אסא ששון
בית הראל ברמת גן
בית הראל ברמת גןצילום: אייל טואג
אסא ששון