ערן אזרן
חדר מסחר בחברת השקעות
חדר עסקותצילום: אייל טואג
ערן אזרן