השמים נסגרים מעל שותפויות 
חיפושי הגז והנפט הקטנות בבורסה

תקנות חדשות שפירסם משרד האנרגיה, מאיימות על יכולתן של שותפויות האנרגיה הקטנות, בהן הכשרה, מודיעין, 
הזדמנות ישראלית וגוליבר, להיות שחקניות משמעותיות בענף. מנכ"ל הכשרה, אוהד מראני, כבר הודיע על התפטרותו

ערן אזרן

כמעט שנתיים חלפו מאז הכישלון בקידוחי מירה ושרה, שקברו עמם 160 מיליון דולר - רובם המכריע כספי ציבור. ואולם השותפות המרכזיות בפרויקט - הכשרה אנרגיה, שבשליטתו העקיפה של עופר נמרודי, ומודיעין הנמצאת בשליטת צחי סולטן - עדיין לא התאוששו.

מאז הכישלון, נפלה מניית הכשרה אנרגיה בכ-97.5%, ויחידות ההשתתפות של מודיעין קרסו בכ-99%. הנפילות הביאו את החברות לשווי מזערי של 18.5 מיליון שקל ו-12.5 מיליון שקל בהתאמה - רחוק משווי של מאות מיליוני שקלים בהיותן בשיא.

עופר נמרודי
עופר נמרודי צילום: מוטי מילרוד

בימים האחרונים השמים ממשיכים להיסגר מעל משקיעי הכשרה אנרגיה ומודיעין. שני אירועים מרכזיים מעמידים סימן שאלה גדול מעל יכולתן להמשיך ולפעול בתחום הגז והנפט בעתיד באופן משמעותי - אם בכלל. ראשית, תוקף רישיונות שרה ומירה פג, ושתי החברות לא קיבלו ארכה מהממונה על הנפט במשרד האנרגיה. כמו כן, משרד האנרגיה לא העביר לידיהן את רישיון גיא (בשטחי מירה ושרה), כחלק מכוונתו ליישם רפורמה בשיטת מתן רישיונות החיפוש בישראל.

במקביל, פירסם משרד האנרגיה לפני כשבוע טיוטת תקנות נפט דרמטית, שעשויה לשנות מהקצה אל הקצה את פני ענף האנרגיה בישראל - ובעיקר את זהות השחקנים בו. הטיוטה, שפורסמה להערות הציבור, כוללת תקנות הנוגעות ליכולתן הכלכלית והמקצועית ולניסיונן של מפעילות קידוחים או חברות המבקשות להתמודד על רישיונות חיפושים. הטיוטה עתידה להשפיע במיוחד על השחקנים הקטנים הפועלים בשוק.

צילום: .

הטיוטה מסדירה את יכולתן הכלכלית של השותפות בקידוחים. כך, למשל, נקבע כי המאזן הכולל של קבוצה המבקשת רישיון, יגיע לכ-800 מיליון דולר (יחדיו) לפחות, ושסך ההון העצמי המינימלי יסתכם בכ-200 מיליון דולר. על כל שותפה בקידוח לעמוד במגבלה שנקבעה בהתאם לחלקה היחסי - כלומר, שותפה המחזיקה ב-25% מהזכויות, תידרש למאזן של 200 מיליון דולר ולהון עצמי מינימלי של 50 מיליון דולר. אם לשותפה אין הסכום המבוקש, בעל השליטה בה יידרש להתחייב להעמיד לרשותה סכום של עד 200 מיליון דולר.

טיוטת התקנות כוללת גם הגבלות על מפעילי הקידוחים. כך, נקבע כי מפעיל יידרש להחזיק לפחות ב-25% מהזכויות ברישיון (5% כיום), וכי איתנות המפעיל תיבחן לפי שורה של יחסים פיננסיים (יחס בין נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות, יחס בין ההון החוזר למאזן ויחס בין תזרים המזומנים הפנוי להחזר החוב השנתי). כמו כן, נקבע כי המפעיל יידרש לעשר שנים של ניסיון ב-15 השנים שקדמו לבקשת הרישיון, בין השאר, בקידוחים ימיים, בפיתוח, בהפקה ובהולכה של גז או נפט ובפעילות לשמירת הבריאות, הבטיחות והגנת הסביבה.

בתגובה לפניית TheMarker, הסבירו במשרד האנרגיה כי התקנות כוללות דרישות לתפעול מקצועי, יעיל ובטוח של רישיונות לחיפוש והפקה של גז טבעי ונפט בים. "התקנות יבטיחו הגעה של חברות מקצועיות, בעלות ניסיון רב שנים ואיתנות פיננסית (בנכסים), ויאפשרו תחרות לחברות הקיימות כיום. התקנות פורסמו לקבלת עמדות הציבור על מנת לאפשר לכל מי שמעוניין להתייחס אליהן. העמדות שיוגשו, תיבחנה טרם גיבוש הנוסח הסופי של התקנות".

צחי סולטןצילום: מוטי מילרוד

לא מעט גורמים ניצלו בשנים האחרונות את הפירצה הקיימת ברגולציה. ענף האנרגיה המקומי ספג לתוכו לא מעט מפעילי קידוחים שמקצועיותם מוטלת בספק, חברות קטנות ללא ניסיון או קשר לתחום האנרגיה ומשקיעים פיננסיים או נדל"ניסטים שקיוו "לעשות סיבוב" מהיר בענף ולהתעשר. המציאות הבעייתית נבעה בעיקר מרגולציה רופפת, שבאה לידי ביטוי בחלוקת רישיונות כמעט ללא בקרה, לכל דורש וללא תשלום, וכמו כן מהעובדה שלא היו עד כה תגליות משמעותיות בתחום.

הטיוטה החדשה עשויה למנוע משותפויות אנרגיה קטנות הפועלות כיום בבורסה, לקחת חלק בקידוחים ימיים בעתיד, ובמקרה הטוב - להקטין את הנתח שלהן בפרויקטים לאחוזים בודדים. מי שעשויות להיות מושפעות מכך במיוחד הן הכשרה אנרגיה ומודיעין, שיש להן תוכניות קונקרטיות לקידוחים ואקספלורציה בעתיד הקרוב.

הטיוטה תשפיע לרעה גם על הפעילות העתידית של הזדמנות ישראלית, השותפה, בין השאר, ברישיונות ישי, נטע ורועי, ועל לפידות, המחזיקה ברישיונות עוז ואריה. שותפויות חיפושים מרכזיות פחות שיושפעו מהטיוטה הן גוליבר אנרג'י, המחזיקה ברישיון גוליבר הימי, אבל מתמקדת בעיקר בקידוחים יבשתיים, ושמן, שכבר נכשלה בביצוע קידוח ראשון. ההוראות החדשות אינן תקפות לשותפויות החיפושים הפועלות ביבשה, ובהן זרח וגבעות עולם.

צילום: .

על ההשפעה הראשונה של ההוראות החדשות והחלטה לא להאריך את רישיונות מירה ושרה, התבשרו המשקיעים ביום ראשון האחרון. מנכ"ל הכשרה אנרגיה, אוהד מראני, הודיע על התפטרותו בתום חמש שנים בתפקיד. הנימוקים של מראני להתפטרותו היו מעניינים. מראני הסביר כי בעקבות התקנות החדשות, ולאור המגמה המסתמנת בתעשיית חיפושי הנפט והגז הימיים בישראל, "החברה עלולה להימצא פרק זמן משמעותי ללא רישיונות".

כמו כן, ציין מראני כי מדיניות "סגירת הים" מונעת קבלת רישיונות חדשים ואינה מאפשרת לחברות להתפתח ולחדש את פעילותן. "סגירת הים" היא מדיניות שנקט משרד האנרגיה מאז 2012, לאחר שניפק כ-60% מהשטחים הימיים של מדינת ישראל. בתקופה הקרובה מתכוונים במשרד להנהיג בישראל שיטת חלוקה חדשה, הדומה לזו המקובלת בעולם, שבה היזמים ייאלצו להתמודד במכרזים, בתשלום, על קבלת הרישיונות.

מראני הדגיש כי עד שיוענקו רישיונות חדשים, הכשרת הישוב אינה צפויה להזרים כספים להכשרה אנרגיה כדי לאפשר לה לשמר את היקף הפעילות וההוצאות הנוכחי. במלים אחרות, ללא תמיכה נוספת של החברה האם - הכשרה אנרגיה הגיעה לסוף דרכה. יצוין כי הכישלון בקידוחי מירה ושרה הביא למחיקות ענק של יותר מ-100 מיליון שקל בהכשרת הישוב וצימק את יתרת רווחיה לכ-40 מיליון שקל בלבד, כך שקיים ספק אם תצא להרפתקאות נוספות בתחום האנרגיה.

קידוח נפט בהמתנה

אחד הפרויקטים שמעליו עומד כעת סימן שאלה הוא קידוח הנפט במירה ובשרה. בשנה האחרונה צירפו הכשרה ומודיעין לרישיונות את רציו, הנמצאת בשליטת משפחות רוטלוי ולנדאו ומחזיקה גם ב-15% ממאגר לווייתן, ואת מפעילת הקידוח אנרג'יאן, שהביאה במיוחד מיוון (שתיהן מחזיקות בכ-50% מהזכויות). קידוח הנפט, בעלות של עשרות מיליוני דולרים, אמור היה להתבצע לפי התוכנית המקורית במארס האחרון. ואולם, התמשכות קבלת האישורים לא איפשרה לבצע את הקידוח, ונראה שההגבלות החדשות יקשו על ביצועו בעתיד, לפחות בהרכב הנוכחי.

מרציו נמסר בתגובה: "רציו בוחנת עם השותפים ברישיונות את האפשרויות העומדות בפניהם".

גם במודיעין התמונה אינה ורודה. פרט למירה ושרה, למודיעין יש זכויות ברישיונות גבריאלה וים חדרה, המשתרעים מול חופי השרון ותל אביב. תוקפם של שני הרישיונות פג בספטמבר 2014, בלי שהממונה הסכים להאריכו. מודיעין הגישה ערר לשר האנרגיה, שעדיין לא נענה. הפורטפוליו של מודיעין כולל גם את מאגר שמשון, שבו נמצאה כמות גז מזערית, ופיתוחו הכלכלי מוטל בספק. מודיעין נותרה כעת עם 15% מהזכויות ברישיונות דניאל מזרח ומערב, הנמצאים בשלבי פיתוח ראשוניים.

סולטן אמר אתמול ל-TheMarker: "בקידוחים מירה ושרה, שהתגלו כיבשים, הושקעו כ-160 מיליון דולר, ומן הראוי לתת לשותפות להמשיך את הפיתוח ולבצע את קידוח הנפט. אמנם לא היתה תגלית גז, אבל לא תמיד קולעים לקידוחים רטובים. הכנסנו לרישיונות גורמים מקצועיים, שכוללים את הגיאולוג איתן אייזנברג מרציו. אנרג'יאן היא מפעילה רצינית שמפיקה נפט ביוון. הגשנו את הבקשה לקבלת הרישיון בזמן, ואנחנו עדיין מקווים לתשובה ממשרד האנרגיה".

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker