מנכ"ל הפועלים לשעבר,
ציון קינן
מנכ"ל הפועלים לשעבר, ציון קינןצילום: עופר וקנין