ברק קפיטל: "שופרסל תחלק דיווידנד של 250 מיליון ש' בשנה"

ברק סבורה שכושר החזר החוב של דסק"ש עלה עקב התקדמות בחברות הבנות "לאור השיפור בגמישות הפיננסית, צפוי שדרוג בדירוג החברה" סדרה ו' של דסק"ש בהיקף 3.5 מיליארד שקל נסחרת בתשואה לפדיון של 4%

מיכאל רוכוורגר
אדוארדו אלשטיין
אדוארדו אלשטייןצילום: עופר וקנין
מיכאל רוכוורגר

"דיסקונט השקעות (דסק"ש), יחד עם קבוצת אי.די.בי, סבלה בעבר מירידות חדות בשווי האחזקות העיקריות שלה, סלקום ושופרסל, בעקבות התחזקות התחרות בענפים אלה. מאז מחצית 2015 חלה התאוששות בשווי השוק של שופרסל, נכסים ובניין וסלקום, בין היתר על רקע השיפור בביצועים התפעוליים של שופרסל. בנוסף, דסק"ש מכרה את אחזקותיה בחברת אדמה (לשעבר מכתשים אגן) תמורת 230 מיליון דולר נטו, ורשמה רווח הון משמעותי באופן שהקטין דרמטית את המינוף והשפיע לטובה על פרופיל הנזילות של החברה" - כך כותב מנהל המחקר בבית ההשקעות ברק קפיטל, אסף דהן, בסקירת חוב שביצע עבור חברת דיסקונט השקעות שבשליטת אי.די.בי פיתוח של אדוארדו אלשטיין.

דסק"ש, המנוהלת על ידי שולם לפידות, נסחרת לפי שווי שוק של כ-2.1 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה עלתה מתחילת השנה ב-53%. האחזקות העיקריות של החברה הן שופרסל (54.19%), סלקום (42.26%), נכסים ובניין (64.44%) ואלרון (50.32%).

שווי הנכסים של דסק"ש מוערך ב-5.77 מיליארד שקל ואילו החוב הפיננסי נטו (שרובו לבעלי האג"ח) מוערך ב-3.03 מיליארד שקל, כלומר יחס LTV (היחס בין גובה החוב לשווי נכסים) של כ-52.6%.

לניתוח מפורט של ביצועי החברות החזקות במשק היכנסו לטבלת הרכב המדד

"השלמתה של עסקת המכירה של אדמה והעלייה המשמעותית בשווי השוק של מרבית האחזקות של דסק"ש, תרמו להמשך הירידה ברמת המינוף של החברה ולשמירה על רמה גבוהה של נזילות", כותב דהן. "חברת מעלות העלתה את דירוג החברה בפברואר 2017 ל–BBB, תוך שבמעלות מציינים כי לחברה היקף פירעונות משמעותי בשנים הקרובות ותלות במחזור החוב".

בברק קפיטל מציינים: "בפני קבוצת אי.די.בי עומד אתגר משמעותי נוסף. בהתאם לחוק הריכוזיות על הקבוצה להקטין את מספר השכבות מארבע לשלוש עד סוף 2017 ולשתי שכבות עד סוף 2019. החברה דיווחה כי החלופה המועדפת להתמודדות עם הדרישה ל–2017 היא מכירת מניות אי.די.בי פיתוח בדסק"ש לתאגיד ייעודי בבעלות בעל השליטה, אדוארדו אלשטיין. הפתרון המוצע אינו צפוי ליצור ב–2017 השפעה משמעותית על החברה, מכיוון שהמכירה תתבצע בהלוואת מוכר שאינה מקטינה את הצורך בחלוקת דיווידנדים על ידי דסק"ש.

"להערכתנו, כחלק מהפתרון להקטנת שכבה נוספת עד סוף 2019, דסק"ש תגביר את מימוש הנכסים שאינם בליבת העסקים ושוויים עלה משמעותית בשנים האחרונות. עיקר המימושים יתבצעו על ידי חברת נכסים ובניין".

בנוגע לשופרסל כותבים בבית ההשקעות: "בהתאם לתחזית מקורות ושימושים, להערכתנו השיפור הניכר בפרופיל העסקי של שופרסל בנוסף לפרישת החוב וגיוס ההון, יובילו לעלייה ביכולת של שופרסל לחלק דיווידנד בשנים הקרובות.

"אנו מעריכים כי שופרסל צפויה לחלק דיווידנד בהיקף של כ–250 מיליון שקל בכל שנה. יתרה מזאת, אנו סבורים כי שופרסל תוכל לשמור על יחס חוב ל-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות) נמוך מ–3.5".

צילום: מוטי קמחי

"סלקום לא תחלק דיווידנד"

בנוגע לחברת הנדל"ן נכסים ובניין כותב דהן: "חברות הדירוג מציינות כי חלוקת דיווידנדים חריגה תשליך לשלילה על הדירוג. לפיכך, אנו מעריכים כי בהתאם למגבלות הדירוג, נכסים ובניין צפויה לחלק דיווידנד שוטף בהיקף של כ-70 מיליון שקל.

"המקורות מתבססים על הגדלת הדיווידנדים מגב ים וכן מהתזרים ממימוש הנכסים בהודו ובאנגליה. אנו סבורים כי דיווידנד מיוחד צפוי רק אם החברה תממש את נכסיה בארה"ב כאשר היקף חלוקת הדיווידנד המיוחד תלוי ביתרת העודפים של החברה (408 מיליון שקל כיום)".

על סלקום כותבים בברק קפיטל: "בשנים 2015–2016, כולל הרבעון הראשון של 2017, החליט דירקטוריון סלקום לא לחלק דיווידנד עקב התחרות החריפה וההשפעה השלילית על תוצאות הפעילות של החברה.

"להערכתנו, לאור המשך הלחצים התחרותיים בענף, סלקום לא תחלק דיווידנד בטווח הבינוני. נציין כי לסלקום דירוג A פלוס עם אופק יציב, וגמישות פיננסית מספקת כדי לתמוך בפעילות התפעולית. עוד נציין כי לסלקום יתרות רווחים לחלוקה, ולכן היקף העודפים לא יהיה בעיה".

בשורה התחתונה טוען דהן כי "בהתאם להנחות המודל שלנו, דסק"ש יכולה לצלוח בהצלחה את משוכת החוב של השנה הקרובה, ולייצב לאחר מכן את הפרופיל הפיננסי באופן שיאפשר לה לממן את הריבית השוטפת ואת הוצאות המטה בלי להגדיל את החוב הפיננסי. כמו כן אנו סבורים כי גם בתרחיש של עלייה בחוב הפיננסי נטו, בהתאם לתחזית מקורות ושימושים, החברה תשמור על יחס LTV נמוך מ-60%.

"נציין כי הערכתנו מבוססת על מחזור חוב, התלוי בין היתר בשיפור ביחס LTV, בשיפור בתוצאות החברות המוחזקות באופן שיאפשר להן להגדיל את תשלומי הדיווידנדים השוטפים ובשמירה על גמישות פיננסית. נכסי החברה אינם משועבדים, והחברה הסירה באחרונה את השעבוד השלילי למערכת הבנקאות. להערכתנו, ככל שהחברה תשכיל למצוא מקורות נוספים בשנה הקרובה (מימוש נכס מהותי או גיוס אקוויטי בדסק"ש), הדבר יוביל כבר בתקופה זו לשיפור בדירוג החברה".

בהתאם לכך בברק קפיטל מעריכים: "ברמת המינוף הנוכחית, ולאור השיפור בגמישות הפיננסית, צפוי בעתיד שיפור בדירוג החברה. סדרה ו' של אג"ח של דסק"ש בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל נסחרת בתשואה לפדיון של 4%. סדרה זו נסחרת במרווח גבוה של 3.7% לעומת אג"ח ממשלתיות במח"מ דומה של ארבע שנים, אשר אינו משקף, להערכתנו, את השיפור הצפוי. אנחנו מעניקים לסדרה המלצת תשואת יתר".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker