שלי אפלברג
שלי אפלברג

הנושים של אורתם סהר נמצאים בדילמה - שלוש הצעות הוגשו לרכישת החברה אך רק אחת מעוגנת בערבות בנקאית כפי שדרש נשיא בית המשפט המחוזי איתן אורנשטין. מדובר בהצעה של קבוצת עמרם אברהם ואפי קפיטל אחזקות - שתיקנו את הצעתם ביממה האחרונה שלוש פעמים. אם שתי הקבוצות האחרות, קבוצת אלוני (שחזרה שוב לשולחן והמשא ומתן) וקבוצת קאשפלואו, לא יגישו בשעה הקרובה ערבות בנקאית של 5 מיליון שקל לקופת בית המשפט, נראה כי הנושים לא יוכלו להצביע על הצעתם - מכיוון שהן לא ניתנו בהתאם להוראות בית המשפט. בצהרי היום יחלו הנושים את הליך ההצבעות.

נאמני ההסדר, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה, מסתייגים מהצעתה של קבוצת אפי קפיטל, שכן לטענתם היא אינה מתחייבת להזרמה מינימאלית לקופת החברה. הקבוצה הסכימה לשלם לקופת ההסדר 75 מיליון שקל מתוך רווחים נטו בחמישה תשלומים. עוד הסבירה הקבוצה כי אם תידרש להזרים לקופת החברה שעל סף פירוק כספים כיום, אז לאחר תשלום של 40 מיליון שקל לקופת הנושים יוחזרו לקבוצה תחילה הכספים שנדרשו להזרים ורק לאחר מכן תשולם היתרה לקופת ההסדר, עד לסכום של 75 מיליון שקל.

נראה כי המומחים הכלכליים ממשרד ביקר טילי, רו"ח איציק עידן ורו"ח עומר סרביאנסקי, שנדרשו להשוות בין ההצעות לא רואים עין בעין עם הנאמנים בעניין. מבחינת השניים, עצם העובדה שאף אחת מההצעות שנמסרו לא מגובות בערבות בנקאית - יש להתייחס אליהן כהצעות ללא כל התחייבות להזרמה.

בניתוח ההצעות שהוגש למחזיקי אגרות החוב, להם חייבת אורתם סהר 300 מיליון שקל, נכתב "אין עדיפות כלכלית מובהקת למי מההצעות, אך לכל אחת מהן קיימת עדיפות מסוימת על פני חלופת הפירוק". לכן, קבעו עידן וסבורסקי כי "הבחירה בפני המחזיקים הינה בין חלופות גרועות". את התמורה הכוללת מהצעת קבוצת קאשפלואו מעריכים בביקר טילי ב-58 מיליון שקל; את התמורה מקבוצת אפי קפיטל ועמרם אברהם הם מעריכים ב-61 מיליון שקל ואת התמורה מההצעה של קבוצת אלוני הם מעריכים בשווי כולל של כ-58 מיליון שקל. מבחינתם, אם הנושים יבחרו בחלופת הפירוק שוב, הם יראו כ-30 מיליון שקל .

"קבלת הצעת ההסדר של מי מהמציעים משמעה מחיקה כמעט ודאית של כ-90% מהחוב", מסבירים בביקר טילי, ומוסיפים כי "אי הוודאות בחלופת הפירוק מקורה בשיעור ההפחתה על נכסי החברה ובאומדן החוב המובטח שיוצף כתוצאה מחילוט הערבויות". בביקר טילי מסבירים כי התמורה אינה כוללת תמורות אפשריות מתביעות של נושאי משרה ונותני שירותים - תביעות שעו"ד אופיר נאור, המייצג את מחזיקי אגרות החוב לאורתם סהר, הבהיר כי הוא דורש לנהל.

בביקר טילי הבהירו כי חוות הדעת שכתבו אינה מתייחסת ליכולת המקצועית של הקבוצות. עם זאת, הם ממליצים למחזיקי אגרות החוב לייחס משקל גם לפרמטרים איכותיים - בעיקר להיכרות והחשיפה של מי מהמציעים לפיעלות החברה, לפרויקטים בהם היא מעורבת, לעובדים ולמזמיני העובדות, וכך גם לעבודת השטח שביצעה כל אחת מהקבוצות טרם הגשת ההצעה. לכן, הם קובעים כי לקבוצת אלוני וקבוצת אפי קפיטל ועמרם אברהם יתרון מסויים על פני קאשפלואו.

ביקר טילי לא התייחסו לבעייתיות המשפטית הקיימת לקבוצת עמרם אברהם ואפי קפיטל, שכיום מעורבת בכ-1000 יחידות דיור אותם בונה אורתם סהר. אם אורתם סהר תיוותר חברה ציבורית אחרי ההסדר, יידרש יהיה להגיע לפתרון משפטי שיפתור את כל עסקאת בעלי העניין מול בעלת השליטה החדשה.

שרשרת פשיטות רגל

אם הנושים הלא מובטחים של החברה יצביעו נגד הצעת ההסדר שעל הפרק, המשמעות היא שמחר בית המשפט יפרק את החברה.

הפירוק עשוי להמיט אסון כלכלי על לא מעט ספקים של אורתם סהר, שסך חובותיה נאמד במיליארד שקל. אך בעוד שהגופים הבנקאיים והמוסדיים מחזיקים במרבית החובות, יש מאות ספקים להם חייבת החברה מילוני שקלים כל אחד. חוב כזה, אם לא יוחזר בעת פירוק, עשוי לגרור לשרשרת פשיטות רגל בקרב העסקים הישראליים. זאת ניסה נשיא בית המשפט המחוזי איתן אורנשטיין למנוע כאשר הורה על הקפאת הליכים לחברה, שתמנע חילוט ערבויות בסכום כולל של כ-400 מיליון שקל.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker