בנק ישראל: חשיפת הבנקים לאשראי צרכני ולנדל"ן - סיכון; 63 אלף משפחות עלולות לאבד את ביתן

הסקירה השנתית על מערכת הבנקאות בישראל: "החשיפה הגבוהה של הבנקים לאשראי צרכני ולענף הנדל"ן - סיכון למערכת" ■ בתרחישי קיצון עלולים הבנקים לספוג הפסדים של 10 מיליארד שקל

סיון איזסקו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
סיון איזסקו

המפקח על הבנקים דודו זקן פירסם היום את הסקירה השנתית על מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2014. בדו"ח ציין המפקח כי הבנקים ממשיכים להגדיל את חשיפתם לענף הנדל"ן הישראלי, וכי בסוף 2014 "כ-48% מתיק האשראי של הבנקים חשופים להתפתחויות בשוק הנדל"ן המקומי, הן דרך חשיפה ישירה לענף והן דרך חשיפה לאשראי אחר שמובטח בנכסי נדל"ן, לרבות משכנתאות".

המפקח הסביר כי חשיפתם הגבוהה של הבנקים לענף הנדל"ן בישראל מתגבשת כך: 13% מתיק האשראי מממן את ענף הבינוי והנדל"ן, הלוואות משכנתא מהוות 31% מתיק האשראי של הבנקים וכן הלוואות אחרות המובטחות (באופן ישיר או עקיף) בנכסי נדל"ן המהוות 4% מתיקי האשראי של הבנקים.

המפקח כתב "חשיפתם הגבוהה של הבנקים לאשראי לענף הבינוי והנדל"ן, לאשראי לדיור ולאשראי הצרכני, והמתאמים הקיימים בין סוגי אשראי אלו, מהווים סיכון למערכת הבנקאית". עוד ציין כי "רמת הסיכון של החברות בענף הבינוי והנדל"ן עודנה גבוהה ביחס לרמת הסיכון של חברות בענפי משק אחרים". בשנה האחרונה נרשמה עלייה ברמת הסיכון של חברות הבנייה - כאשר בסוף 2014, 5% מהאשראי לענף סווג בדוחות הבנקים כפגום, לעומת שיעור ממוצע של 3.5% בתיק העסקי כולו. 

לצד העלייה בחשיפת הבנקים לענף הנדל"ן, הצביעה הסקירה על כך ש"מאפייני הסיכון של ההלוואות החדשות למטרת מגורים הוסיפו לרדת ב-2014, בעקבות הצעדים שהמפקח על הבנקים נקט בשנים האחרונות בתחום האשראי לדיור".

בסקירה, הסביר המפקח כי במבחן שנעשה לבחינת עמידות הבנקים בתרחישי קיצון עולה כי האשראי לדיור ולענף הבינוי והנדל"ן רגיש לזעזועים מקרו-כלכליים, וכי במצב זה תהיה השפעה משמעותית על המערכת הבנקאית. תרחיש הקיצון שבנק ישראל בחן לקח בחשבון הידרדרות במצב הגיאו פוליטי, שיעור אבטלה של 12.4%, ירידה של 25% במחירי הנדל"ן, וריבית שממשיכה להיות אפסית.

בתרחיש כזה עלה כי 53 אלף נוטלי משכנתאות לא יצליחו לעמוד בהחזרים החודשיים, והם מהווים 7.3% מבעלי המשכנתאות. "תוצאות המבחן מראות כי שיעור ההפסד הממוצע בתיק האשראי לדיור מגיע ל- 1.1%, המהווים 10 מיליארד שקל לפני מס. חישוב ההפסד לבנקים הביא בחשבון מימוש של חלק מהנכסים המשמשים כביטחונות וכן הגעה להסדרים עם הלווים שנקלעו לכשל".

בבנק ישראל ציינו כי אם כוללים בתרחיש הקיצון גם עלייה של 3% בשיעור הריבית אז 8.6% מבעלי המשכנתאות - כ-63 אלף לווים, לא יצליחו לעמוד בהחזרי המשכנתא. בתרחיש כזה "שיעור ההפסד הממוצע בתיק האשראי לדיור מגיע ל-1.4% (כ-12 מיליארדי שקל)".

המפקח הסביר כי "תוצאות התרחיש והתובנות ממנו שימשו גם בתהליכים שנועדו להעריך את נאותותם של יעדי ההון הפנימיים בבנקים השונים". נזכיר בהקשר זה כי בחודש שעבר המפקח דרש מבנק הפועלים להעלות את יעד הלימות ההון לסוף 2017 מ-10.2% ל-10.75% וכן דרש המפקח כי בנק אגוד יעלה את יעד הלימות ההון לסוף 2017 ל-10.25%. בתקופה הקרובה בנקים נוספים צפויים לאמץ את עמדת המפקח ולהודיע על יעדי הלימות הון החדשים שאימצו. המפקח כתב כי "הבנקים נדרשים להמשיך גם בשנים הבאות בתהליך הבנייה של ההון, בהתאם למתווה שקבע הפיקוח על הבנקים ובהתאם לפרופיל הסיכונים של כל אחד מהם".

כפועל יוצא מחיזוק יחס הלימות ההון בשנים האחרונות, בסיס ההון של הבנקים גדל וכפועל יוצא שיעור התשואה על ההון נמצא במגמה ירידה. בשנת 2014 הבנקים בישראל הציגו תשואה על ההון בשיעור ממוצע של 7.3%, לעומת 8.7% בשנה הקודמת, ולעומת ממוצע רב שנתי של 9.5%. המפקח הסביר כי הירידה בשיעורי התשואה מדגישה את הצורך של הבנקים "להמשיך בתכניות ההתייעלות על מנת לשפר את יעילותם התפעולית, ובד בבד לפתח שירותים בנקאיים איכותיים שיניבו לציבור ערך מוסף גם בתנאי שוק תחרותיים יותר מהתנאים השוררים כיום".

נקודת שיפור בתיקי האשראי של הבנקים נרשמה בירידה בחשיפה של הבנקים לעשר הקבוצות העסקיות הגדולות במשק. החוב של עשרת הקבוצות העסקיות הגדולות כלפי חמשת הבנקים הגדולים הסתכם בסוף 2014 ב-117 מיליארד, ירידה של 11 מיליארד שקל לעומת שנה קודם לכן. כלומר, החוב של עשר הקבוצות הגדולות במשק מהווה 9% מסך האשראי הבנקאי ו-127% מההון העצמי של חמשת הבנקים הגדולים. לשם השוואה בסוף 2013 חובם עמד על 10% מהאשראי הבנקאי ו-149% מההון העצמי של הבנקים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker