עם תוצאות כאלה, 
מה הפלא שאין קונים לחברות הביטוח

הרווח המצרפי של חמש חברות הביטוח הגדולות קרס ב-40% ב-2015 ל-1.3 מיליארד שקל, וסיפק עוד הסבר מדוע נכשלו הניסיונות למכור את כלל ביטוח והפניקס ■ הסיבות: חולשה בשוק ההון ונפילה ברווחים בביטוח האלמנטרי ובביטוחי הבריאות

אסא ששון
אסא ששון

"השוואה בין הרווחיות של חברות הביטוח לזו של מערכת הבנקאות מגלה כי הרווחיות שלהן ממש לא חזירית. היא תלויה בשוק ההון, וככל שביצועי השוק טובים יותר, רווחיות חברות הביטוח עולה. לכן, יכולת הניהול שלהן מוגבלת" - כך אמרה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, בשבוע שעבר, בכנס הפיננסים של TheMarker.

ואכן, ביום חמישי פירסמה חברת מנורה מבטחים את דו"חותיה השנתיים, וגם היא שמרה על הקו של יתר חברות הביטוח הגדולות - ירידה ברווחים. נראה כי את 2015 מרבית החברות יעדיפו למחוק מהרזומה שלהן. את השנה שעברה סיכמו שש חברות הביטוח עם רווח כולל לאחר מס של 1.3 מיליארד שקל לעומת רווח כולל של 2.1 מיליארד שקל ב-2014 - ירידה של 38%. ואולם לשם השוואה, הרווח של בנק הפועלים ב-2015 הסתכם ב-3.1 מיליארד שקל - פי 2.4 מהרווח הכולל של כלל תעשיית הביטוח.

הסיבות העיקריות לירידה ברווח הכולל נעוצות, לדעת החברות, בפגיעה ברווחיות שלהן בתחום ביטוח החיים והחיסכון ארוך הטווח. ללא חברת ביטוח ישיר - שאף ששווי השוק שלה הוא השני בגובהו במערכת, היא אינה מנהלת חיסכון ארוך־טווח - מנהלות חמש החברות הגדולות נכסים בשווי 862 מיליארד שקל, כולל קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות ותיקי השקעות. נכסי חמש החברות מושקעים בשוק ההון. ככל שהתשואה מההשקעות של נכסים אלה גבוהה יותר - כך עולה שוויים. מכיוון שדמי הניהול שהחברות גובות הם כ-1% מהנכסים, הן מרוויחות יותר כששווי הנכסים עולה.

כל החברות ציינו בדו"חות כי בשנה שעברה חלה ירידה בהכנסות משוק ההון בשל התשואות הנמוכות. לכן, הן גבו הרבה פחות דמי ניהול משתנים (דמי ניהול התלויים בביצועי מנהלי ההשקעות של החברות). החברה שהציגה את הירידה הגדולה ביותר ברווח הכולל היא מגדל. שלמה אליהו רכש את השליטה במגדל לפני כשלוש שנים, ומאז היא איבדה כ-60% משווייה.

מנכ"ל הפניקס, אייל לפידות
מנכ"ל הפניקס, אייל לפידותצילום: קובי קלמנוביץ'

למזלו של אליהו, הוא הצליח להשיב את כל החוב שנטל כדי לרכוש את החברה, כך שכרגע הוא הנפגע היחיד כתוצאה מירידת השווי. מגדל, שהיתה פעם חברת הביטוח הגדולה בישראל - וכיום נמצאת במקום השלישי מבחינת שווי שוק, רשמה ירידה של 72% ברווח הכולל שלה - הירידה החדה ביותר מבין חברות הביטוח הגדולות. "זאת קריאת השכמה למגדל", אמר השבוע בכיר בענף הביטוח.

הפניקס היא החברה שהציגה את הירידה הקטנה ביותר ברווח הכולל שלה - בשיעור של 19%. מה שעזר לה להציל את הרווח הוא שערוך הנדל"ן שברשותה - מגדל הוורד בגבעתיים - שתרם 118 מיליון שקל לרווחיותה. החברה היחידה שהציגה גידול ברווח הכולל היא אי.די.אי ביטוח ישיר, עם גידול של 5% ברווח הכולל. זאת, בעיקר בזכות ביטוחי חיים (ריסק בלבד - כלומר, קבלת תשלום בעת מוות) והכניסה שלה לתחום ביטוחי הבריאות.

מרוב התעסקות בשוק ההון - חברות הביטוח שכחו איך עושים חיתום

הכסף שמופקד בחברות בגין חיסכון ארוך טווח מנותב כאמור על ידי החברות להשקעות בשוק ההון, וכן בהשקעות נוספות כגון נדל"ן, קרנות גידור וקרנות השקעה. דווקא בתחום הזה ספגו החברות ירידה חדה ברווחיות שלהן.

אינפו - הירידה ברווח הכולל של חברות הביטוח הגדולות בין 2015-2014
מגדל - ירידה של 72%
הפניקס - ירידה שך 19%
מנורה - ירידה של 40%
הראל - ירידה של 29%
כלל ביטוח - ירידה של 21%
ביטוח ישיר - עלייה של 5%
בסף הכל ירד הרווח של החברות הגדולות ב-38%
הירידה ברווח הכולל של חברות הביטוח הגדולות

מגדל היא חברת ביטוח החיים הגדולה ביותר בשוק ההון. ככזאת, עיקר הכנסותיה הן משוק ההון. החברה מציינת בדו"ח כי הפגיעה ברווחיות היא כתוצאה מירידה ברווחי השקעות. ב-2015 נרשמו רווחים מהשקעות (רווחים או הפסדים מהשקעות הכוללים רווחים או הפסדים מהשקעות נטו והכנסות מימון, וכן רווח או הפסד כולל אחר לפני מסים) בסך 3.2 מיליארד שקל, לעומת רווחים מהשקעות בסך 5.8 מיליארד שקל ב-2014 - ירידה של 45%. מתוך רווחים אלה נגזרים דמי הניהול, שמהם נהנית מגדל.

הפניקס היא החברה היחידה שהציגה הפסד בתחום זה. החברה הסבירה כי ההפסד נבע מגידול חריג שנרשם בעתודות הביטוח שלה, בעיקר על רקע פרסום הנחיות חדשות של הפיקוח לעניין חישוב בדיקת נאותות העתודות (LAT); עדכון הנחיות לגבי שיעורי מימוש גמלה - זאת, בעקבות הניסיון המצטבר שרכשה החברה; ומעדכון הנחיות התחלואה במוצרים של אובדן כושר עבודה, המבוססות על מחקרים שבוצעו על ידי מבטחי המשנה. בעקבות כך החברה רשמה הוצאה של 270 מיליון שקל לפני מס.

גם כלל ביטוח הציגה ירידה חדה של 71% ברווחים בתחום החיסכון ארוך הטווח. גם היא הסבירה כי נפגעה כתוצאה מהתשואות בשוק ההון.

לעומת זאת, שתי חברות הציגו גידול ברווחיות מחיסכון ארוך טווח: הראשונה, ביטוח ישיר, שהציגה גידול של 21%, ואילו השנייה, הראל ביטוח, שהציגה גידול של 81%. ואולם הראל זקפה לעצמה מספר שיערוכים שתרמו להגדלת הרווחיות שלה בתחום.

ביטוחי הבריאות 
לא תרמו לחברות

תחום ביטוח הבריאות נחשב למנוע הצמיחה של החברות, בעיקר בזכות ביטוח הבריאות הקולקטיבי. ואולם תחום זה טומן בחובו מוקש לא קטן, שכיום פוגע בחלק מהחברות ואילו באחרות לא. כך, ניתן לראות כי הראל, חברת הביטוח הגדולה בתחום זה, ספגה ירידה של 98% ברווחיה במגזר זה. הקיטון ברווחיות נובע ברובו משחיקה נמשכת בתוצאות הפעילות בפוליסות הקבוצתיות - זאת, אף שסך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות הסתכמו בכ-4 מיליארד שקל ב-2015, לעומת כ-3.6 מיליארד שקל ב-2014 - גידול של 11%.

טבלה המציגה את התפלגות הרווחים הכוללים של חברות הביטוח ב-2015, לפי תחומים עיקריים. ביטוח ישיר היא היחידה שהציגה עלייה ברווח

גם הפניקס ומגדל לא רוו נחת מהתחום. הפניקס הפסידה 51 מיליון שקל בתחום ביטוחי הבריאות ואילו מגדל הפסידה 35 מיליון שקל. הפניקס הסבירה את הפגיעה כתוצאה מהפרשה חריגה למען הגדלת עתודות ביטוח של 86 מיליון שקל, ואילו מגדל הסבירה כי ההפסד בתחום בא כתוצאה מהרעה חיתומית שהתבטאה בעיקרה בביטוח סיעודי ובביטוח תאונות אישיות עקב החמרה בהתפתחות התביעות, וכן מגידול בהפסד מביטוחים קבוצתיים. היחס המשולב היה 110%, כלומר החברה נאלצה להוציא מכיסה עוד כ–10% מעבר לפרמיות שגבתה בגלל תמחור לא נכון.

מי שכבר בעבר בחרה לצאת מתחום הביטוחים הקולקטיביים גם על חשבון נתח שוק וכעת קוטפת את הפירות היא חברת הביטוח כלל ביטוח. כלל הציגה עלייה של 54% ברווח בתחום ביטוחי הבריאות - זאת, בעיקר בהתמקדות בביטוחי הפרט ובעריכת חיתום ביטוחי מדוקדק יותר. כך פעלו גם מנורה וביטוח ישיר.

הליבה המקצועית של חברת ביטוח היא החיתום הביטוחי. החיתום הביטוחי אמור לתמחר את הסיכון אשר מיוצג בידי כל אחד מהמבוטחים ולכמת אותו לפרמיה שהחברה גובה ממנו. אם הפרמיה נמוכה מדי, החברה תפסיד; ואם החברה גובה פרמיה גבוהה מדי, היא מסתכנת בכך שחברה אחרת בשוק תתמחר את הסיכון הביטוחי נמוך יותר — וכך היא תאבד את הלקוח שיעבור לחברה המתחרה שתציע לו פרמיה זולה יותר. במבחן התוצאה, חברות הביטוח כושלות דווקא בזה.

ירידה חדה 
בביטוח האלמנטרי

ההפסדים מתחום שוק ההון יכולים לחזור כאשר שוק ההון ישוב לעלות, אך אחד התחומים שכל החברות הציגו בו פגיעה הוא דווקא מה שאמור להיות הליבה של חברות הביטוח - הביטוח האלמנטרי.

החברה שהציגה את הירידה הגדולה ברווחיות בתחום הביטוח האלמנטרי היא מנורה מבטחים, עם ירידה של 60% בתחום. החברה ציינה כי הירידה ברווח נובעת בעיקר מהרעה משמעותית בתוצאות החיתומיות בענף רכב רכוש - מעלייה בפער בין השינוי בהתחייבויות הביטוחיות להכנסות מהשקעות, כתוצאה מירידה בהכנסות מהשקעות. מנגד, חלה ירידה בהתחייבויות הביטוחיות בענף רכב חובה שחלקה נובע מחתימה על הסכם שיבוב תביעות עם המוסד לביטוח לאומי.

המשך טבלה המציגה את התפלגות הרווחים הכוללים של חברות הביטוח ב-2015, לפי תחומים עיקריים

ביטוח ישיר היא החברה ששמרה על רמת הרווחיות שלה בתחום, לא מעט בזכות היכולת החיתומית שלה. הפניקס הציגה ירידה של 5% ברווחיות בתחום ואילו כלל ביטוח הציגה ירידה של 17% ברווחיות בתחום.

הירידה ברווחיות החברות מהתחומים השונים תורגמה בסופו של דבר לירידה ברווחיות החברות. החברות טוענות לא פעם כי עודף הרגולציה גורם להן להתקשות בהתמודדות עם הסביבה העסקית המשתנה שבה הן פועלות. ואולם נראה כי החלק החשוב - החיתום הביטוחי - דווקא זוכה להתעלמות בחלק מהחברות. נראה כי הסיבה לכך היא ה"התמכרות" של חברות הביטוח לרווחיות משוק ההון. ואולם בעקבות התהפכות המגמה בשוק ההון, חברות הביטוח חוות הפסדים מהפעילות הזאת. התמכרות לרווחיות משוק ההון יוצרת מצב שבו החברות חשות כי הן אינן צריכות לשוב לבסיס הביטוח - חיתום ביטוחי.

המומחיות בביטוח אלמנטרי היא לתמחר נכון את הלקוח, כלומר לדעת לכמת נכון סיכונים ספציפיים של כל לקוח, ולדעת לגבות את הפרמיה המדויקת. גביית פרמיה גבוהה מדי על הסיכונים של המבוטח, תגרום לכך שחברות אחרות יציעו ללקוח פרמיה זולה יותר, וכך עלולה החברה "להפסיד" את הלקוח. עם זאת, הצעת פרמיה נמוכה מדי למבוטח עלולה לגרום הפסדים לחברה, שכן אז תשלומי הפרמיה לא יכסו את הסיכון בגין אותו מבוטח.

נראה כי ההתמכרות שלהן לרווחים קלים משוק ההון השכיחה את המומחיות הבסיסית שלהן. מי שתדע לחזור למומחיות הבסיסית תעקוף את החברות האחרות כאשר מגמת העליות תשוב לשוק ההון.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker