"ספקות משמעותיים לקיומנו": מה חושפים הדו"חות המלאים של מגה

למרות מצבה התפעולי האנוש, מגה הגדילה את האשראי לחברה האם ל-194 מיליון שקל; חובה של החברה לספקיה הסתכם ב-974 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון הראשון של 2015

יורם גביזון

יומיים לפני כינוס אסיפת נושים שתקבע את גורלה, מפרסמת חברת מגה קמעונאות את הדו"חות הכספיים המלאים לרבעון הראשון של 2015, והפעם, בניגוד למנהגה עד כה, באופן המשקף נכונה את מצבה התפעולי והפיננסי.

סיבה נוספת לפרסום מדויק ומקיף של מצבה הכספי של מגה הוא שכחלק מהסדר הנושים ניתנה לנושים אופציה להמרת 30% מחובה של מגה כלפיהם במניותיה של החברה האם, אלון רבוע כחול.

הנהלת מגה מציינת שנכון למועד פרסום הדו"ח קיימים להערכתה "ספקות משמעותיים בדבר קיומה של הנחת העסק החי, שהתבהרותם תלויה באישורו של הסדר הנושים על ידי בית המשפט ובהתפתחותם של עסקי החברה בתקופה הקרובה".

צילום: ניר קידר

מגה הפעילה 183 סניפים נכון לסוף הרבעון הראשון של 2015 כולל 9 סניפים עצמאיים של עדן טבע מרקט, תת רשת למזון אורגני, ועוד 14 סניפים בתוך סניפים מגה. רשת זו כבר מצויה בהקפאת הליכים.

מגה הפסידה 86.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2015 בהשוואה להפסד של 50 מיליון שקל ברבעון המקביל לו ב-2014. הכנסותיה של החברה ירדו ב-2.5% ברבעון הראשון של 2015 בהשוואה למקביל ב-2014 והסתכמו ב-1.39 מיליארד שקל.

המכירות של חנויות זהות כלומר חנויות שפעלו במתכונת מלאה הן ברבעון הראשון של 2015 והן ברבעון המקביל לו, עלו ב-3.2% בין השאר בשל עיתוי נוח של חג הפסח וסגירת 24 סניפים מפסידים במהלך 2014 ובמהלך הרבעון הראשון של 2015.

הרווח הגולמי של מגה ירד ב-8.2% ברבעון הראשון של 2015 לעומת המקביל ב-2014 והסתכם ב-344 מיליון שקל שהם 25% מההכנסות לעומת 26.3% מההכנסות ברבעון המקביל ב-2014. על אף סגירת סניפים ומאמצי התייעלות אחרים, מגה נכשלה בהתאמת הוצאות המכירה השיווק וההנהלה לירידה ברווח הגולמי שהתחייבה מהתחרות העזה במשק. הוצאות אלו ירדו ב-3.8% בלבד ברבעון הראשון של 2015 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2014 והסתכמו ב-29.6% מהמחזור לעומת 30% מהמחזור במקביל ב-2014.

מגה ספגה הפסד תפעולי של 80.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2015 בהשוואה להפסד תפעולי של 65.9 מיליון שקל ברבעון המקביל לו ב-2014 כולל הוצאות אחרות בסכום של 13.7 מיליון שקל בדומה לרמתן של הוצאות אלו ברבעון המקביל ב-2014.

פעילותה השוטפת של מגה ייצרה עודף של 84 מיליון שקל בתזרים המזומנים ברבעון הראשון של 2015 לעומת עודף תזרימי של 114 מיליון שקל במקביל ב-2014. הגילוי המפתיע בדו"חות הכספיים הוא שלמרות מצבה התפעולי האנוש של מגה היא המשיכה להגדיל את האשראי לחברה האם אלון רבוע כחול ב-20.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2015 כך שהחוב של חברת אלון רבוע כחול ישראל למגה מסתכם נכון לסוף הרבעון הראשון של 2015 ב-194 מיליון שקל.

דו"ח תזרימי מזומנים מפעילות מימון מגלה שמגה פרעה ברבעון הראשון של 2015 הלוואות לזמן ארוך ב-24.3 מיליון שקל, אשראי לזמן קצר ב-4.5 מיליון שקל ותשלומי ריבית ב-5.7 מיליון שקל. חובה של החברה לספקיה הסתכם ב-974 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון הראשון של 2015 וחובה של החברה לבנקים הגיע ל-595 מיליון שקל כלומר גבוה ב-57 מיליון שקל מהסכום עליו דווחה לבית המשפט ב-29 ביוני במסגרת הבקשה לכינוס אסיפות נושים - כך שייתכן שהחברה המשיכה לפרוע חוב לבנקים גם ברבעון השני של 2015 כשמצבה התערער קשות עד כדי סף קריסה.

מגה מגלה שהחברה מכרה במארס 2015 50% מהחזקותיה במניות רדיו ללא הפסקה ורדיו הצפון החזקות, כלומר 16.5% ממניותיהן של חברות הרדיו, תמורת 9.8 מיליון שקל ורשמה רווח הון של 1.8 מיליון שקל . עוד מדווחת מגה שבעקבות החלטת דירקטוריון מגה להתחיל בצעדים להפסקת פעילותה של החברה הבת ד"ר בייבי נרשמו הוצאות של 3 מיליון שקל בגין הפרשה לירידת ערך נכסים. החברה הפרישה סכום נוסף של 3 מיליון שקל בגין הוצאות שכר דירה שתחויב בהן בעקבות הסגירה הצפויה.

חברת אלון רבוע כחול ציינה שהגידול באשראי שנתנה לה מגה ברבעון הראשון של 2015 נבע מעיתוי חג הפסח ומשקף את מימוש תווי הקנייה שמנפיקה אלון רבוע כחול ומומשו בחנויות מגה. נכון להיום אלון רבוע כחול פרעה למגה את כל הפיקדון שהסתכם ב-194 מיליון שקל נכון לסוף מארס 2015 ובנוסף אלון רבוע כחול העמידה למגה הלוואה של 40 מיליון שקל וזאת במסגרת התמיכה הצפויה של אלון רבוע כחול למגה בהיקף של 100 מיליון שקל, הלוואה ארוכת טווח וקו אשראי למימון בסכום של 120 מיליון שקל כחלק מתכנית ההבראה של מגה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker