סלינגר מצטרפת להוראה של בנק ישראל: שכרו של יו"ר בגוף מוסדי לא יכלול בונוסים מניות ואופציות

כחלון: "יצירת תנאים לפיקוח יעיל ואחראי של הדירקטוריון על תפקוד ההנהלות הוא תנאי הכרחי לשמירה על כספי החוסכים" ■ סלינגר: "ההוראות יתרמו לקיומם של הסדרי תגמול נאותים לבעלי תפקידים מרכזיים העולים בקנה אחד עם תפקידם"

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
ערן אזרן

תגמול הבכירים במוסדות הפיננסיים המנהלים את חסכונות הציבור ממשיך להעסיק את הרגולטורים במשרד האוצר ובבנק ישראל. הממונה על שוק ההון וביטוח, דורית סלינגר, הצטרפה היום (ד') להוראות שפירסם לפני כחודש הפיקוח על הבנקים וקבעה כי התגמול של דירקטורים בגוף מוסדי, כולל היו"ר, יהיה קבוע ולא יכלול בונוסים, מניות ואופציות. יודגש, כי ההגבלה רלוונטית בעיקר לחברות ביטוח, ומנהלי קופות גמל וקרנות פנסיה, ולא לבתי ההשקעות, שאינם כפופים למשרד.

ההוראות שפירסמה המפקחת כולל מנגנון התאמה מיוחד שיווסת את גובה שכר היו"ר. בהתאם למנגנון שנקבע, שכר היו"ר ייקבע ביחס לשכרו של דירקטור חיצוני (שהוא קבוע בחוק), בהתאם ל"מקדם הכפלה מרבי" שתקבע ועדת התגמול. מקדם ההכפלה ישקלל את היקף המשרה, היקף הנכסים המנוהלים בגוף המוסדי, וכן את אופי ומורכבות פעילות היו"ר. ההוראות מחייבות את פרסום "מקדם ההכפלה" באתר האינטרנט של הגוף המוסדי כחלק מעיקרי מדיניות התגמול.

דורית סלינגרצילום: תומר אפלבאום

באוצר אף הרחיבו את התנאים להשבה של בונוס שניתן לבעל תפקיד מרכזי בגוף מוסדי. בפיקוח הוחלט כי בעלי תפקידים שהיו אחראיים להיווצרותן של "נסיבות יוצאות דופן", כגון הטלת קנסות או עיצומים על הגוף המוסדי, יידרשו להשיב את הבונוס. לפי ההוראה, גוף מוסדי ידווח לממונה על התקיימותן של נסיבות להשבה, על האמצעים שננקטו לצורך כך ועל היקף הכספים שהושבו. עוד נקבע שתגמול דירקטור רגיל, ייקבע לפי מנגנון לקביעת התגמול של דירקטור חיצוני; וכן שבעל שליטה בגוף מוסדי לא יוכל לשלם שכר באופן ישיר לבעל תפקיד באותו הגוף.

סלינגר עוצרת את השכר לשריג

ההוראות החדשות הן בבחינת חדשות רעות גם לשלמה אליהו, בעל השליטה בחברת הביטוח והפיננסים מגדל. ההוראות קובעות שגוף מוסדי לא ישלם שכר לאדם המועסק בו בשל תפקידו בתאגיד אחר. לאחר מאבק עיקש שניהל מול סלינגר, החליט באחרונה אליהו למנות את פרופ' עודד שריג, הממונה לשעבר על שוק ההון והביטוח, לתפקיד יו"ר מגדל אחזקות, וכן שהוא יקבל את שכרו לא מקופת החברה כמקובל - אלא מחברת הביטוח אליהו (הפרטית, שעדיין רשומה כחברת ביטוח). ההוראות החדשות "יסתמו" את  הפרצה הקיימת, כך שהתשלום העקיף לשריג לא יתאפשר.

יצוין, כי גובה השכר הקבוע בתוכניות התגמול של דירקטורים בגופים מוסדיים לא הוגבל, כך ששכר הבכירים בהם יוכל להמשיך ולהגיע למיליוני שקלים בשנה. ואולם, בימים אלה ממשיכים לקדם באוצר הגבלה של שכבר הבכירים בגופים מוסדיים לסכום של 3.5 מיליון שקל בשנה. השבוע נערך דיון בתיקון החוק, שהחל להתגלגל עוד בימי הממשלה הקודמת, בוועדת השרים לענייני חקיקה, והוא אמור לעבור להשלמת חקיקה במליאת הכנסת בחודשים הקרובים.

הסיבה המרכזית להגבלת התגמול המשתנה לדירקטורים היא הרצון לשמור על יציבות המוסדות הפיננסיים, שמנהלים מאות מיליארדי שקלים מכספי הציבור הרחב. החשש הוא כי תגמול משתנה יוצר למנהלי הגוף המוסדי תמריץ לייצר רווחים, שעלול להביא לסיכון כספי הציבור ולפגיעה באיכות ובשמרנות של ניהול המוסדות. כיום, הגופים המוסדיים מנהלים כ-1.1 טריליון שקל.

שר האוצר, משה כחלון, הדגיש שההחלטה שמה סוף לניגוד העניינים המובנה הקיים בתפקיד הדירקטור. "יצירת תנאים לפיקוח יעיל ואחראי של הדירקטוריון על תפקוד ההנהלות הוא תנאי הכרחי לשמירה על כספי החוסכים", אמר כחלון. סלינגר ציינה כי "ההוראות יחזקו את הממשל התאגידי בגופים מוסדיים, ויתרמו לקיומם של הסדרי תגמול נאותים לבעלי תפקידים מרכזיים העולים בקנה אחד עם תפקידם".

ההוראות החדשות רלוונטיות לשורה רחבה של דירקטורים ובעלי תפקידים בחברות ביטוח, ששכרם מבוסס בעיקר על רכיב קבוע ובונוסים של מאות אלפי שקלים. עלות שכרו של דני נווה למשל, שמכהן כיו"ר כלל ביטוח, עמדה ב-2014 על כ-4.3 מיליון שקל, 902 אלף שקל כבונוס שנתי, 770 אלף שקל עלות אופציות והיתרה שכר קבוע. עלות שכרו של אלי אלעזרא, יו"ר הכשרה ביטוח שנעצר לפני כמה ימים על ידי רשות המסים בחשד להונאת מס, הסתכמה ב-2014 בכ-6.2 מיליון שקל, כאשר 3 מיליון שקל מהסכום ניתן כמענק, והיתרה כשכר קבוע. גם גדעון המבורגר, נשיא חברת הביטוח והפיננסים הראל, קיבל ב-2014 בונוס של 768 אלף שקל, בנוסף לשכר קבוע של 2.1 מיליון שקל.

גלעד אלטשולר, מבלעי השליטה בבית ההשקעות אלטשולר שחם שאינו מושפע מההוראות החדשות, הגיב להן בביטול: "עוד החלטה, עוד עניין. שיהיה להם לבריאות. אני לא מייחס לזה חשיבות גבוהה מידי. זה לא מזיז לי. זה מה שהם החליטו", אמר . ביחס להיגיון שעומד מאחורי ההנחיה – הקטנת הסיכון שנוטלים מנהלים בגוף מוסדי - השיב: "זה נכון לכל חברה. זה יכול לתפוס גם לגבי בית חולים פרטי, ששם עושים דברים שהם הרבה יותר חשובים יותר מניהול כספים. החוקים שמטילים על אנשים שמנהלים כספים איבדו כל פורפורציה. זה חולני". מהראל, הפניקס, כלל ומנורה לא התקבלה תגובה.

תגובות