יורם גביזון
השדה הסולארי של חברת אנרג'יקס בנאות חובב
השדה הסולארי של חברת אנרג'יקס בנאות חובב
יורם גביזון