בנק הפועלים הסכים להקטין את שיעבוד מניות אלון רבוע כחול מ־72.7% ל־50.1%

הנפקת הזכויות של אלון רבוע כחול תישאר 150 מיליון שקל ולא תגדל ל־240 מיליון שקל, אם כי אלון רבוע כחול התחייבה להזרים 320 מיליון שקל לחברת מגה

יורם גביזון

הבנקים הנושים של חברת מגה הגיעו להסכמות עם קבוצת אלון שמנוהלת על ידי אביגדור קפלן בנוגע לשתי הנקודות שנותרו פתוחות אמש. על פי ההסכמות שכפופות לאישור הדירקטוריונים של אלון רבוע כחול ואלון ישראל, אלון רבוע כחול תזרים למגה 320 מיליון שקל ובנוסף אלון רבוע כחול תממש את הערבויות שנתנה לבנקים בסכום של 200 מיליון שקל. על פי ההסכמות הזרמת ההון מאלון ישראל לריבוע כחול והנפקת הזכויות יעמדו על 110 מיליון שקל כמו בהצעה המקורית כך שהנפקת הזכויות לא תגדל מ־150 מיליון שקל ל־240 מיליון שקל וקבוצת אלון לא תעמיד הלוואה נוספת של 80 מיליון שקל לאלון רבוע כחול כפי שדווח אתמול.

בנק הפועלים שמיוצג על ידי עו"ד רונן מטרי הסכים לדלל את שיעור המניות של אלון ריבוע כחול ששועבדו לטובתו בגין הלוואה של 300 מיליון שקל שהעמיד לטובת חברת אלון קמעונאות לצורך רכישת 72.7% ממניותיה של אלון רבוע כחול.

על פי ההסדר, כתוצאה מהנפקת הזכויות וכתוצאה אפשרית של מימוש האופציה שקיבלו ספקיה של מגה - להמיר 30% מחובה של החברה כלפיהם בהיקף של 200 מיליון שקל למניות אלון רבוע כחול, עלול שיעור מניות אלון רבוע כחול המשועבדות לטובת בנק הפועלים לרדת מתחת לשיעור הנוכחי של 72.7%. בנק הפועלים הסכים שהמניות המשועבדות לו ידוללו כתוצאה מהנפקת הזכויות והמרת חוב הספקים למניות ובלבד שהבנק יחזיק במניות השליטה באלון רבוע כחול - כלומר ב־50.1% לפחות ממניותיה.

ציון קינןצילום: דניאל בר און

אם יפחת שיעור המניות המשועבדות לבנק הפועלים מ־50.1% תידרש אלון חברת אלון ישראל לשעבד לבנק הפועלים מניות שמוחזקות על ידה כדי שיגדל ל־50.1% . בבנק הפועלים הסבירו שההסכמה להקטין את שיעור מניות אלון רבוע כחול המשועבדות לבנק לטובת ספקי החברה נעשתה כתרומה להצלחת הסדר החוב של חברת מגה קמעונאות.

נקודה נוספת שנפתרה בדיונים שהתקיימו היום שקבוצת אלון רבוע כחול תוכל לקבל בחזרה כספים שפרעה לבנקים בגין הערבות שנתנה לחברת מגה בסכום של 200 מיליון שקל רק לאחר שחובה של מגה לבנק הפועלים, שאין בגינו ערבות של אלון רבוע כחול, יעמוד על 80 מיליון שקל לכל היותר. גם אז תקבל אלון רבוע כחול את הכספים ששימשו למימוש הערבות לבנקים באותם תנאים שלפיהם נפרס חובה של מגה לבנקים.

על פי ההבנות בין אלון רבוע כחול אלון הסכימו הבנקים שבחצי השנה הקרובה הריבוע הכחול תשלם רק חלויות שוטפות וכן הם מסכימים לחדש אוטומטית אשראי מתגלגל (הלוואות און קול) כולל אלו שלא חודשו ב־3 החודשים האחרונים ובלבד שאלון רבוע כחול תשלם את הריבית באופן שוטף. ההסכמה תישאר בתוקפה רק כל עוד אף לא נושה אחר העמיד את חובה של מגה כלפיו לפרעון מיידי או סרב לחדש הלוואות און קול.

כחלק מהחלויות השוטפות שייפרעו על ידי אלון רבוע כחול ב־6 החודשים הקרובים נכלל פירעון סכום של 70 מיליון שקל לטובת מחזיקי אגרות החוב של אלון רבוע כחול ולבנק הפועלים. קבוצת אלון רבוע כחול קיבלה הקלה בגובה הריבית שתחויב בגין החוב הבנקאי שייפרס ותעמוד על 3.0% ולא 3.5% כפי שהיה בגרסה קודמת של ההסדר. רו"ח עליזה שרון מונתה על ידי השופט אילן שילה כדירקטורית במגה וזאת על פי הצעת בנק הפועלים.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker