פישמן מציג: הקריסה הכלכלית האישית הגדולה בתולדות המשק

בנק לאומי חשף את קשר השתיקה של הבנקים: היחס המיוחד שקיבל מי שהיה עד לא מזמן אחד הטייקונים הגדולים והמשפיעים ביותר בישראל

מיכאל רוכוורגר

ביום שלישי, בשעה 9:00 בבוקר, יתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון בניהולו של השופט איתן אורנשטיין, שעשוי להכריע את גורלה של חברת כלכלית ירושלים של אליעזר פישמן.

העילה לדיון היא בקשה דחופה שהגיש ביום חמישי בנק לאומי לאכיפת שעבודים ולמינוי עורכי הדין אייל רוזובסקי ורונן מטרי לכונסי נכסים מטעם הבנק למניות השליטה בכלכלית ירושלים (כ–39.7%), המוחזקות בידי חברות פרטיות של אליעזר פישמן ומשפחתו החייבות ללאומי כ–2 מיליארד שקל. על חלק מסכום זה — כמה מאות מיליוני שקלים — אליעזר פישמן ערב באופן אישי.

אליעזר פישמן ורקפת רוסק עמינח
אליעזר פישמן ורקפת רוסק עמינחצילום: דודו בכר

חובותיו האישיים של פישמן למערכת הפיננסית מסתכמים כ–4.5 מיליארד שקל. מלבד החוב ללאומי, עיקר החובות הם לבנק הפועלים (כ–2 מיליארד שקל) ולבנקים מזרחי־טפחות, דיסקונט ואיגוד. כנגד החובות מחזיק פישמן בנכסים ששוויים הכולל נמוך בהרבה מסך החובות. לפי הערכות, שווי נכסיו הוא 1–2 מיליארד שקל.

בקשת לאומי מגיעה לאחר שפישמן ומשפחתו אישרו לבנק כי אין ביכולתם לפרוע את חובותיהם במועד (שכבר חלף), ולאחר שבשבוע שעבר קבוצה בראשות האחים נקש פוצצה את העסקה לרכישת מניות השליטה בכלכלית ירושלים של פישמן תמורת כ–370 מיליון שקל וכנגד מחיקת נתח מהחוב של פישמן בסך כ–440 מיליון שקל.

העסקה התפוצצה אף שקבוצת נקש חתמה על הסכם מחייב ב–29 באוגוסט 2015, שקבע כי אם העסקה לא תושלם, היא עלולה לשלם ללאומי קנס של כ–35 מיליון שקל. בעקבות ביטול העסקה, שהיתה אמורה לשפר את הנזילות של כלכלית ירושלים, צנחה מניית החברה ביום רביעי בכ–29%, וכעת היא נסחרת לפי שווי שוק של כ–614 מיליון שקל, הגוזר למניות המשועבדות ללאומי שווי שוק של כ–244 מיליון שקל בלבד.

יחס נדיב כלפי פישמן

הנספחים שצירף לאומי בבקשה שהגיש לבית משפט מאששים את הדברים שנחשפו בשנים האחרונות ב–TheMarker, ושופכים אור נוסף על מערכת היחסים העסקית מורכבת שניהל לאומי במשך יותר מ–25 שנה עם פישמן. בעבר היה פישמן אחד הלווים הטובים של הבנק, ובמשך שנים היה לו חלק חשוב ברווחים שגרף הבנק — אך בעשור האחרון נהפך ללווה הבעייתי ביותר שלו ולנטל כבד עליו. ואולם, לאומי המשיך להפגין יחס נדיב ומתחשב כלפי מי שהיה עד לא מכבר אחד הטייקונים בעלי הכוח והשפעה 
הגדולים במשק.

אליעזר פישמן
אליעזר פישמןצילום: דן קינן

לזכותה של מנכ"לית לאומי, רקפת רוסק־עמינח, יש לציין כי היא היחידה מבין מנכ"לי הבנקים שניסתה, גם אם באיחור, לנקוט צעדים בנוגע לפישמן כדי למזער נזקים לבנק — בדומה לצעדים שהובילו לפינויו של מוטי זיסר מאחוזתו בפתח תקוה לאחר שלא שילם משכנתא ללאומי, ולהליך כינוס נכסיו של יוסף גרינפלד, מבעלי השליטה בקרדן, החייב באופן אישי ללאומי כ–110 מיליון שקל.

אלא שכעת, בשל חוסר יכולת לגבות סכומים ניכרים מהחוב, לאומי עלול לשלם מחיר לא מבוטל על היחס הסלחני כלפי פישמן ועל ההישענות על תחזיותיו האופטימיות כי הדברים יסתדרו ושווי עסקיו (בעיקר של כלכלית ירושלים) יעלה והבנק יקבל את כספו בחזרה. עם זאת, מאחר שלאומי הפריש כבר יותר ממיליארד שקל מהחוב של פישמן, אין סכנה ממשית ליציבות הבנק.

מן הנספחים שהגיש לאומי עולה כי בסוף 2003 נחתם הסדר חוב גדול בין החברות הפרטיות שבבעלות משפחת פישמן לבין לאומי לפריסת חובותיהן עד ל–2019, שבמסגרתו התחייבו להקטין את החובות וההתחייבויות כלפי הבנק מדי שנה.

על ההסדר חתמו ראשי לאומי דאז, המנכ"לית גליה מאור וראש חטיבה העסקית אהוד שפירא (המשמש כיום יו"ר בית ההשקעות פסגות, אחד הנושים של קבוצת כלכלית ירושלים), זמן קצר לפני הגעתה של רוסק־עמינח ללאומי ומינויה לראש חטיבה עסקית.

במסגרת ההסדר נקבע כי חברת נכסי משפחת פישמן בע"מ תקטין ב–2004–2006 את התחייבויותיה בלפחות 2%–6%, והחל ב–2007 בלפחות 7% בשנה, ונקבעו תנאים להעמדת החוב לפירעון מיידי. בסוף דצמבר 2007, בזכות גאות בשוקי ההון, גדל שווי השוק של כלכלית ירושלים לכ–4.1 מיליארד שקל, מה שגזר למניות המשועבדות ללאומי שווי של כ–1.62 מיליארד שקל.

ב–23 בדצמבר 2007, כאשר רוסק־עמינח כבר שימשה ראש החטיבה העסקית בבנק, נערך הסדר מעודכן עם החברה, שבו נקבע כי בכל אחת מהשנים 2008–2018 יקטן החוב שלה כלפי הבנק בשיעור שלא יפחת מ–8.33%, שפירושו הקטנה של חוב בכ–48 מיליון שקל בשנה. כך, החוב שהסתכם בסוף 2007 ב–584.6 מיליון שקל היה אמור לקטון לכ–195 מיליון שקל בסוף 2015 — אך כיום חייבת החברה לבנק 642.5 מיליון שקל.

במסגרת ההסדר של חברה פרטית נוספת, נכסי משפחת פישמן ניהול, עם לאומי, התחייבה החברה להקטין את חובה לבנק ב–2004 בלפחות 2%, והחל ב–2005 בלפחות 6.4% בשנה, וכן נקבעו אמות מידה להעמדת החוב לפירעון מיידי. בסוף 2007, כשהחוב של החברה ללאומי הסתכם בכ–718 מיליון שקל, נעשה עדכון להסדר החוב, והחברה התחייבה להקטין ב–2008–2019 את שיעור החוב בלפחות 8.39% בכל שנה, כלומר בכ–55 מיליון שקל בשנה. כך, בסוף 2015 החוב היה אמור להיות כ–239.3 מיליון שקל, אך כיום חייבת החברה לבנק כ–949 מיליון שקל.

ירון בלוך
ירון בלוךצילום: עופר וקנין

במשך השנים שילם פישמן ללאומי ריביות בסך מאות מיליוני שקלים — אך לא הקטין את גובה הקרן של החוב.

בפברואר 2011, כשכלכלית ירושלים נסחרה לפי שווי שוק של כ–3.6 מיליארד שקל, שלח בנק לאומי מכתבי התראה לשתי החברות, שבהם ציין כי בסוף דצמבר 2009 ובסוף דצמבר 2010 החוב שלהן לא זו בלבד שלא קטן, אלא היה גדול ממסגרת החוב הכוללת שנקבעה בטבלת ההפחתה לאותם מועדים — מה שהוא בבחינת הפרה של ההתחייבות של החברות כלפי לאומי. הבנק התרה בחברות לסלק את ההפרות לפני שיינקטו נגדן צעדים משפטיים.

הבנק התמהמה —והפסיד מאות מיליונים

אלא שגם לאחר מכן המשיך לאומי לנהוג בפישמן בכפפות של משי. ממכתב ששלח הבנק ב–22 במאי 2013 לכל החברות של פישמן, שחובותיהן כלפיו הסתכמו בכ–2 מיליארד שקל, ניתן היה להסיק שפישמן נמצא בחדלות פירעון כלפי לאומי. בין שאר צוין בו כי "זו תקופה ארוכה אינכם פורעים תשלומי קרן וריבית של הלוואות ואשראי שהועמדו לכם, וזאת חרף שיחות רבות שניהלנו עמכם בעניין זה. למען הסדר הטוב, ברצוננו לשוב ולהדגיש כי התנהלות זו היא בבחינת הפרה מהותית של ההסכמים בינינו".

ואולם, במקום להתחיל את הליכי מכירת השליטה בכלכלית ירושלים ולגזור סכום של כמיליארד שקל או יותר, לאומי המשיך להתמהמה, עד שבסוף 2014 פגע המשבר הפיננסי הגדול ברוסיה בשוויה של מירלנד (זרוע הנדל"ן של קבוצת פישמן ברוסיה), ושוויה של כלכלית ירושלים החל לצנוח.

ב–4 בדצמבר 2014 שלח לאומי לחברות מקבוצת פישמן מכתב שבו הודיע כי אם עד 5 בינואר 2015 לא ייפרעו החובות, יעמיד אותן הבנק לפירעון מיידי. ואכן, בתחילת 2015 החל לאומי לנהל משא ומתן למכירת השליטה בכלכלית ירושלים. המתעניין הרציני הראשון היה איש העסקים בני שטיינמץ, ולאומי דרש בעבור המניות כ–500 מיליון שקל.

השופט איתן אורנשטיין
השופט איתן אורנשטייןצילום: עופר וקנין

לאחר שהמגעים עם שטיינמץ לא הבשילו נכנסו לתמונה האחים נקש, אך גם המשא ומתן אתם נכשל, ובסוף מאי 2015 החליטה רוסק־עמינח להעביר את הטיפול במכירת כלכלית ירושלים לירון בלוך, מנכ"ל לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של לאומי. בלוך הצליח לסכם על העברת המניות דווקא לשטיינמץ, תמורת כ–370 מיליון שקל ללאומי והזרמת כסף ונכסים מצדו של שטיינמץ לכלכלית ירושלים — אך בעקבות ירידות בשווקים נסוג שטיינמץ בסוף אוגוסט, רגע לפני החתימה, מן העסקה. בסוף אוגוסט הצליח בלוך להחזיר את קבוצת נקש לשולחן משא ומתן ולחתום אתם על הסכם מחייב — וזה התפוצץ כאמור בשבוע שעבר.

ארבע חברות, חוב 
של 2 מיליארד שקל

החובות של של קבוצת פישמן כלפי בנק לאומי — כ–2 מיליארד שקל — מתחלקים בין ארבע חברות פרטיות. החוב הגדול ביותר, כ–949 מיליון שקל, הוא של חברת נכסי פישמן ניהול, שקיבלה מהבנק הלוואות, אשראי ושירותים בנקאיים שונים. החברה עוסקת בפיתוח נדל"ן ומחזיקה בין השאר בכ–68% מהון המניות של חברת טי.אל.סי מימון.

לחברת נכסי משפחת פישמן בע"מ חוב ללאומי בסך של כ–642 מיליון שקל. גם היא קיבלה מלאומי הלוואות, אשראי ושירותים בנקאיים. החברה מחזיקה בכ–32% מהון המניות של טי.אל.סי מימון, וב–100% מהון המניות של טי.אל.סי נכסים והשקעות. טי.אל.סי נכסים והשקעות מחזיקה בכ–43% מהון המניות של כלכלית ירושלים, ואילו 39.7% מכלכלית משועבדים לבנק לאומי. הסכום הכולל של חובות טי.אל.סי נכסים כלפי הבנק, מכוח ערבותה לחובותיה של טי.אל.סי מימון, הוא כ–448.7 מיליון שקל.

מלבד כלכלית ירושלים, הנכס העיקרי המשועבד ללאומי הוא אחזקותיו של פישמן (כ–65%) במגרש בקרבת הקרקע המזוהמת שבה עומד כיום המפעל של אופיס טקסטיל. בהנחה שיתקבלו אישורי תב"ע ויטופל נושא הזיהום, ניתן יהיה להקים על הקרקע פרויקט מגורים ונדל"ן מניב, ששוויו עשוי להגיע לכמה מאות מיליוני שקלים. ואולם, לפי מקורות בשוק הנדל"ן, הבשלתו של פרויקט זה, שבו שותפה גם אמות השקעות, ייקח כ–3–5 שנים לפחות. נכסים נוספים המשועבדים ללאומי הם הנדל"ן של תנופורט, קרקע בעכו, קומה במגדל שלום וכן מניות שליטה בעיתון "גלובס". סך שווי הנכסים הללו עשוי להגיע לכל היותר לכמה מאות מיליוני שקלים.

מה יישאר 
ללאומי מפישמן

מה יקרה כעת לביטחונות של לאומי בכלכלית? בתקופה הקרובה מתכננת החברה לבצע הנפקת מניות כדי להגדיל נזילות, אך מאחר שלאומי לא צפוי להשתתף בה, שיעור המניות המשועבדות לו יקטן ל–30%–33%.

לפי מקורות המקורבים ללאומי, בימים האחרונים התקבלו פניות מגופים נוספים שהביעו התעניינות בכלכלית. בעלי תפקיד בקבוצת נקש נפגשו ביום חמישי עם בכירי לאומי פרטנרס כדי להניא את לאומי מתוכניתו לתבוע את קבוצת נקש על הנזק שנגרם לבנק. עם זאת, נראה כי גם אם לאומי יצליח לאתר רוכש חלופי לכלכלית בתוך זמן קצר, הוא יקבל סכום נמוך משהיה מקבל מקבוצת נקש. זאת לאור העובדה שבמצבה העדין של כלכלית, כלל לא ברור כמה, אם בכלל, יצליח לאומי לחלץ מהאחזקה שלו במניות החברה המשועבדות לו.

כך, אף שמבין כל הבנקים לאומי החזיק בבטוחה האיכותית ביותר, הוא יוצא בשן ועין מהתקשרותו עם פישמן.

אייל רוזובסקי
אייל רוזובסקיצילום: גיל יוחנן

תגובות