האם החוסכים המבוגרים לפנסיה 
עומדים להיחשף להפסדים?

הרעיון של התאמת הרכב החיסכון לגיל החוסך נשמע מובן מאליו; אלא שזה נכון רק אם חוסכים לטווח הארוך

מירב ארלוזורוב
שתפו בפייסבוק

בעיתוי מעורר שאלות, הודיע הפיקוח על הביטוח לפני כמה חודשים על השקת המודל של התאמת החיסכון הפנסיוני לגיל החוסך. כבר כמעט שמונה שנים שבמשרד האוצר מנסים לבצע את המהלך, ואתרע מזלו של אגף הפיקוח על הביטוח, בראשות דורית סלינגר, שהמאמצים שנקט לאורך השנים הבשילו דווקא כעת. כלומר, דווקא כאשר הריבית נמצאת בשפל היסטורי.

הרעיון של התאמת הרכב החיסכון לגיל החוסך נשמע מובן מאליו. ההשקעות בשוק ההון הן מסוכנות, והמחקרים ההיסטוריים מלמדים כי קיים קשר ישיר בין תשואה לסיכון - ככל שההשקעות מסוכנות יותר, כך התשואה (הרווח) גדולה יותר. אלא שכל זה נכון רק אם חוסכים לטווח הארוך. בטווח הקצר, הסיכון של שוק ההון גבוה מדי. הסיכון הכבד אורב בעיקר למי שנמצא ערב פרישה לפנסיה, כשבדיוק אז מתרחשת מפולת בשוק המניות. במצב כזה החוסך עלול לאבד בבת אחת עשרות שנים של חיסכון צבור, ובפועל אף למחוק לעצמו את הפנסיה.

בשל מבנה הסיכונים, ההמלצות המקובלות הן להשקיע לחוסכים צעירים בהשקעות מסוכנות (מניות), ולחוסכים מבוגרים בהשקעות פחות מסוכנות (אג"ח). לכן, הרכב תיק ההשקעות צריך להשתנות בהתאם לגיל, ולהפחית את הסיכון ככל שמתבגרים. אף שמדובר במודל השקעות מובן מאליו, הוא לא התקיים בישראל עד כה, וכיום כל החוסכים לפנסיה חוסכים יחדיו, בתיקי פנסיה או גמל ענקיים. תיק ההשקעות של הפנסיה בישראל כיום הוא בעיקרו תיק השקעות מעורב עם סיכון בינוני, שאמור להתאים בממוצע לכל גיל, ובפועל לא להתאים בדיוק לאף גיל.

דורית סלינגר
דורית סלינגרצילום: אמיל סלמן

את זה בא הפיקוח על הביטוח לתקן. ההוראה של האגף היא שהחל ב–2016 חוסכים חדשים יפוצלו לשלוש קבוצות גיל: עד גיל 50 (סיכון גבוה), גילי 50–60 (סיכון בינוני), ו–60–67 (סיכון בינוני־נמוך). לאחר גיל 67 הגמלאים מנוהלים כבר בתיק נפרד, עם סיכון נמוך במיוחד. הציפייה של הפיקוח היא שהגופים המוסדיים יבנו שלושה תיקי השקעות נפרדים עם רמות סיכון שונות, המותאמים לכל גיל. הפיקוח אינו קובע את הרכב התיקים או את פרופיל הסיכון שלהם, הוא רק מצפה לראות שלושה מסלולי השקעות עם מבנה של סיכון יורד עם הגיל.

הרעיון, כאמור, מתבקש. הבעיה היא העיתוי. מאז 2007, כאשר הפיקוח החל לבחון את הרעיון, זרמו הרבה מים בשוק ההון, ובעיקר ירדו הרבה אחוזים מהריבית. ב–2007, אז הפיקוח דיבר על תיק בעל סיכון נמוך לחוסכים מבוגרים, היתה בתיק כזה תשואה שניתן היה לחיות ממנה. ב–2015, אם וכאשר החוסכים המבוגרים יישלחו לחסוך בתיק השקעות שמורכב כולו מנכסים חסרי סיכון - אג"ח ממשלתיות בעיקר - הרי שהם ימצאו עצמם עם תיק שמניב תשואה כמעט אפסית, ולפי מרבית ההערכות הוא צפוי להניב הפסדים כבדים בהמשך. האג"ח הממשלתיות נחשבות כיום לנכס מסוכן, הן נסחרות במחירים גבוהים היסטורית (ריבית נמוכה היסטורית), מה שאומר כמעט בוודאות שמי שיעבור לחסוך באג"ח בלבד צפוי לספוג הפסד בהמשך.

פתרון האג"ח המיועדות

איך מונעים מהחוסכים המבוגרים הפסד כמעט ודאי כתוצאה ממהלך שנועד דווקא להגן עליהם? אפשרות אחת היא להמשיך ולשמור על רכיב גבוה של מניות גם בתיקים של בני ה–60 ויותר - בהנחה שתוחלת החיים של בן 60 היא לפחות עד גיל 84, כך שיש לו מספיק שנים לקחת על עצמו את הסיכון של מניות.

אפשרות אחרת, שלפי הערכות משרד האוצר שוקל אותה ברצינות, היא השימוש באג"ח המיועדות. אלה אג"ח ממשלתיות, לא סחירות, שהממשלה מוכרת רק לקרנות הפנסיה ובריבית מסובסדת גבוהה במיוחד (4.86%, לעומת 0.7% שמשלמות האג"ח של ממשלת ישראל בשוק ההון). כיום האג"ח האלה נמכרות לכל החוסכים בקרנות הפנסיה, בכל גיל, בשיעור של 30% מהיקף החיסכון.

לכולם ברור שמדובר בהקצאה לא יעילה, מכיוון שהאג"ח המיועדות מעוררות התנגדות עקרונית בתוך משרד האוצר (מפני שהן פוגעות במסחר באג"ח הממשלתיות בשוק ההון), וגם התנגדות מעשית (כי לא הגיוני למכור נכס יקר כל כך לכל החוסכים לפנסיה). לכן יש מי שמצדדים בכך שצריך להפסיק כליל את השימוש באג"ח המיועדות, ולעבור למנגנון סבסוד אחר שהמדינה תיתן לקרנות הפנסיה. אחרים מצדדים בשינוי ההקצאה של האג"ח המיועדות, למשל למכור אותן רק לחוסכים מבוגרים ולגמלאים, וכך להבטיח למבוגרים תשואה גבוהה, ובעיקר יציבה.

קשה להתווכח עם היגיון ההקצאה למבוגרים בלבד, בעיקר לנוכח השבר שעלול להתרחש עם תיקי החיסכון למבוגרים החל בשנה הבאה. עם זאת, כדאי לשים לב שהאטרקטיביות הגבוהה עד מאוד של האג"ח המיועדות - שמבטיחות תשואה גבוהה (רווח גבוה) ויציבה (סיכון נמוך) - מייצר עוד הצעות מעניינות לגבי השימוש בהן.

אחת מהן היא של המשנה למנכ"ל כלל ביטוח, ענת לוין, המציעה כי במקום להקצות את האג"ח המיועדות למבוגרים בלבד, הן יוקצו לחוסכים חלשים בלבד. למעשה, לוין מדברת על יצירת רובד פנסיה שני, מעל לקצבאות הזיקנה של הביטוח הלאומי, שיהיה פנסיה ממלכתית. בהיותו ממלכתי הוא יוצע רק לרמת השכר הנמוכה, נניח עד שכר המינימום, וכל החיסכון עד שכר זה יושקע באג"ח מיועדות, תוך הבטחת תשואה נאה (4.86% ריאלי לאורך החיים) ויציבה.

בהנחה שהרוב המוחלט של העובדים במשק משתכרים לפחות שכר מינימום, הרי שכל העובדים במשק יזכו להטבה של רובד פנסיה שני מובטח בידי המדינה. מי ששכרו גבוה יותר משכר המינימום יפנה את שאר השכר שלו לחיסכון פנסיוני רגיל, דרך הגופים המוסדיים בשוק ההון. מי ששכרו הוא עד שכר המינימום, הרי שהפנסיה שלו תובטח כולה בידי האג"ח המיועדות של המדינה.

מאחר שהאג"ח המיועדות גם לא דורשות ניהול, הניהול של הרובד הזה יוכל להיעשות מחוץ לשוק ההון, אפילו דרך הביטוח הלאומי, וללא דמי ניהול. כך, על הדרך, תיפתר אחת העוולות הקשות של עולם הפנסיה הישראלי - דווקא החוסכים החלשים, אלה של פנסיית החובה, נאלצים לשלם את דמי הניהול המירביים, בגלל היעדר כוח מיקוח.

ענת לויןצילום: רמי זרנגר

לפי החישוב של לוין, אם המדינה לא תרצה להגדיל את הנפקת האג"ח המיועדות, הרי שהשכר שניתן יהיה להבטיח יהיה נמוך מאוד - עד 2,550 שקל. לפחות הנתח הזה של השכר יינתן ללא דמי הניהול, ושאר השכר יצטרך להמשיך להיות מופנה לחיסכון דרך שוק ההון.

גם כחלון תומך במתן מענק לחוסכים חלשים

ההצעה של לוין מזכירה הצעה נוספת בהטבות הפנסיה שפירסמנו השבוע, זו של ד"ר מיכאל שראל ופורום קהלת, שהציעו לבטל את כל ההטבות לפנסיה ולהמירן במענק זהה לכל חוסך. שתי ההצעות פותרות את בעיית הרגרסיביות של הטבות הפנסיה, שמסייעות יותר לבעלי שכר גבוה על חשבון החוסכים החלשים. גם שר האוצר המיועד, משה כחלון, הציע במצע של מפלגת כולנו להעניק מענק הטבה בפנסיה לחוסכים חלשים, ותמך בהתאמת תיק ההשקעות לגיל החוסך ובהקצאת האג"ח המיועדות בעיקר לחוסכים מבוגרים.

שטף ההצעות בתחום עשוי ללמד כי שינוי במפת הטבות הפנסיה, וככל הנראה גם בהקצאת האג"ח המיועדות, הוא בעל סיכוי רב ביותר להתממש. במשרד האוצר נערכים עם הצעות משלהם, ככל הנראה של הגבלת הטבות המס בפנסיה לעד פעמיים השכר הממוצע במשק (כיום ההטבות מגיעות עד לארבע פעמים השכר הממוצע, והטבת הפטור ממס רווחי הון כלל אינה מוגבלת בסכום), ושל הקצאת האג"ח המיועדות בעיקר למבוגרים. ייתכן גם ביטול האג"ח המיועדות והחלפתן במכשיר סבסוד אחר לקרנות הפנסיה. מה מכל זה יקרום עור וגידים? מעניין יהיה לעקוב.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker