התשואה החשובה שפיספסתם בדו"ח השנתי של קרן הפנסיה

מנגנון הערבות ההדדית, שעליו מבוססות קרנות הפנסיה המקיפות, מחייב לבדוק מדדים כמו תשואה דמוגרפית - היחס בין עלות הכיסויים הביטוחיים לסכום שנגבה מהמבוטחים, והמאפיינים הדמוגרפיים של המבוטחים הקיימים ■ לכולם יש השפעה גדולה על החיסכון שלכם

אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסיים, עומר גטניו: "דמי הניהול הם לא חזות הכל
אסא ששון

דמי הניהול שאנחנו משלמים בחיסכון הפנסיוני מוגדרים כרוצח השקט. שכן הם משמידים כשליש מהתשואה שלנו עד לפרישה לפנסיה. תפקידו של מנהל ההשקעות, שבגינו הוא מקבל דמי ניהול, הוא להניב לחוסך תשואה הגבוהה מהסכום שמניב מדד היחס ודמי הניהול.

כשבודקים אם השקעה במכשיר פיננסי כלשהו משתלמת, מקובל להשוות את הביצועים שלה למדד יחס, כלומר לבחון את התשואה שסיפק השוק בכללותו לעומת התמורה שנתנה השקעה במכשיר הספציפי לאחר תשלום דמי הניהול. כך ניתן לדעת אם מנהל השקעות או מנהל קרן הצדיק את דמי הניהול ששילמו לו המשקיעים, וסיפק להם תשואה עודפת על השוק.

ולאיזו קופה יחס סיכון-תשואה הטוב ביותר בשנה החולפת? לפירוט תשואות לפי תקופות לחצו כאן

אם התשואה של המכשיר הפנסיוני נמוכה מתשואת מדד היחס בניכוי דמי הניהול, הרי שמנהל ההשקעות לא הצדיק את דמי הניהול ששולמו לו. אם התשואה של המכשיר הפנסיוני לאחר ניכוי דמי הניהול גבוהה ממדד היחס — מנהל ההשקעות הצדיק את תשלום דמי הניהול. ואולם בנוסף לתשואה המושגת על ידי מנהל השקעות, קיים בקרנות הפנסיה גם מה שמכונה תשואה דמוגרפית.

תשואה דמוגרפית היא מושג שהשימוש בו נפוץ בקרנות פנסיה מקיפות, שבהן יש מנגנון של ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בשונה מתשואה רגילה, שנובעת מהעלייה או הירידה בשווי ההשקעות שנעשו בנכסי הקרן, קרן הפנסיה המקיפה מבוססת על עיקרון ההדדיות. כלומר, ערבות הדדית בין כל העמיתים באותה קרן. בנוסף לחיסכון פנסיוני, היא כוללת בתוכה כיסויים ביטוחיים למקרה של פטירה (ביטוח חיים) ולמקרה של נכות או בעיות בריאות המונעות מהעובד להמשיך בעבודתו (ביטוח לאובדן כושר עבודה). משום שהקרן מבוססת על עיקרון ההדדיות, גם הסיכונים הביטוחיים משותפים לכלל החוסכים, והיא גובה עבורם תשלום (פנסיית שארים ופנסיית נכות), שגובהו נקבע על פי חישובים אקטואריים.

אותם חישובים מבוססים על הערכות בלבד, ולכן העלויות בפועל יכולות לסטות מהן. אם עלות הכיסויים הביטוחיים שהיו לקופה בפועל בשנה נתונה קטנה מהסכום שנגבה מהעמיתים, העודף מחולק בין העמיתים ומתווסף לתשואות על ההשקעות. עודף זה מכונה עודף דמוגרפי. כשהוא מחולק לעמיתי הקרן, התשואה המתקבלת נקראת תשואה דמוגרפית. החישובים יכולים לפעול גם בכיוון ההפוך: אם עלות כיסויי הביטוח שגבתה הקופה לא הספיקה לכסות את העלויות בפועל, הרי שייווצר גירעון דמוגרפי, שיופחת מהתשואות של העמיתים וייחשב כתשואה דמוגרפית שלילית.

כלומר, תשואה דמוגרפית קשורה במאפייני הקרן, כמו גיל העמיתים, שיעור התביעות והיקפי ההפקדות.

להתעניין בגיל ובתחום העיסוק של עמיתיך

לאור עיקרון ההדדיות, יש לבחון היבטים נוספים לפני בחירת קרן הפנסיה, המשפיעים על התשואה הדמוגרפית של הקרן. למשל, גודל הקופה. ככל שהקרן גדולה יותר, החישוב האקטוארי יהיה מדויק יותר וסטיית התקן של התשואות הדמוגרפיות תהיה קטנה יותר.

ככל שהקרן חדשה וקטנה ויחס ההפקדות השוטפות לנכסים הצבורים בה גבוה, כך היא צפויה להציג תשואה דמוגרפית חיובית וגבוהה. לעומת זאת, בקרן גדולה, שכבר צברה כמות גדולה של נכסים, שיעור ההפקדות מהנכסים יהיה נמוך, וכך גם התשואה הדמוגרפית שלה.

עם זאת, בקרן פנסיה קטנה, קיים סיכון שתביעות בו־זמניות של כמה מעמיתי הקרן יפגעו בה באופן משמעותי, ויגרמו לתשואה דמוגרפית שלילית. כיום, קרנות קטנות מחויבות לבטח את עצמן אצל מבטחי משנה, מה שמסייע להן במקרים כאלה. את התשואה הדמוגרפית של קרנות הפנסיה ניתן למצוא בפנסיה נט, אתר שמפעיל האוצר ושמרכז את נתוני קרנות הפנסיה. התשואה המופיעה בדו"חות הרבעוניים הנשלחים לעמיתים היא שקלול של התשואה מההשקעות והתשואה הדמוגרפית.

היבט אחר קשור למדיניות החיתום של הקרן. על בסיס מדיניות זו מתקבלים מבוטחים לקרנות הפנסיה, תחת סייגים כאלה ואחרים לכיסויים הביטוחיים של כל מצטרף. מדיניות חיתום מקלה של קרן עלולה להגדיל את מספר המקרים הביטוחיים, מה שיגדיל את עלות הכיסויים הביטוחים, וקיים סיכוי גבוה שיביא לתשואה דמוגרפית שלילית.

עוד היבט שחשוב לבדוק קשור למאפיינים הדמוגרפיים של העמיתים החוסכים בקרן. התשואות הדמוגרפיות מושפעות מכמות המקרים הביטוחיים — כמות האנשים בפועל שמקבלים פנסיית נכות או פנסיית שארים. לאור זאת, יש חשיבות מכרעת למאפיינים הדמוגרפיים של החוסכים, כמו גיל ותחום עיסוק.

התשואה הדמוגרפית מפורסמת בדו"חות של כל קרן וקרן. כאשר אנו ניגשים לייעוץ פנסיוני, אחד מתפקידיו של היועץ הפנסיוני הוא לבחון את התשואה הדמוגרפית של הקרן לפני שהוא ממליץ עליה.

דמי ניהול גבוהים — דווקא בקופות הטובות

מניתוח של איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל, שבחן את התשואה הדמוגרפית בקרנות הפנסיה המובילות, עולה כי קיים פער לא מבוטל בין הקרנות השונות כשלוקחים את התשואה הדמוגרפית לידי ביטוי.

יו"ר איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל, עומר גטניו, הסביר: "כדי לקבוע אם כדאי וראוי להפריש לקרן פנסיה כזו או אחרת, יש לשקלל את כלל המדדים הקובעים את גובה הסכום הצבור לגיל הפרישה בקרנות הפנסיה — ולא רק את דמי הניהול, כפי שנהוג לחשוב. הניתוח שבוצע על ידי האיגוד ממחיש כי קיימים מקרים שבהם למרות דמי הניהול הנמוכים בקרן זו או אחרת, בשל התשואות השנתיות הנמוכות והתשואה הדמוגרפית הנמוכה שמשיגה הקרן, לא תהיה זו בהכרח קרן הפנסיה המשתלמת ביותר להצטרף בה כעמית ולהפך".

גטניו הוסיף: "דמי הניהול הם לא חזות הכל בקרנות פנסיה. דווקא הקופות הטובות מצליחות להחזיק דמי ניהול גבוהים, כי יש ביקוש למוצר איכותי. יש כוחות שוק שהגיעו למצב שבו דמי הניהול הנמוכים יותר נמצאים בקופות הטובות פחות. כך השוק צריך להתנהג. לכן, כשאני בוחן איכות של מוצר או יצרן, צריך להסתכל על מכלול של פרמטרים, והשאלה היא אם ההשפעה על דמי הניהול היא העיקר. רואים שיש פערים מהותיים בביצועים בקרנות הפנסיה. על פני תקופה ארוכה, כשאתה מחבר את כל הגורמים שמשפיעים על התשואה — דמי ניהול, תשואה דמוגרפית ותשואה מניהול השקעות — זה מביא לפערים גדולים, שלא נמדדים רק בדמי הניהול".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker