משקיע בדלק קידוחים הטיח ביוסי אבו: "המפקח צריך לנהל את הישיבה - ולא אתה"

קבוצת משקיעים בדלק קידוחים פנתה לרשות ני"ע, בטענה כי הנפקת תמר פטרוליום פוגעת בזכויות המיעוט ■ נטען כי מבנה ההנפקה תוכנן כך שיאפשר לדלק להמשיך ולחלוש על 40% מהזכויות הנמכרות בתמר גם בשנים הבאות ■ היום בצהריים תתכנס אסיפת המחזיקים

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יצחק תשובהצילום: תומר אפלבאום

הרוחות סערו היום (ד') באסיפת מחזיקי היחידות של דלק קידוחים, שנועדה לאשר או לדחות את ההנפקה המתוכננת של תמר פטרוליום – החברה החדשה שאמורה לרכוש 9.25% מהזכויות של קבוצת דלק במאגר תמר. "המפקח של דלק קידוחים צריך לנהל את האסיפה - ולא אתה", הטיח אחד המחזיקים ביוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים.

"יש בעיה פרוצדורלית. מתווה המכירה של הזכויות בתמר הוא חריג ולא פשוט. כולנו בתהליך של למידה. הזימון לאסיפה היה צריך לכלול גם את עמדת המפקח (עו"ד גיא גיסין, ע"א). מחזיקי היחידות לא מבינים מה ההשלכות הסופיות של המתווה - והנושא המיסויי הוא רק דוגמה לכך. אם המתווה למכירת הזכויות בתמר תפגע בזכות המחזיקים - חשוב שהם יבינו את הדבר מראש", הוסיף מחזיק אחר.

היום מבצעת דלק קידוחים את השלב הראשון בהנפקת תמר פטרוליום, שבו תגייס עד 700 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח. בשעות אלה נערך שלב המכרז המוסדי בהנפקה. בשלב השני, שייערך בעוד שבועיים, תמר פטרוליום תבצע גיוס הון, לפי שווי מבוקש של 1.1 מיליארד דולר, ובו היא תגייס כ-450-400 מיליון דולר. התמורה בשתי ההנפקות תשמש את תמר פטרוליום לרכישת הזכויות של דלק קידוחים בתמר, כשלאחר הנפקת המניות, דלק קידוחים עשויה להמשיך ולהחזיק עד 40% מהון המניות בתמר פטרוליום.

כבר בתחילת האסיפה, שהתכנסה בהרצליה, היה ברור שמדובר ב"משחק מכור". המפקח בשותפות קבע מראש כי אישור מתווה ההנפקה ייעשה ברוב של 75% מקרב בעלי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים - כולל עמדתה של בעלת השליטה, קבוצת דלק. מאחר שקבוצת דלק מחזיקה בכ-60% מדלק קידוחים, הסיכוי כי מתווה המכירה שהוצע ייבלם - היה נמוך מאוד.

עיקר טענותיהם של מחזיקי יחידות ההשתתפות נוגע לאפשרות שדלק קידוחים תמשיך להחזיק גם לאחר ההנפקה ב-40% מתמר פטרוליום. כחלק ממתווה ההנפקה, בדלק קידוחים הוחלט כי יוותרו על השליטה בתמר פטרוליום, על מנת שלא להפר את חוק הריכוזיות (האיסור על שכבה שלישית), שאוסר על שכבה שלישית בפירמידות בבורסה. משכך, דלק קידוחים ויתרה באופן וולנטרי על זכותה למנות דירקטורים וויתרה על זכויותיה ההוניות (עד ל-12%).

אסיפת בעלי המניות של תמר

מחזיקי ההשתתפות טוענים שהחלטה זו של קבוצת דלק - שכלל אינה רלוונטית למחזיקי היחידות - גורמת לקיפוח שלהם. "מבנה ההנפקה הוא תוצאה של אילוצים בקבוצת דלק שאינן רלוונטיים כלל למחזיקי יחידות המיעוט, שאינם כפופים לחוק הריכוזיות", נאמר. "מבחינה כלכלית, מנה ההנפקה  מרחיק את המחזיקים מהנכס שלהם - מאגר תמר. משכך אנחנו דורשים שאת המניות שיישארו לדלק קידוחים בתמר פטרוליום (40%) יחלקו כדיווידנד בעין". דיווידנד בעין הוא דיווידנד שמחולק למשקיעים שלא במזומן - אלא במניות.

משקיעים פנו לרשות ני"ע

ככל שהתקרבת מועד האסיפה והמשקיעים למדו את התשקיף העמוס בן 500 העמודים – כך גברה ההתנגדות למספר סעיפים מרכזיים בו, בטענה שאלו נועדו לשרת בעיקר את צרכיה של דלק קידוחים – ופחות את האינטרסים של הציבור.

ליעמי ויסמן , מנכ"ל תמר פטרוליום

קבוצת משקיעים, שמיוצגת על ידי עו"ד חיים זקס ועו"ד ורו"ח אסף ברקוביץ', פנתה לרשות ני"ע, בטענה שמבנה ההנפקה מקפח את זכויות המיעוט. ראשית, נטען שהרוב הדרוש לאישור את לדחיית ההנפקה – 75%, בשקלול חלקה של בעלת השליטה – שגוי. לפי הנטען, לבעלת השליטה (קבוצת דלק) בדלק קידוחים יש עניין אישי בהנפקה של תמר פטרוליום - ולכן יש לסווג את בעלת השליטה כבעלת עניין אישי, כך שההצבעה תיעשה אך ורק על ידי בעלי מניות המיעוט.

המחזיקים אף טוענים שמאחר שהאסיפה לא סווגה ככזו שיש לבעלת השליטה עניין אישי – לא ניתנה להם השהות המספיקה הקבועה בחוק – 35 יום - לבחינת העסקה. "משקיע סביר אינו מסוגל להבין את מלוא המשמעויות של עסקה", נכתב. "בהחלטה מורכבת וחשובה ראוי היה לתת לבעלי היחידות לכל הפחות את זמן המינימלי שנקבע בדין. לחץ הזמן גרם לכך שסוגיות חשובות העשויות להשפיע על זכויותיהם של בעלי היחידות בשותפות דלק לא נשקלו כראוי, כפי שנראה בהמשך"..

טענה נוספת שמעלים בעלי היחידות היא כי הנפקת תמר פטרוליום אינה מתיישבת עם "חוק הריכוזיות". לפי הנטען, לאחר ההנפקה, הפירמידה של קבוצת דלק תכלול חברה בשכבה שלישית – מה שנאסר במפורש בלשון החוק. השכבה השלישית נובעת מכך שמבנה ההנפקה מאפשר לדלק קידוחים להחזיק עד 40% ממניותיה של תמר פטרוליום – וזאת במקום לחלק את המניות שנותרות בהנפקה כ"דיווידנד בעין" למחזיקי היחידות בדלק קידוחים.

לטענת המחזיקים, בדלק קידוחים מעוניינים לשמור על שיעור החזקה גבוה בתמר פטרוליום – ובאותו הזמן גם לא להפר את "חוק הריכוזיות". לשיטתם, הרצון לשמור על שיעור החזקה גבוה קשור לצרכים המימונים של דלק קידוחים, שמעוניינת להמשיך ולהיות מתזרים מנכס מעולה (תמר) גם בשנים הבאות - ובאותו הזמן גם להכיר במלוא הרווח ממכירת 9.25% מהזכויות באמצעות הנדסה חשבונאית.

לפי המחזיקים, דלק קידוחים תיכננה את ההנפקה כך שתמר פטרוליום לא תיכלל כחברה בשכבה השלישית. זאת, באמצעות "הרדמת אמצעי שליטה", כלומר וויתור על זכויות ההצבעה בתמר פטרוליום (עד ל-12% מההון) וויתור על הזכות למינוי דירקטורים. בצורה זו - דלק קידוחים תמשיך ליהנות מהתזרים בשל ההחזקה ההונית (40%) בתמר פטרוליום - ובמקביל תוכל להכיר במלוא הרווח מההנפקה באמצעות הנדסה חששבונאית, כאילו מכרה את כלל זכויותיה.

מאגר תמר. החל לספק גז ב–2013צילום: תומר אפלבאום

לטענת המחזיקים, הוויתור על השליטה בתמר פטרוליום הוא רק למראית עין, ו דה-פאקטו דלק קידוחים עשויה להמשיך להשפיע מהותית על תמר פטרוליום גם לאחר ההנפקה. ההשפעה המהותית נובעת מההחזקה ההונית הגבוהה (עד 40% כאמור); והיא קשורה גם לכך שדלק קידוחים היא זו שהחליטה על מנכ"ל קבוע לתמר פטרוליום, ליעמי ויסמן, שחב לה אמונים, בין היתר מאחר שנקבעה לו תוכנית שתגמול מפנקת של עד 1.2 מיליון שקל בשנה – וזאת למרות שלתמר פטרוליום אין פעילות ממשית ("חברת תשואה" – Yield company).

על רקע זאת, המחזיקים מבקשים מדלק קידוחים לדחות את האסיפה הכללית ולזמנה מחדש כעסקה הטעונה את אישור בעלי היחידות ללא עניין אישי; לשנות את מתווה ההנפקה כך שבעלת השליטה בדלק קידוחים תתחייב לחלק את כל המניות שיוחזקו על ידי השותפות אחרי ההנפקה לבעלי היחידות (דיווידנד בעין), וכן להתחייב לחלק את מלוא הרווחים הנובעים מהעסקה עד לסוף 2017.

טרם התקבלה תגובת דלק קידוחים.

"פרי הבאושים שיצר מונופול הגז"

עוד קודם לכן, ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) העבירה מכתב למנהלי קרנות הפנסיה, חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, שבו קראה להם להימנע מלהשתתף בהנפקת תמר פטרוליום. "רכישת החזקות בפרי הבאושים שיצר מונופול הגז טומנת בחובה ביצור מעמדו של המונופול מעתה ועד קץ הדורות, ואין דרך שבה החוסכים והציבור בכללו לא יפגעו מהמהלך", כתבה יחימוביץ'.

עוד הוסיפה: "מונופול הגז מיטיב להפעיל כוח כדי למקסם את רווחיו על חשבון הציבור. שורה יקרה וארוכה של יחצ"נים, לוביסטים, עורכי דין, מתדרכים מקצועיים, בכירים בחברות הגז הנהנים מנגישות מזיקה ובלתי מוגבלת למקבלי ההחלטות, רגולטורים מפוחדים (או מודחים/מתפטרים) ולצערי גם מקבלי ההחלטות עצמם - כבר בישלו בשבילנו תבשיל בלתי אכיל שעוד יבוא היום והשחיתות שבו תיחשף עד תומה".

יחימוביץ' הזהירה את המנהלים המוסדיים כי הנפקת זכויות (9.25%) דלק בתמר לפי שווי מבוקש של 1.1 מיליארד דולר (כ-12.3 מיליארד דולר ל-100% מהזכויות) נעשית בתמחור יקר מאוד, שנובע מהמעמד המונופוליסטי של תמר בשוק. יחימוביץ' הזהירה כי השווי של המאגר עשוי לרדת משמעותית בשנים הבאות בגלל התחרות שאמורה להתפתח בשוק – מה שיסב הפסדים למשקיעים המוסדיים.

לשיטתה של יחימוביץ', "לפי הבטחות הממשלה הבאות לידי ביטוי שוב ושוב באמצעות שר האנרגיה יובל שטייניץ, אמורה בעוד כמה שנים, לפי מתווה הגז, לפרוץ במשק הגז תחרות (סוערת או מתונה) שתביא להורדת מחירים משמעותית. כתוצאה מכך – שווים של אותם 9.25% המוצעים לחוסכים באמצעותכם – ישחק עד דק. בתרחיש זה ימצא שרכשתם עבורם נכס רעיל במחיר מפולפל, תופעה שעלתה בעת האחרונה, כמה פעמים, במלא חומרתה, באירועים אחרים".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker