בהמלצת אנטרופי: כל המוסדיים התנגדו לתגמול ליו"ר בזן עובדיה עלי

על אף התנגדות גורפת של המוסדיים ואנטרופי - התגמול לעובדיה עלי אושר ברוב של 78%

יורם גביזון

עובדיה עלי, היו"ר החדש־ישן של בתי זיקוק, זכה למקלחת קרה מהמשקיעים המוסדיים. אסיפת בעלי המניות של בזן אישרה אמנם ברוב של 78% את תנאי העסקתו, אך קשה להיזכר בעמדה כה הומוגנית ולהתנגדות כה גורפת כפי שהציגו המשקיעים המוסדיים לתנאי העסקתו.

התגמול אושר בקולותיהם של בעלי השליטה — החברה לישראל והמפעלים הפטרוכימיים — שמחזיקים ב–37.1% וב–29.5% מהמניות בהתאמה, ובקולות משקיעים זרים. ההצעה לאשר את תנאי השכר נתקלה בהתנגדות כל קופות הגמל, קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקרנות ההשתלמות שהשתתפו בהצבעה. בעלי המניות הבולטים מקרב המשקיעים המוסדיים הם קבוצת מגדל שמחזיקה ב–11.7% ממניותיה של בזן, וקבוצת כלל ביטוח שמחזיקה ב–8.4% ממניותיה של בזן.

עלי יקבל שכר ותגמולים נוספים בעלות של 4.4 מיליון שקל. השכר החודשי יהיה 145 אלף שקל צמוד למדד פברואר 2015. השכר ינתן בתמורה לשעות עבודה שלא יפחתו מ–100% משרה — אך עלי יורשה לכהן כנושא משרה בגופים אחרים ללא צורך באישור, ובלבד שסך שעות העבודה לא יהיה נמוך מ–100%, ושעיסוקיו לא יפגעו בהתחייבויותיו על פי הסכם העסקתו.

עלי יקבל 12 מיליון אופציות ל–0.37% מהונה של החברה במחיר מימוש של 1.553 שקלים למניה, שהיה גבוה ב–6% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שקדם להחלטה של דירקטוריון בזן. הערך הכלכלי של האופציות על פי המודל הבינומי הוא 31 אגורות לאופציה, כך שהשווי הכולל של ההטבה הגלומה בהקצאת האופציות לעלי הוא 3.7 מיליון שקל.

עלי יקבל מענק שנתי בהנחה שיעמוד ב–100% מיעדי 
ה–EBITDA, כך שעלות העסקתו תהיה 4.4 מיליון שקל בשנה ו–3.2 מיליון שקל ללא תגמול מבוסס מניות. ועדת התגמול בדירקטוריון סברה שהתגמול המוצע סביר בהתחשב בעובדה שהיחס בינו לבין התגמול הממוצע לעובדי החברה הוא 11.6, והיחס בין התגמול שיקבל לתגמול החציוני בחברה הוא 12.27.

חברת הייעוץ אנטרופי לא חשבה כמותה, והמליצה להמוסדיים שלא לאשר את תנאי העסקתו; המלצה שאומצה בידי כל המשקיעים המוסדיים. אנטרופי הסבירה את התנגדותה בכך שתקרת התגמול המוצעת לעלי בסכום של 4.4 מיליון שקל גבוהה מתקרת תגמול של 2.5 מיליון שקל שהוצעה במארס 2015 לדיויד פדרמן, סגן היו"ר, כשמילא את מקום היו"ר.

אנטרופי ציינה שמחיר המימוש לאופציות שיוקצו לעלי אינה תמריץ ראוי, משום שהיא מגלמת פרמיה של 5% לתקופה מצטברת של שלוש שנים, וזאת על רקע ביצועים ירודים של המניה בשנים האחרונות. אנטרופי הדגישה שמחיר המימוש צריך לשקף פרמיה משמעותית, כך שניתן יהיה לייחס שיפור במחיר המניה על פני תקופתה של תוכנית האופציות לביצועיהם של נושאי המשרה בחברה ולא להשפעות חיצוניות.

עוד טענה אנטרופי, כי החבילה כוללת תנאי סף לחלוקת המענקים שמתייחס לשיעור העמידה ביעד ה–EBITDA שאינו גלוי לבעלי המניות. "לנוכח פער הזמן שחלף ממועד מינויו של פדרמן לתפקיד היו"ר/סגן היו"ר וי"ר החברה הבת, ובהתחשב בכך שתפקידו כלל מגוון תפקידים נוספים בחברה, ולנוכח העובדה שלא חל שינוי מהותי בחברה מאז — אנחנו מתקשים להבין את הצורך בהרחבת היקף התגמול מ–2.5 מיליון שקל ל–4 מיליון שקל בשנה", חתמה אנטרופי את חוות דעתה, והמליצה שלא לאשר את תנאי העסקתו של עלי.

צילום: אליהו הרשקוביץ

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker