המורשת של פאפא: פריגו הפסידה 133 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016

החברה ביצעה הפרשה נוספת של 467 מיליון דולר בגין הרכישה הכושלת של חברת אומגה במארס 2015 ■ פריגו חוותה ירידה של 13% ברווח התפעולי של מגזר התרופות הגנריות

יורם גביזון

שבועיים לאחר שמנכ"ל פריגו, ג'ו פאפא, נטש את החברה והותיר אחריו משבר חמור עם שוק ההון, מתמודדת פריגו עם המורשת שהותיר בשנותיו האחרונות בחברה. ברבעון הראשון של 2016, פריגו ספגה הפסד תפעולי של 304 מיליון דולר על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP), לעומת רווח של 199 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2015 .

אחד השרידים הבולטים לתקופתו של פאפא בחברה הוא פער בין הרווח החשבונאי המדווח לבין הרווח המתואם (Non GAAP) של פריגו, שהסתכם ברבעון החולף ב-251 מיליון דולר, שהם 1.75 דולר למניה. הפער בין הרווח החשבונאי לרווח המתואם כולל את אחד מכישלונותיו הבולטים של פאפא: רכישת חברת אומגה הבלגית תמורת 4.5 מיליארד דולר שהושלמה במארס 2015.

ג'ו פאפא, מנכ"ל פריגו
ג'ו פאפאצילום: רובי לבוביץ'

פריגו נאלצה לבצע הפרשה נוספת של  467 מיליון דולר בגין הפער בין השווי ההוגן של הנכסים הלא מוחשיים שנרכשו במסגרת עסקת אומגה לבין שווים המאזני. הפרשה זו נדרשה בשל ירידה בשיעור הצמיחה הצפוי של עסקי אומגה, במיוחד בתחום מוצרי סגנון החיים וההומיאופתיה, הויטמינים והמינרלים של החברה.

הפרשה זו מצטרפת להפרשה קודמת של 185 מיליון דולר בגין עסקת אומגה שבוצעה ברבעון הרביעי של 2015. כך, קצת למעלה משנה לאחר השלמת הרכישה, פריגו כבר מחקה 14.5% מהשווי הכולל של העסקה. החברה מציינת שהיא מצפה להשלים את הערכת השווי ההוגן של הנכסים הלא מוחשיים שנרכשו בעסקת אומגה במהלך הרבעון השני של 2016, כך שייתכנו הפחתות נוספות - מה שמסביר מדוע החברה מיהרה להיפרד מבעל השליטה הקודם באומגה, מארק קוק, וויתרה על שירותי הייעוץ שלו בעלות של 1.2 מיליון יורו לשנה.

הכנסותיה של פריגו צמחו ב-32% ברבעון הראשון של 2016, בהשוואה למקבילו ב-2015, והסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר. הגידול בהכנסות נובע מאיחוד הכנסותיה של אומגה החל ברבעון השני של 2015. אומגה מפתחת ומייצרת תרופות ללא מרשם ומוצרים רפואיים ללא מרשם רופא, ופועלת ב-36 מדינות באירופה. בניכוי תרומתה של אומגה ובניכוי ההכנסות ממגזר הויטמינים, אותו מתכננת פריגו למכור (47 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, לעומת 38 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2015), הגיעה צמיחתה של החברה ל-0.6% בלבד ברבעון הראשון של 2016 - מה שמסביר חלק מהקריסה של 52% במחיר מנייתה של פריגו ב-12 החודשים האחרונים.

הכנסותיה של פריגו במגזר מוצרי הצריכה הרפואיים והתרופות ללא מרשם, המגזר הגדול ביותר של פריגו, גדלו ב-2.2% ברבעון הראשון של 2016 בהשוואה למקביל ב-2015, והסתכמו ב-700 מיליון דולר. הגידול הושג על אף ביקוש חלש למוצרי צינון ושיעול, שהוא אחד מקטגוריות המוצרים החשובים של פריגו, וזאת בשל חורף מתון. הגידול בהכנסות משקף תרומה של 31 מיליון דולר מהשקת מוצרים חדשים וגידול של 17 מיליון דולר מעלייה כמותית של מוצרים ותיקים, בעיקר תחליפי חלב אם ומוצרי הפסקת עישון - שקוזזה בהפסקת הייצור והשיווק של מוצרים ותיקים אחרים, שגרעה 32 מיליון דולר מהמכירות.

הרווח הגולמי של מגזר מוצרי הבריאות והתרופות ללא מרשם של פריגו גדל ב-1% ברבעון החולף לעומת המקביל ב-2015, והגיע ל-214 מיליון דולר - שהם 30.5% מהמחזור, בהשוואה ל-30.9% מהמחזור המקביל ב-2015. הירידה המתונה ברווחיות הגולמית, למרות השפעת החורף המתון על הביקושים למוצרי צינון ושיעול, נובעת מתמהיל מוצרים משופר ושיפור ביעילותה של שרשרת האספקה. הרווח התפעולי המדווח של מגזר זה ירד ב-2% ברבעון החולף לעומת המקביל ב-2015, והגיע לרמה של 103 מיליון דולר, שהם 14.6% מהמחזור - לעומת 15.25% מהמחזור במקביל ב-2015.

מגזר מוצרי הבריאות והתרופות הממותגות ללא מרשם רופא של פריגו, שמאוגד בחברת אומגה, ספג הפסד תפעולי של 483 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. גם הרווח התפעולי המתואם, כלומר בניכוי הפרשות חד פעמיות לירידת ערך, הסתכם בסכום עלוב של 25 מיליון דולר, שהם 7.9% מהמחזור. ההכנסות של מגזר זה הסתכמו ב-318 מיליון דולר (31 מיליון דולר מסכום זה שייכים למוצרים חדשים שהושקו), והן כוללות, מלבד למכירותיה של אומגה, גם תרומה של 37 מיליון דולר ממכירות תיק המוצרים הממותגים ללא מרשם רופא של חברת GSK ושל חברת Yokebe הגרמנית, שנרכשו במחצית הראשונה של 2015 כחלק מניסיונו הנואש של פאפא להדוף את הצעת הרכש העויינת של חברת מיילן. הרווח הגולמי של מגזר המוצרים הרפואיים והתרופות הממותגות ללא מרשם רופא הגיע ל-157 מיליון דולר, שהם 49.3% מהמחזור.

כפי שצפתה פריגו באזהרת הרווח שפרסמה בסוף אפריל 2016, מגזר התרופות הגנריות, שהיה מנוע צמיחה ומרכז רווח משמעותי של החברה בשנים האחרונות, נבלם כתוצאה מלחץ המחירים המשמעותי שחווה מגזר התרופות הגנריות - בעיקר בתחום התרופות למחלות עור, שבו היו בשנים האחרונות העלאות מחירים פראיות בארה"ב.

המכירות של מגזר התרופות הגנריות צמחו ב-2% ברבעון הראשון של 2016 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015, לרמה של 257 מיליון דולר. הגידול במכירות נתמך בהשקת מוצרים חדשים, שתרמו 11 מיליון דולר, ובתרומה של 46 מיליון דולר ממכירת מוצרים מחברות שנרכשו בשנה החולפת. גידולים אלו קוזזו בירידה של 50 מיליון דולר במכירותיהם של מוצרים ותיקים - ירידה שמשקפת את לחצי המחירים במגזר תרופות העור.

הרווח הגולמי של המגזר הגנרי של פריגו ירד ב-10.6% ברבעון הראשון של 2016 בהשוואה למקבילו ב-2015, והסתכם ב-127 מיליון דולר, שהם 49.6% מהמחזור - בהשוואה ל-56.3% מהמחזור המקביל ב-2015. הירידה מבטאת את עוצמת ההרעה בשוק הגנרי ולחצי המחירים, בין היתר כתוצאה מהחרפה בתחרות, בנישה שהייתה מוגנת יחסית מתחרות בשנים האחרונות.

הרווח התפעולי של מגזר התרופות הגנריות ירד ב-13% ברבעון הראשון של 2016 לעומת הרבעון המקביל ב-2015, והסתכם ב-87 מיליון דולר, שהם 34% מהמחזור, בהשוואה ל-39.7% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2015. זהו שיעור רווחיות תפעולית שעולה משמעותית על זה של טבע למשל (26.9%).

פריגו נהנתה ברבעון הראשון של 2016 מהכנסות נוספות בסך 88 מיליון דולר, בגין תמלוגים בשיעור של 18% ממכירות התרופה טיסברי - שניתנת בעירוי לטיפול בטרשת נפוצה ומשווקת על ידי חברת ביוג'ן איידק - בהשוואה להכנסות של 82 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2015. תרומה זו, שיורדת כמעט בשלמותה לשורת הרווח הנקי של פריגו, מעוררת את השאלה מהו חלקו היחסי של הזיכיון לתמלוגים ממכירותיה של טיסברי בכלל השווי של 13.2 מיליארד דולר שמייחס כיום שוק המניות לפריגו, לאחר ההתרסקות בשנה האחרונה.

פריגו צופה שהרווח החשבונאי המדווח שלה ב-2016 יעמוד על 2.44 עד 2.84 דולר למניה, בהשוואה להפסד חשבונאי מדווח של 25 סנט למניה ב-2015. החברה עם מעריכה שהרווח המתואם למניה ב-2016 יעמוד על 8.6-8.2 דולר, בהשוואה ל-7.59 דולר למניה ב-2015. טווח זה צופה לגידול של 8% עד 13% ברווח המתואם למניה, שאינו כולל את ההפרשות שהחברה ביצעה, למשל בגין ירידת ערך הנכסים הלא מוחשיים של אומגה. פירושו של רווח חשבונאי זה הוא שהחברה נסחרת במכפיל של 35.1 על הרווח הצפוי ב-2016, על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב (US GAAP).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker