הערכות: הבנקים יגייסו בשנים הקרובות 
40 מיליארד שקל באג"ח מסוג COCO

לאומי מעוניין לגייס עד סוף החודש מיליארד שקל באג"ח COCO, הכוללות מנגנון לספיגת הפסדים ■ האג"ח ייסחרו גם בבורסה ■ 
במקרה של משבר שיכלול צניחה בהון העצמי של הבנק - האג"ח האלה יומרו למניות לפי מנגנון מוסכם מראש

מיכאל רוכוורגר

חברת הדירוג מעלות P&S העניקה אתמול דירוג של AA לאיגרות חוב עם מנגנון לספיגת הפסדים מסוג Contingent Convertibles - COCO - בהיקף של עד מיליארד שקל שמתכנן להנפיק לאומי. מדובר בדירוג הגבוה ברמה אחת מזה של AA- שהעניקה מעלות לפני פחות מחודש לקראת מהלך דומה שמתכנן לבצע מזרחי טפחות.

לאומי נערך לגיוס כבר לפני כמה חודשים כשפירסם תשקיף מדף של החברה האם, והוא מתכנן להשלים את הגיוס עד תחילת חודש הבא. הגיוס יתבצע באמצעות סדרת אג"ח חדשה, 400, שתהיה סחירה בבורסה ותכלול מנגנון של המרה כפויה למניות הבנק במידה שיקרה אירוע מכונן (טריגר). זאת, להבדיל ממזרחי טפחות שמתכנן לגייס את האג"ח במסגרת הנפקה פרטית, כך שהמנגנון המוצע על ידיו לספיגת הפסדים יכלול מחיקה חלקית או מלאה של הקרן של האג"ח - מסלול שהוא מסוכן יותר עבור המשקיעים שירכשו אג"ח מסוג זה, וכך יהיה כרוך בפרמיית סיכון גבוהה יותר שתתורגם לריבית גבוה יותר. כך או אחרת למעשה המפקחת על הבנקים חדווה בר מעבירה חלק מהסיכון של הבנקים לגופים המוסדיים, שירכשו את אותן אג"ח באמצעות כספי הציבור המופקדים אצלם.

כתבי התחייבות נדחים רובד 2 שמתכנן לאומי להנפיק ייפרעו באמצעות תשלום קרן אחת בסוף 2025 והן יהיו בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-4.9 שנים. ללאומי תהיה אופציה לפדיון מוקדם של הקרן, לאחר 5 שנים מהנפקתה, וזאת באישור המפקחת על הבנקים. ספיגת ההפסדים באיגרות החוב שאושרו להנפקה בישראל תיעשה במקרה שבו יחס הון הליבה של הבנק (במקרה של לאומי הון ליבה רובד 1 היה נכון לסוף ספטמבר 9.3%), ירד מתחת לסף שנקבע מראש (5%), או במקרה שהמפקחת על הבנקים תורה על כך לנוכח הידרדרות חמורה במצבו של הבנק וחשש ליציבותו. המשמעות מבחינת לאומי בירידת הון ליבה ל-5% היא מחיקה של כ-13 מיליארד שקל - כמחצית מההון עצמי של הבנק - תרחיש שכרגע בעל סיכויים קלושים להתממשותו, מה גם שבהתאם לדרישות הפיקוח על הבנקים על לאומי להגיע עד סוף 2016 ליעד הלימות הון של כ-10.26% - כלומר להגדיל את הונו בכ-3 מיליארד שקל.

במידה שיופעל הטריגר, בעלי האג"ח של לאומי שירכשו את ה-COCO לא יספגו את מלוא ההפסד אלא ימירו את האג"ח למניות הבנק לפי הגבוה מבין מחיר שוק או מחיר רצפה שנקבע מראש - המהווה 67% ממחיר מניית לאומי במועד ההנפקה, כשבמהלך חיי האג"ח לבנק אין אפשרות לבטל את תשלומי הריבית שלה. את ההנפקה של האג"ח החדשות של לאומי מובילים רון פאינרו, ראש החטיבה הפיננסית של הבנק ולאומי פרטנרס חתמים.

מנכ"לית בנק לאומי רקפת רוסק-עמינח, מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן
מנכ"לית בנק לאומי רקפת רוסק-עמינח ומנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן צילום: מוטי קמחי

"זה לא נכון שהסיכון עובר לציבור"

"הטענות שהסיכון בהנפקות אלה עובר לציבור לא מדויקות. מדובר במכשיר מצוין עם סיכון מוגבל שאמור לתת למשקיעים תשואה עודפת מעבר למה שנותנות האג"ח של הבנקים. אם אכן יופעל הטריגר, לאומי יצטרך למחוק כמחצית מתיק האשראי שלו, וזה כבר תרחיש של מעבר לארמגדון פיננסי", מספר רו"ח עו"ד איתי רושקביץ, שותף בגיזה זינגר אבן המשמש יועץ של לאומי בהנפקה.

בעת פירוק לאומי בדרגת נשייה הבכירה ביותר (והכי פחות מסוכנת) נמצאות אג"ח ופיקדונות מסדרות ,176 ,177 ו-178, ואחריהן באים כתבי התחייבות מסדרות ג', ז', ח', י"ב, י"ג וי"ד שהן הון משני תחתון. זאת, בעוד שהאג"ח COCO שלאומי מתכנן להנפיק יהיו בדרגת פירעון שווה לדרגת פירעון שטרי הון נדחים שהונפקו בעבר והוכרזו על ידי המפקח כהון משני עליו - סדרות 200, ,201 ,300 301, בעוד שבהתאם לתקנות הבינלאומיות באזל 3 המכשירים האלה אינם מוכרים יותר על ידי בנק ישראל כהון, והם מופחתים החל מ-2013 ועד סוף 2021. בדרגת נשייה הנמוכה ומסוכנת ביותר נמצא הון ליבה רובד 1 המורכב מהון מניות ויתרות העודפים של הבנק.

במקומם המכשירים הישנים יבוצעו מעכשיו על ידי הבנקים הנפקות רק מסוג COCO, כשלפי הערכות, במערכת היקף ההנפקות של מכשירים אלה יגיע בשנים הקרובות לכ-40 מיליארד שקל - מתוך זה כ-12 מיליארד שקל על ידי לאומי.

בהנפקות של מכשירים מסוג זה (רובד 2) מקובל לדרוש על ידי המשקיעים ריביות הגבוהות ב-1%-3% (כ-2%) מעל עלות גיוס חוב בכיר של הבנקים, המגלמת את המרווח מול אג"ח ממשלתית, כשבמקרה של לאומי מדובר במרווח נוסף של 0.5%-1% מעבר למרווח שבו נסחרות כתבי התחייבויות בעלות מאפיינים דומים לסדרה החדשה. בישראל אמנם מדובר בהנפקה ראשונה של מכשיר מסוג זה - אך בעולם בעיקר באירופה קיים כבר כמה שנים שוק סחיר לאג"ח מסוג זה. היקף ההנפקות בו ב-2015 הגיע כבר לכ-75 מיליארד יורו. בחו"ל, מרבית ההנפקות הן של אג"ח COCO רובד 1 והן כוללות גם מנגנון של דחיית תשלומי ריבית.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker