקר למילניאלס (בני 18–35), שבו הושקעו 200–300 מיליון שקל. בלאומי רואים במהפכה הדיגיטלית יתרונות מבחינת הבנקים, בכך שהיא מאפשרת להם לבצע תהליכי התייעלות מהותיים בכל הקשור לצמצום כוח האדם והנדל"ן. 

בהתאם לאסטרטגיה זו, לאומי ביצע ב-2016 את המהלכים המשמעותיים ביותר במערכת, של מיזוג סניפים (לרוב ללאומי ולהפועלים סניפים בשטחים גדולים יותר מאלה של הבנקים הבינוניים, כמו מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי) - מהלכים שבמסגרתם לאומי סגר ב-2016 כ–16 סניפים. בסך הכל, מאז 2012 מספר הסניפים של לאומי ירד ב-48, והגיע בסוף 2016 ל-230, כשבדיסקונט, למשל, היו אז 200 סניפים.

התוכניות של לאומי מדברות על כך שהבנק צפוי להמשיך בכל אחת מהשנים הקרובות לסגור יותר מעשרה סניפים מדי שנה. אם תוכנית זו אכן תצא אל הפועל, בתוך כמה שנים דיסקונט ומזרחי טפחות יעקפו את לאומי מבחינת מספר הסניפים.

המהלך עשוי ליצור התנגדות מסוימת בקרב הלקוחות המבוגרים. עם זאת, בלאומי מבצעים בימים אלה מהלך שנקרא ישראל.il שכולל הדרכות אישיות ונועד לסייע ללקוחות לעבור את הגשר הדיגיטלי, ומקפידים שיישארו סניפים בפריפריה. בכל מקרה, בנק ישראל יצטרך לאשר כל סגירת סניף.

ב–2014–2016 לאומי נהנה מרווח הון של 700 מיליון שקל בגין מכירת נדל"ן שבבעלותו בישראל ובארה"ב. מתוך סכום זה לאומי רשם ב-2015 רווח הון של 523 מיליון שקל בעקבות מכירת בנייני בנק לאומי ארה"ב במנהטן, ניו יורק, לידי אחים נקש וקבוצת משקיעים נוספת.

ברבעון הרביעי של 2017 לאומי צפוי להציג רווח הון לפני מס משמעותי של 270 מיליון שקל. זאת, לאחר שהבנק ניצל את השיא במחירי הנדל"ן, וסיכם בתחילת יוני עם החברות קנדה ישראל ואקרו נדל"ן על מכירה של אחד מנכסיו הוותיקים והמוכרים - בניין הסניף הראשי בתל אביב, הממוקם בצומת הרחובות הרצל ויהודה הלוי, אחד מהאזורים היקרים בתל אביב, שהועסקו בו כמה מאות עובדים.

תמורת הבניין והשטחים שלידו ישלמו קנדה ואקרו ללאומי 284 מיליון שקל. מאחר שהבניין רשום בספרי הבנק בעלות היסטורית של 17 מיליון שקל, צפוי לאומי עם השלמת העסקה ליהנות מרווח לפני מס של 267 מיליון שקל. הצדדים סיכמו כי לאומי ישכור את הבניין ויוסיף להשתמש בו בשנתיים הקרובות, שבהן יאותר פתרון חלופי ליחידות המאכלסות אותו.

לאומי הותיר בבעלותו נדל"ן יקר מאוד בתל אביב שרשום בספרי הבנק בעלויות היסטוריות ומזעריות, והוא כולל גם שטחים עם זכויות בנייה נוספות. מדובר בעיקר בשני בניינים שבהם ממוקמת מרבית הנהלת הבנק - בית מאני ובית לין ברחוב יהודה הלוי בתל אביב - ששווי כל אחד מהבניינים האלה מוערך בכמה מאות מיליוני שקלים.

כמו כן, ללאומי יש עוד נדל"ן רב שצפוי להניב לבנק רווחים נאים בעת מכירתו. מדובר בין השאר בנדל"ן ברחוב לילינבלום בתל אביב. בבנק עדיין לא התקבלה החלטה סופית אם ומתי הבניינים האלה יימכרו, אך לאור העובדה שהמפקחת על הבנקים פירסמה הוראות שונות שמקלות על הטיפול החשבונאי בבנקים אם יעבירו את המטות שלהם מחוץ לאזור תל אביב, גם בלאומי בוחנים סוגיה זו.

זאת, בזמן שבנק דיסקונט כבר הודיע שיעביר את מטה הקבוצה לראשון לציון, מזרחי טפחות הודיע שיעבור ללוד, וייתכן שגם הפועלים יעביר את מטה ההנהלה ממרכז תל אביב למקום מרוחק יותר.

סניף לאומי בפינת הרצל־יהודה הלוי בתל אביבצילום: לאומי

היעילות התפעולית בירידה

מכירת שטחי נדל"ן שבבעלותו, הצמצום בכוח האדם, איחוד קווי העסקים והמטות וסגירת השלוחות בחו"ל הביאו לכך שיחס היעילות התפעולית של לאומי ירד מ-72% ב–2012 ל-64.9% בסוף מארס 2017.

בלאומי מתכננים להמשיך להדק חגורות בתחום ההוצאות, ובהמשך לבצע מהלכי התייעלות נוספים - כדי לשפר את יחס היעילות התפעולית ל-60%, ובכך להתקרב עוד יותר ליחס היעילות של הפועלים, שנכון לסוף מארס 2017 היה 61.55%.

מעבר לכך, מכיוון שלאומי פתר כבר את בעיות ההון שאתן התמודד בשנים האחרונות, הבנק יפעל להמשך השיפור המתוכנן בצד ההכנסות. בין השאר, הבנק צפוי להגדיל את תיק האשראי, לבצע השקעות ריאליות, לבצע עסקות של בנקאות להשקעות וחיתום, להמשיך את השיפור בתוצאות של בנק לאומי ארה"ב, ולנקוט שורה של צעדים בתחום הדיגיטל וההיי־טק, המבוצע באמצעות לאומי־טק, זרוע ההיי־טק המנוהלת בידי יפעת אורון. ייתכן שהבנק יגדיל גם את שיעור הדיווידנד מהרווח הנקי שהוא מחלק לבעלי מניותיו ל-30%–50%. כמו כן, לאומי עשוי ליהנות בשנה־שנתיים הקרובות מרווח הון של כמה מאות מיליוני שקלים אם יצליח למצוא קונה שירכוש את השליטה בחברת כרטיסי אשראי לאומי קארד (80%), ולשלם בגין מחיר הגבוה מהונה העצמי, המוערך 1.7 מיליארד שקל.

רוסק עמינח ציינה אתמול בעקבות ההודעה על תוכנית התייעלות: "לצד התמקדות בפעילות הליבה של הבנק, המשך תהליך ההתייעלות הוא נדבך משמעותי בהתאמת פעילות הבנק למציאות המשתנה ולסביבה התחרותית הדינמית. כתמיד, מהלך הפרישה ינוהל ברגישות, תוך שיתוף פעולה מלא עם נציגות עובדי לאומי".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker