למה עלתה מניית בנק לאומי ב-8% בשלושה חודשים?

הערכות: הגידול בהון של לאומי ברבעון השני של 2015 ינבע מעלייה בתשואות בשוק האג"ח שלפיהן הבנק מהוון את ההתחייבויות לפנסיה של עובדיו. הגידול, שכנראה תרם לעליית המניה של לאומי בחודשים האחרונים, יקוזז בחלקו בעקבות ההפסדים הצפויים בתיק האג"ח של הבנק

מיכאל רוכוורגר

הטלטלות שפקדו את השווקים, בעיקר ביוני, וגרמו לירידות שערים חדות באג"ח הממשלתיות, בעיקר הארוכות, בישראל - וכנגזרת לעלייה בתשואות לפדיון של האג"ח - הן חדשות טובות לבנק לאומי.

לפי כללי החשבונאות בארה"ב בנושא זכויות העובדים שאותם מיישם לאומי - כלומר, הפנסיה התקציבית - עלייה של כ-0.75% בתשואות לפדיון של אג"ח ממשלתיות ישראליות ארוכות ברבעון השני של 2015 תסייע לגידול בהון העצמי של לאומי ברבעון השני בסכום מוערך לפני מס של כמיליארד שקל.

בעקבות ההחלטה של המפקח על הבנקים היוצא, דודו זקן, שלפיה, בישראל לא קיים שוק עמוק לאג"ח קונצרניות באיכות גבוהה, נקבע כי שיעור ההיוון לחישוב עתודות לכיסוי זכויות עובדים הצמודות למדד של הבנקים הישראליים יחושב על בסיס עקום תשואת אג"ח הממשלתיות בישראל בתוספת מרווח ממוצע על אג"ח קונצרניות בדירוג בינלאומי AA ומעלה; מסיבות פרקטיות נקבע שחישוב המרווח יתבסס על מרווחי אג"ח הקונצרניות בארה"ב.

רקפת רוסק עמינח
רקפת רוסק עמינחצילום: עופר וקנין

במצב הקודם הבנקים היוונו את התחייבויותיהם לעובדים לפי ריבית שקבע המפקח — 4%. לאומי, בניהולה של רקפת רוסק עמינח, נחשב הבנק המושפע ביותר מהחלטת המפקח, מכיוון שהוא מחויב לשלם לעובדיו הוותיקים פנסיה תקציבית. ברבעון הראשון, בעקבות אימוץ התקן, ההון עצמי של לאומי קטן ביותר מ-700 מיליון שקל.

בעת פרסום הדו"חות לרבעון הראשון של 2015 ציין לאומי בדו"חותיו כי מסיום הרבעון הראשון של 2015 ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח הרבעוני עלתה ריבית ההיוון שעשויה, לפי אומדן ראשוני, להגדיל את ההון בכ-470 מיליון שקל; זאת, מכיוון שככל שריבית שלפיה מהוונים גבוהה יותר, סכום ההפרשות לזכויות העובדים נמוך יותר, וכנגזרת ההון גדל. לאומי גם ציין בדו"חותיו לרבעון הראשון כי עלייה של 0.1% לאורך עקום הריבית להיוון, בהנחה שעקום עולה ויורד בצורה אחידה, משמעותה — עלייה של כ-0.1% ביחס הלימות ההון.

מכיוון שחלק הארי של עליית התשואות באג"ח ממשלתיות הארוכות בישראל (כ-0.5%) התרחש ביוני, ומכיוון שמרווחי האג"ח בארה"ב לא נפתחו משמעותית, לפי הערכות, ההון העצמי של לאומי יגדל ברבעון השני בכ-800 מיליון שקל — 1.2 מיליארד שקל (לפני מס). הגידול בהון לצד סיום ההפרשות בגין סיוע ללקוחות אמריקאים להעלים מס הם הסיבות העיקריות לכך שמניית לאומי עלתה בשלושת החודשים האחרונים בכ-8% והפגינה את הביצועים הטובים אחרי מזרחי, כך שהבנק נסחר כיום לפי מכפיל הון (יחס בין שווי שוק להון עצמי) של כ-0.88.

הגידול בהון לא יחלחל לרווח הנקי, אלא יקוזז בחלקו (עשוי להגיע לכמה מאות מיליוני שקלים) בעקבות הפסדי הון הצפויים בגין תיק ניירות הערך של לאומי (יותר מ-50 מיליארד שקל), הבנוי בעיקר מאחזקה באג"ח ממשלתיות וקונצרניות ישראליות וזרות. נוסף על כך, לאומי עתיד לרשום ברבעון השני רווח נקי של 400–600 מיליון שקל מפעילות בנקאית שוטפת, ואולי גם ממימוש השקעות ריאליות. לפיכך, ההון העצמי עשוי לגדול בכמיליארד שקל — דבר שיוביל לגידול של כ-0.5% ביחס הלימות הון שהגיע בסוף מארס 2015 ל–9.37%.

אם לאומי היה מיישם את תקן החשבונאות החדש במלואו ולא באופן מדורג עד 2018, יחס הלימות הון הליבה היה מגיע בסוף מארס לכ-8.43%. לפי דרישות המפקח, לאומי אמור להגיע עד סוף 2016 להלימות הון של כ–10%. לפיכך, הגידול הצפוי בהון יקדם את לאומי ליעד ויקטין את הצורך בגיוס הון. ואולם לאומי יזדקק לעליות ריבית נוספות כדי להימנע מהנפקת מניות לצד כיווץ תיק האשראי ו/או מימוש השקעות ריאליות.

מניית בנק לאומי ב-3 החודשים האחרונים

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker