הגיוס הגדול אי פעם בבורסה בת"א: 6 מיליארד שקל

דלק קידוחים תמכור 9.25% מהזכויות במאגר תמר ■ התשקיף יפורסם גם באנגלית וייערך רואד שואו מקביל בחו"ל ■ את שאר הזכויות בתמר (22%) מתכוונת דלק למכור רק לאחר חתימה על עסקת יצוא גז למצרים וקידוח נפט בלווייתן

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יצחק תשובהצילום: תומר אפלבאום
ערן אזרן

דלק קידוחים שבשליטת יצחק תשובה (60.5%), התניעה את המהלך למכירת זכויותיה, 31.25%, במאגר הגז תמר, בהתאם למתווה הגז - ההנפקה הגדולה ביותר שהיתה אי־פעם בבורסה בתל אביב. תמר פטרוליום, החברה הייעודית (SPV) שהקימה דלק לצורך מכירת חלקה בתמר, פירסמה תשקיף, שבו נחשף כי בכוונתה לרכוש בשלב הראשון כ-9.25% מהזכויות של קבוצת דלק בתמר, לפי שווי של 1.11 מיליארד דולר, כלומר כ-4 מיליארד שקל.

במקביל, תמר פטרוליום נערכת לגיוס אג"ח דולריות בהיקף של 600–650 מיליון דולר. התמורה תשמש בעקיפין לפירעון חלקי של תמר בונדס — ארבע סדרות אג"ח שיתרתן מסתכמת בכ–1.6 מיליארד דולר. תמר בונדס נסחרות בין הגופים המוסדיים בלבד (כלומר, אינן סחירות בבורסה) בתשואות ברוטו של 0.9%-4.3%. עבור האג"ח — שצפויות לקבל דירוג ממידרוג — תשעבד תמר פטרוליום את כלל זכויותיה בתמר, שיועברו לאחר ההנפקה. האג"ח יגיעו לפדיון מלא ב–2028.

הנפקת הזכויות בתמר - הכוללות גם את המאגר הקטנטן הסמוך דלית, שהתגלה ב–2009 — צפויה להתבצע באמצעות הצעת מכר עקיפה. בשלב הראשון תבצע תמר פטרוליום הנפקת מניות (IPO) ותגייס 1.1 מיליארד דולר. התמורה תשמש לרכישת זכויותיה של דלק קידוחים, החברה הבת של קבוצת דלק. בשלב מאוחר יותר, תמר פטרוליום תרכוש את יתרת הזכויות (22%) מדלק קידוחים, שמתכוונת לחלק את כלל התמורה נטו — כ–2 מיליארד דולר — כדיווידנד למחזיקי היחידות. ההערכות הן כי תשואת הדיווידנד בדלק קידוחים תגיע ב–2017–2019 לכ–20%–30% (תשואת דיווידנד מחושבת כסך הדיווידנד לעומת מחיר המניה 12 חודשים קודם לכן).

שווייה של תמר פטרוליום נקבע על בסיס עסקת נובל אנרגי'־הראל, שבה מכרה נובל אנרגי' — מפעילת הקידוחים במאגר תמר — כ–3.5% מהזכויות לפי שווי ברוטו של 12.3 מיליארד דולר, המשקף לזכויות של דלק קידוחים (31.25%, כאמור) שווי של 3.8 מיליארד דולר, לפני תמלוגים וחוב (Enterprise Value).

למרות השווי הגבוה שמבקשים להנפקה, באחרונה העריכה האנליסטים גל רייטר מירושלים ברוקראז' את שווי המאגר בכ־11 מיליארד דולר בלבד, כולל אופציית היצוא למצרים. בין היתר, רייטר הזהירה מכמה תרחישים שמפחיתים לדבריה משווי המאגר - ובהם התפתחות תחרות לתמר, וירידה בכמות הגז שתשווק מתמר לשוק המקומי (מכ–9.5 מיליארד מ"ק (BCM) בשנה ל–8.6 ול-7.1 BCM ב–2020 וב–2028 בהתאמה. בנוסף, רייטר צופה כי מחיר הגז ירד בשנים החל מ–2021 ב–5% בלבד לכ-5.5 דולר ליחידת חום, בעקבות אופציית עדכון המחיר של חברת החשמל לישראל, וכניסת מאגר כריש לשוק. היא אף ציינה כי קיים סיכוי לא מבוטל שמחיר הגז אף ירד לכ-5 דולרים - ירידה שצפויה להוביל להפחתה נוספת בשווי המאגר.

בהנפקה צפויים להשתתף גופים מוסדיים זרים וישראליים, שעשויים לרכוש 1%–1.5% לפי מודל עסקת הראל־נובל. אלה יקבלו לידיהם נכס סחיר ונזיל. לאחר ההנפקה תחל תמר פטרוליום להיסחר בתל אביב - ובעתיד היא נערכת להנפיק מניות בבורסה זרה. למעשה, על אף שתמר פטרוליום אינה מנפיקה בשלב זה בחו"ל, היא מבצעת את כל ההכנות כאילו ההנפקה נעשית גם עתה מעבר לים; ההכנות הללו כוללות בין היתר פרסום תשקיף באנגלית, ליווי של עורכי דין אמריקאים ומסע שיווקי (רואד שואו) בחו"ל.

מי שמוביל את מהלכי ההנפקה מעבר לים הם בנקי ההשקעות ג'יי.פי מורגן ו-HSBC, שליוו את דלק קידוחים במהלכים הפיננסיים המרכזיים שלה בשנים האחרונות, בין היתר, בהנפקת תמר בונד ובנטילת ההלוואות למימון פרויקט לווייתן. מקורב להנפקה הסביר כי מהלכי השיווק המקבילים נועדו לאפשר למשקיעים זרים, שכבר כיום חשופים לתמר דרך תמר בונדס, להשקיע גם בהנפקת האקוויטי, וגם כהכנה להנפקות העתידיות. לפי הערכות, תשואת הדיווידנד למשקיעי תמר פטרוליום - שמחויבת לחלק את כל רווחיה השוטפים למשקיעים - צפויה להיות בשנים הבאות כ–10% בממוצע.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנרצילום: דניאל בר און

1.2 מיליון שקל ליוסי אבו

תמר, ממאגרי הגז הגדולים שהתגלו בישראל, נמצא כ–90 ק"מ מערבה מחופי המדינה. המאגר, שהחל לספק גז למשק במארס 2013, הכיל כ–310 BCM של גז טבעי (כולל מאגר הלוויין תמר SW) ו–13 מיליון חביות קונדנסט. על בסיס תוצאות הרבעון הראשון, הרווח הנקי הצפוי לשותפות במאגר צפוי להגיע ב–2017 לסכום שיא של מיליארד דולר. הרווח הנקי מגלם שולי רווח גבוהים, כ–53% מהכנסות הצפויות ממכירת גז וקונדנסט במהלך השנה — 1.9 מיליארד דולר.

מכירת הזכויות במאגר מהווה שלב נוסף ביישום מתווה הגז, שמחייב את קבוצת דלק למכור את כלל אחזקותיה בתמר עד דצמבר 2021. מכירת יתרת הזכויות (22%) עשויה להידחות לשלב מאוחר יותר.

לדחייה יש כמה טעמים: לפי הערכות, בדלק מעוניינים לחתום על עסקת יצוא למצרים (מכירת גז ליוניון פנוסה ולדולפינוס) בקרוב. חתימה על עסקה כזאת עשויה להגדיל את שווי המאגר ולהציף ערך נוסף. ההערכות הן שקודם למכירת כלל הזכויות בתמר, בדלק גם מעוניינים להשלים את קידוח הנפט במאגר לווייתן.

מי שצפוי להתמנות ליו"ר תמר פטרוליום הוא יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים. סמנכ"ל הכספים יהיה יובל רייקן. לפי התשקיף, המנהלים בחברה — שלמעשה היא חסרת פעילות פרט לאחזקה בתמר — יזכו לשכר מפנק: היו"ר אבו יקבל שכר שנתי של 1.2 מיליון שקל בשנה, בנוסף לעלות השכר בדלק קידוחים (7.6 מיליון שקל ב–2016); גם המנכ"ל צפוי לקבל 1.2 מיליון שקל בשנה; ובכירים אחרים 840 אלף שקל. המנהלים יהיו זכאים למענקים ואופציות.

לפי דו"חות הפרופורמה, ההון העצמי המיוחס לתמר פטרוליום מסתכם ב–386 מיליון דולר. ב–2016 הרוויחה החברה 105 מיליון דולר, ביחס לרווח של 95 מיליון דולר, ו-90 מיליון דולר ב-2015 ו-2014 בהתאמה. גם לאחר ההנפקה תמשיך השותפות לשלם תמלוגי־על (נתח קבוע מההכנסות) לכהן פיתוח ודלק אנרגיה (חברות הצינור של קבוצת דלק) בהתאם להתחייבויות דלק קידוחים.

את ההנפקה של דלק פטרוליום, שאינה מובטחת בחיתום (התחייבות) יוביל בישראל לידר הנפקות בהשתתפות אקסלנס חיתום, שנמצאת בשליטתו העקיפה של תשובה, ברק קפיטל חיתום ודיסקונט חיתום. עורכי הדין שמלווים את ההנפקה הם דן הכהן, שיראל גוטמן־עמירה, אפרת חוזה־אזרד, לי עוז ואנה וידר ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker