מה הכסף שלכם עשה מתחילת 2016 - והאם הגיע הזמן להחליף את קופת הגמל שלכם?

בתי ההשקעות המובילים בדירוג מתחילת 2016: שתי קופות של ילין לפידות ושתי קופות של אלטשולר שחם ■ בין הקופות שבלטו לרעה ניתן למצוא שתי קופות של אקסלנס, קופה אחת של אנליסט ואחת של מיטב דש ■ התשואה הממוצעת בענף קופות הגמל ב-12 החודשים האחרונים: 2.06%-

יוסף חרש
יוסף חרש
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
לוגו קופות הגמל המנצחות והמפסידות
יוסף חרש
יוסף חרש

קופת גמל היא אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני הפופולאריים בישראל - חיסכון לטווח ארוך, שבאמצעותו ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. סך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל עומד על כ-193 מיליארד שקל, לא כולל קרנות מרכזיות לפיצויים, נכון לסוף אפריל 2016.

למרות הכסף הרב שמושקע בקופות גמל, חוסכים רבים לא עוקבים אחר ביצועי הקופות, המתחלקות לא רק בין גופי השקעות שונים, אלא גם נבדלות במידת הסיכון שלהן. כך מפספסים החוסכים הזדמנות לעבור לקופות עם ביצועים טובים יותר - ומפסידים כסף רב לאורך זמן.

פורטל Finance מאפשר לעקוב בקלות אחר ביצועי הקופות ולקבל נתונים בזמן אמת תחת מדור קופות גמל:

לחצו כאן לפתיחת מדור קופות גמל ב-Finance

רשימת הקופות המובילות - בהתאם למה שמפורט בטקסט

כך בדקנו: דירוג קופות הגמל לפי רמת הסיכון

באחרונה אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הצעת האוצר להקים קופת גמל להשקעה - שאמורה לשלב בין השקעה לטווח קצר (נזילות יומית) להשקעה לטווח ארוך. מי שישקיע בקופה החדשה - ויתמיד ויחסוך עד גיל פרישה - ייהנה מהטבת מס של קצבת פנסיה פטורה ממס.

קופות הגמל משקיעות את כספי העמיתים במבחר מסלולים כגון אג"ח, מניות, מט"ח ועוד. המרכיב המשמעותי ביותר של קופות הגמל הוא איגרות החוב: בשנת 2015 אג"ח ממשלתיות סחירות היוו כ-32% מהרכב כלל קופות הגמל, אג"ח קונצרניות היוו כ-18% - וההשקעות במניות היוו כ-21%.

בהתאם לכך, ביצועי הקופות מושפעים באופן ישיר מהמסחר בבורסה. האג"ח הממשלתיות עלו ב-2016 ב-2.1%, אג"ח קונצרניות עלו ב-2.15%. בגזרת המניות חלו ירידות חדות יותר, ומניות הבורסה בת"א ירדו ב-כ-8.4% מתחילת השנה (נכון ל-12 ביוני). לפיכך, התשואה הממוצעת בענף קופות גמל ב-12 חודשים האחרונים עמדה על 2.06%-.

בינואר 2016 נכנס לתוקפו המודל הצ'יליאני לשוק הפנסיה, כפי שנקבע על ידי משרד האוצר. מודל זה קובע כי החיסכון הפנסיוני ייעשה במסלולים שמותאמים לגיל החוסך -  כך ככל שגילו של החוסך עולה, רמת הסיכון במסלול הפנסיוני תרד. בשל בכך בוצעו שינויים רבים בקופות הגמל ורוב קופות הגמל הכלליות, שבהן היה מושקע רוב כספו של הציבור, שינו את שמן ואת סוג המסלול.

בשל המודל הצ'יליאני ובשל החשיפה השונה לסיכון, השוואה בין כלל קופות הגמל היא כמעט בלתי אפשרית, ולכן בחרנו לחלק את קופות הגמל לשבע קבוצות בהתאם לרמות הסיכון. רמת הסיכון בקופה נקבעת על פי כמות הנכסים בסיכון שמחזיקה הקופה, כאשר נכסים בסיכון הוגדרו לצורך הדירוג כמניות מכל סוג שהוא, אג"ח שאינו מדורג או שהינו מתחת לדירוג השקעה, אופציות, קרנות השקעה ונכסים נוספים.

קופות הגמל הן אמצעי חיסכון לטווח ארוך, ולכן לא מומלץ בהכרח לבחון את התשואה לטווח הקצר. לכן במסגרת דירוג זה ננסה לבחון את ביצועי הקופות מתחילת 2016 על פי כמה מדדים: התשואה ב-2016 ביחס למדד השוק, התשואה המצטברת בחמש השנים האחרונות ומדד שארפ לשלוש שנים. מדד השוק נבנה בהתאם לסוגי הנכסים בכל קופת גמל והוא מורכב מממדי האג"ח והמניות המובילים. מדד שארפ מבטא את היחס שבין התשואה לסיכון; ככל שהמדד גבוה יותר, איכות הקרן גבוהה יותר.

הקופות המפסידות - בהתאם למפורט בטקסט
לוגו ללא נכסים בסיכון

קופות גמל ללא נכסים בסיכון

התשואה הטובה ביותר: מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי

קופה זו הציגה תשואה של כ-1.9% השנה, לעומת תשואה של כ-2.1% במדד השוק (אג"ח כללי ממשלתי 100%) ותשואה מצטברת של 26% בחמש השנים האחרונות (הקופה הוקמה בנובמבר 2008). הקופה מנהלת כ-140 מיליון שקל המושקעים באג"ח ממשלתיות. מבחינת ביצועי הקופה היא זוכה לציון שארפ 0.81, הממקם אותה במקום החמישי מבחינת איכות הקרן בקבוצה זו.

התשואה הגרועה ביותר: אקסלנס גמל שקלי טווח קצר

הקופה, שמנהלת כ-30 מיליון שקל, הציגה תשואה של 0.01% ב-2016, לעומת 1.4% במדד השוק (שקלי ריבית קבועה ממשלתיות 100%). קופה זו הוקמה בנובמבר 2015 והיא משקיעה בנכסים בעלי ריבית שקלית, ובעלי מח"מ (משך חיים ממוצע) של לא יותר משנה. מכיוון שמדובר בקופה חדשה עדיין אין די נתונים לגבי ביצועי הקופה.

לידיעת עובדי עיריית תל אביב, קופת הגמל של העירייה - עיריית תל אביב תגמולים מסלול אג"ח - הציגה תשואה זהה של 0.01% ב-2016. בנוסף, הקופה זכתה לציונים שליליים בבחינת ביצועיה: ציון של 0.29- במדד שארפ.

לוגו סיכון נמוך מאוד

קופות גמל בסיכון נמוך מאוד - 10%-0% נכסים בסיכון

התשואה הטובה ביותר: הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח

קופה זו מנהלת נכסים בשווי של כ-26 מיליון שקל והציגה תשואה של כ-3.8% ב-2016, לעומת תשואה של כ-2% במדד השוק (אג"ח כללי 50% ואג"ח כללי ממשלתי 50%). זוהי גם התשואה הטובה מבין כל קופות הגמל ב-2016. לעומת זאת, התשואה המצטברת בחמש השנים האחרונות עומדת על כ-17.8% - תשואה נמוכה יחסית לשאר הקופות בקבוצה זו. כ-52% מנכסי הקופה מושקעים באג"ח קונצרניות ובתעודות סל אג"חיות וכ-40% באג"ח ממשלתיות. הקופה זכתה לציון של 0.85 במדד שארפ.

התשואה הגרועה ביותר: פסגות גדיש כספי

הקופה, שמנהלת סכום נכבד של כ-387 מיליון שקל, הציגה תשואה של 0.02%, מעט נמוך יותר ממדד השוק (100% מק"מ) - 0.04%. התשואה המצטברת לחמש שנים גם היא הנמוכה ביותר בקבוצה זו ועומדת על כ-6.8%. הקופה היא קופה סולידית ביותר כאשר כ-53% מהנכסים הם מזומנים, כ-40% באג"ח ממשלתיות ורק כ-5.8% באג"ח קונצרניות. מבחינת ביצועים, הקופה קיבלה ציון שלילי של 1.13- במדד שארפ.

לוגו סיכון נמוך

קופות גמל בסיכון נמוך - 20%-10% נכסים בסיכון

התשואה הטובה ביותר: אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

קופה זו החלה לפעול רק מדצמבר 2015, כך שגם לגביה כמו קופות אחרות שצצו בעקבות אימוץ המודל הצ'יליאני אין מידע רב. הקופה מנהלת כ-71 מיליון שקל והציגה תשואה של 1.76% ב-2016 עד כה. ההשקעה מחולקת כך: כ-55% מהנכסים באג"ח ממשלתיות, כ-24% באג"ח קונצרניות, וכ-6% במניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות - כאשר שיעור החשיפה האפקטיבי עומד על 10%.

התשואה הגרועה ביותר: הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

שמה של הקופה שונה מ"יניב" לשם הנוכחי ב-2016 בעקבות אימוץ המודל הצ'יליאני. הקופה מנהלת כ-130 מיליון שקל והציגה תשואה של כ-0.2% עד כה ב-2016 - גבוהה יחסית לתשואה של כ-0.24%- במדד השוק (אג"ח כללי 70%, ת"א 100 30%) ותשואה מצטברת של כ-19.4% בחמש השנים האחרונות. הקופה משקיעה כ-43% מנכסיה באג"ח ממשלתיות, כ-28% באג"ח קונצרניות וכ-12% במניות אופציות ותעודות סל מנייתיות – כאשר שיעור החשיפה האפקטיבי עומד על כ-13%. מבחינת ביצועים הקופה זוכה לציון שארפ גבוה בקבוצת סיכון זו של 1.14. עם זאת בקבוצה זו רוב הקופות הן "קופות חדשות" שנוצרו בעקבות המודל הצ'יליאני, ולכן אין מספיק נתונים לגביהן.

לוגו סיכון נמוך-בינוני

קופות גמל בסיכון נמוך-בינוני - 30%-20% נכסים בסיכון

התשואה הטובה ביותר: הראל גמל לבני 60 ומעלה

הקופה, לשעבר הראל גילעד ניב, היא קופת גמל חדשה של הראל במסגרת המודל הצ'יליאני ומשמשת כקופת ברירית המחדל לבני 60 ומעלה. הקופה הציגה תשואה של כ-1.9% ב-2016 - גבוה בהרבה מתשואת מדד השוק (אג"ח כללי - 70% ות"א 100 - 30%) שעומדת על 0.24%-. הקופה מנהלת נכסים בשווי של כ-475 מיליון שקל, כאשר כ-34% מהנכסים מושקעים באג"ח ממשלתיות, כ-21% באג"ח קונצרניות, וכ-11% במניות, אופציות ותעודת סל מנייתיות - בשיעור חשיפה אפקטיבי של כ-16%.

התשואה הגרועה ביותר: אנליסט גמל חו"ל

אנליסט גמל חו"ל משקיעה, נכון לסוף 2015, כ-20% מכספי העמיתים במניות, כאשר כמחצית מהסכום מושקע במניות בחו"ל. הקופה, שמנהלת כ-17 מיליון שקל, מוזגה בינואר 2016 עם אנליסט גמל מט"ח כחלק מיישום המודל הצ'יליאני. הקופה הציגה תשואה שלילית של 1.47%- ב-2016, אך לעומת זאת הציגה תשואה מצטברת של כ-31% בחמש השנים האחרונות. הקופה זוכה לציון שארפ של 0.66.

לוגו סיכון בינוני

קופות גמל בסיכון בינוני - 50%-30% נכסים בסיכון

התשואה הטובה ביותר: ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

קופה חדשה נוספת שנוצרה בהתאם למודל הצ'יליאני, והיא ברירת המחדל עבור המצטרפים לקופות הגמל של ילין לפידות עד גיל 50. הקופה הוקמה בנובמבר 2015 ומנהלת כ-26 מיליון שקל. הקופה משקיעה כ-32% מהסכום במניות, כאשר שיעור החשיפה האפקטיבי עשוי להגיע לכ-44%. ברמת סיכון זו הניבה הקופה תשואה של 3.58% מתחילת השנה. כמו כן, כ-31% מנכסי הקופה נמצאים באג"ח ממשלתיות וכ-18% באג"ח קונצרניות.

התשואה הגרועה ביותר: מיטב דש גמל חו"ל

הקופה, שמנהלת נכסים בשווי של כ-17 מיליון שקל, הציגה תשואה שלילית של כ-2.2%- ב-2016, לעומת תשואה של כ-0.5% במדד השוק (MSCI World 100%). החשיפה הגבוהה של הקופה לשווקים בחו"ל – כ-83% מנכסי הקופה – הביאה לתשואה השלילית, זאת על רקע הירידות בתחילת בשנה בשווקים בעולם, על רקע מחירי הנפט הנמוכים. הקופה משקיעה כ-15% מנכסיה במניות ובתעודות סל – אך שיעור החשיפה האפקטיבי שלה מגיע ל-31%. ציון השארפ של הקופה נמוך גם הוא - 0.4.

לוגו סיכון גבוה

קופות גמל בסיכון גבוה - 75%-50% נכסים בסיכון

התשואה הטובה ביותר: אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה, לשעבר אלטשולר שחם גמל מסלול גולד, מנהלת כ-1.1 מיליארד שקל, ושיעור החשיפה האפקטיבי שלה למניות מגיע ל-45%, מתוכם חשיפה של 28% למניות בחו"ל. כ-43% מנכסי הקופה מושקעים באג"ח ממשלתיות בישראל, כ-9% באג"ח קונצרניות בישראל וכ-9% באג"ח קונצרניות בחו"ל. הקופה הציגה תשואה של כ-3% מתחילת השנה, לעומת תשואה שלילית של כ-0.2%- במדד השוק (אג"ח כללי - 70%, ת"א 100 - 30%).

התשואה הגרועה ביותר: אקסלנס תגמולים בניהול אישי

בשונה מיתר הקופות שהוצגו עד כה, אקסלנס תגמולים בניהול אישי משקיעה חלק נכבד מכספי העמיתים בקרנות נאמנות - כ-36%, וכ-23% במניות ובתעודות סל– כאשר שיעור החשיפה האפקטיבית גבוה ועומד על כ-57%; כ-65% מנכסי הקופה מושקעים בחו"ל. החשיפה הגבוהה לחו"ל הובילה לתשואה שלילית של כ-2.2%-, לעומת תשואה של כ-0.2%- במדד השוק (אג"ח כללי - 70%, ת"א 100 - 30%). עם זאת הקופה זוכה לציון שארפ של 1.11.

לוגו סיכון גבוה מאוד

קופות גמל בסיכון גבוה מאוד - 100%-75% נכסים בסיכון

התשואה הטובה ביותר: ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

כ-54% מנכסי הקופה מושקעים במניות בישראל ובחו"ל, כאשר החשיפה האפקטיבית למניות עומדת על כ-79%. הקופה, שמנהלת כ-480 מיליון שקל, הניבה תשואה של כ-2.5% עד כה ב-2016, לעומת תשואה של כ-2.4%- במדד השוק (ת"א 100 50% ו-50% MSCI World) ותשואה מצטברת של כ-40% בחמש השנים האחרונות. גם מבחינת הביצועים ניצבת הקופה במקום הראשון בקבוצת סיכון זו עם ציון שארפ של 1.6.

התשואה הגרועה ביותר: אי.בי.אי. לתגמולים ופיצויים מסלול מחקה מדד ת"א 25

הקופה מנהלת נכסים בשווי של כ-24 מיליון שקל, כאשר כמעט כל נכסי הקופה - כ-98% - מושקעים במניות מדד ת"א 25. הקופה הציגה תשואה שלילית של 5.87%- בדומה לתשואה שהציג מדד ת"א 25 – 5.25%-.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker