תובע ייצוגי לבית המשפט: לבטל את החלטת דירקטוריון טבע לרכוש את מיילן

בעל מניות בטבע טוען שדירקטוריון טבע הפך למעשה לבעל השליטה ופעל בניגוד עניינים כאשר נטל לעצמו זכויות הצבעה של בעלי מניות אמריקאיים באמצעות הסכם נאמנות לא חוקי עם ג'יי.פי מורגן

יורם גביזון

ההחלטות שנוגעות לתנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים בחברת טבע וכן החלטות להגדיל את הון המניות הרשום של החברה שמגדיל את כוחו של הדירקטוריון באסיפה הכללית וההחלטה על הקצאת הון המניות שמשמש, בין היתר, לרכישה המתוכננת של חברת מיילן היו צריכות לקבל את אישור בעלי המניות על פי המנגנון המיוחד לעסקה שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי. כך טוען גרגורי פאוסט קורצ'מני, בעל מניות בחברת טבע, בתביעה ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית שהגיש נגד חברת טבע ו-18 דירקטורים בחברה באמצעות עורכי הדין עמית מנור ויוקי שמש.

התובע טוען כי דירקטוריון טבע הוא למעשה בעל השליטה בחברה, בניגוד לחוק החברות שקובע הפרדה מהותית בין הרשויות בחברה והפרדה בין הסמכויות הנובעות מבעלות על מניותיה של החברה לבין הזכויות שמוקנות להנהלתה של חברה ומועצת המנהלים שלה. עורכי הדין מנור ושמש טוענים בתביעה שחל ליקוי מאורות של ממש בממשל התאגידי בחברת טבע ושהדירקטוריון הפר את הוראות חוק החברות כאשר לקח לעצמו בניגוד להוראות החוק זכויות הצבעה של בעלי המניות באסיפה הכללית ושלט באמצעותן באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה מבלי שנתן לכך גילוי.

 עו"ד יוקי שמש ועו"ד תמיר מנור
הנתבעים, עורכי הדין יוקי שמש ותמיר מנור. "תביעת סרק"צילום: תומר אפלבאום

לטענת התובע, זכות ההצבעה באסיפה הכללית נתונה אך ורק לבעלי המניות והאסיפה הכללית אינה יכולה גם אם רצתה בכך להעביר את זכות ההצבעה לדירקטוריון. פאוסט קורצ'מני באמצעות עורכי הדין מנור ושמש טוען כי ההפרה של חוק החברות נובעת מהסכם בין טבע לבין בנק ג'יי.פי מורגן, הנאמן על תעודות הפיקדון של טבע שנסחרות בבורסה של ניו יורק. תעודות פיקדון הם תחליף לתעודת מניה שנועדות להקל על משקיעים אמריקאים להשקיע בחברות זרות ועל חברות זרות לפעול בשוקי הון אמריקאים. חברות לא אמריקאיות כמו טבע מוסרות את המניות המוקצות שנסחרות בבורסה האמריקאית לידי בנק המשמש כנאמן והנאמן מנפיק למשקיעים בבורסה האמריקאית תעודות פיקדון כנגד המניות שהופקדו על ידי טבע.

תעודות הפיקדון ייצגו 85.7% מזכויות ההצבעה בטבע נכון לסוף 2014

ההסכם בין טבע לבין ג'יי.פי מורגן קבע שאם הנאמן לא מקבל הוראות מבעל תעודת הפיקדון כיצד להצביע, כי אז הנאמן יעביר את זכות ההצבעה לגוף שהוסמך לכך מטעם המנפיק, כלומר טבע. לדברי פאוסט קורצ'מני, ההסכם שקובע תנאי לא חוקי וכה מהותי משום שהוא נוטל סמכות בלעדית של בעלי מניות ומעביר אותה לדירקטוריון טבע ללא כל פעולה אקטיבית מצד בעלי המניות לא אושר באסיפה הכללית של טבע. התובע טוען כי מדובר בהתניה קיצונית וחריגה ביחס להסכמי נאמנות של חברות זרות אחרות שנסחרות בארה"ב. לדבריו, השימוש בהתניה לא חוקית זו הקנה את מרבית השליטה בחברה לדירקטוריון טבע.

מנכ"ל טבע, ארז ויגודמןצילום: בלומברג

התובע מציין כי בזימונים לאסיפה הכללית של בעלי המניות בטבע, קובע יו"ר הדירקטוריון שחתום על הזימונים כי זכויות ההצבעה באסיפה הכללית בכל תעודות הפיקדון מחזיק הנאמן שלא התקבלו לגביהן הוראות הצבעה יוקנו למי שימונה על ידי דירקטוריון טבע. לטענת קורצ'מני, דירקטוריון טבע יודע שמדובר בהוראה לא חוקית על פי חוק החברות ולכן כל הזימונים לאסיפה הכללית בשפה העברית נעדרים הוראה מהותית זו. להערכתו, המבוססת על אחוז המשתתפים באסיפות הכלליות של חברות ציבוריות בארה"ב ושיעור ההחזקה של משקיעים מוסדיים אמריקאיים במניות טבע, מחזיק דירקטוריון טבע ב-30% מזכויות ההצבעה בחברה.

התובע מזכיר שכאשר עלתה על הפרק שאלת השימוש בהוראה בלתי חוקית זו באסיפה הכללית שהתקיימה ביולי 2014 ודנה בהצעותיו של המשקיע האקטיביסט בני לנדא בתמיכת בעלת המניות רות חשין, הודיעה טבע שב-2014 לא עשתה שימוש בזכותה להצביעה במניות בעלי המניות האמריקאיים שלא נתנו הוראה כיצד להצביע במניותיהם. התובע טוען כי מנגנון זה עיוות את תוצאות האסיפות הכלליות שכן בעלי מניות שידעו על נטילת זכויות ההצבעה באסיפה הכללית ע"י דירקטוריון טבע והעריכו שהדירקטוריון יכול להעביר כל החלטה משום שהוא מחזיק במרבית זכויות ההצבעה לא טרחו לממש את זכותם ולהצביע.

אחת ההחלטות שהתובע מבקש לבטל היא החלטת הדירקטוריון לרכוש את הבעלות המלאה בחברת מיילן באמצעות שימוש במזומן ובהקצאת 317 מיליון מניות של טבע לבעלי מניותיה של מיילן. לטענת התובע, הקצאת המניות מגדילה את כוחו של דירקטוריון טבע בהצבעה באסיפה הכללית ב-92.2 מיליון מניות (בהתבסס על מספר המניות שההצבעה בהן עוברת לדירקטוריון על פי אחוז בעלי המניות האמריקאיים שמצביעים באסיפה) . יתרה מזו, בעוד שבכל בעל מניות בחברת טבע ידולל בשיעור של 27%, דירקטוריון החברה דווקא ירוויח מכך משום שהקצאת המניות ורכישת מיילן תגדיל את טבע - נימוק ששימש את חברי הדירקטוריון כאשר ניסו לשכנע את האסיפה הכללית שראוי לאשר עליה של 40% בתגמול המשולם להם.

התובע דורש לבטל הסעיף בהסכם הנאמנות שבין טבע לג'יי פי מורגן שמעביר לדירקטוריון את הזכות להצביע באמצעות מניות שבעליהם לא נתנו הוראה ספציפית כיצד להצביע באמצעותן, להורות לטבע לכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בתוך 90 יום שבמסגרתה ימונו מחדש הדירקטורים או יוחלפו , להצהיר כי הדירקטורים הפרו את הוראות סעיפים 57-55 לחוק החברות כשנטלו זכויות הצבעה מבעלי מניות ופעלו בניגוד עניינים ללא מתן גילוי על עניינם האישי בהצבעה וכן לבטל את החלטת הדירקטוריון של טבע על תנאי ההעסקה של הדירקטוריון מספטמבר 2012 ופברואר 2014 ואת ההחלטה של דירקטוריון טבע על הקצאת מניותיה של טבע להקצות מניות טבע כחלק מרכישת מיילן ואת ההחלטות על מינוי דירקטורים מספטמבר 2012 ואוגוסט 2013.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker