גזית גלוב תזרים עוד 50 מ' ש' לדורי; דו"ח הבדיקה הפנימי - פושר וללא מסקנות אישיות

דו"ח הבקרה בדורי בניה: ליקויים בבקרה התקציבית, חילופים תכופים של מנהלים וכשלים באגף הכספים

ערן אזרן

קבוצת גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, נאלצת להמשיך ולתמוך בחברה הנכדה קבוצת דורי, על רקע הקשיים התזרימיים אליהם נקלעה והפסדים עמוקים של כ-450 מיליון שקל ב-2013-2014. ל-TheMarker נודע כי גזית תזרים לקבוצת דורי כ-50 מיליון שקל נוספים, שנועדו לענות על צרכיה התזרימיים המיידים של החברה הבת, דורי בניה. בכך מסתכם סך ההזרמות המצטבר לדורי בניה ולקבוצת דורי (באמצעות הנפקות הון או העמדת מסגרות אשראי) בכ-465 מיליון שקל.

במקביל, גזית גלוב ורונן אשכנזי, היו"ר לשעבר של קבוצת דורי שסיים את תפקידו על רקע האירועים בדורי בניה, הודיעו בצורה רשמית כי העמידו "על המדף" את פעילותה ונכסיה של גזית גלוב ישראל, שמוחזקת על ידי גזית גלוב (82.5%) ואשכנזי (17.35%). בדיווח הבוקר נמסר כי גזית שכרה את בנק ההשקעות האמריקאי סיטיגרופ "לצורך בחינת חלופות אסטרטגיות שונות לגבי פעילות הנכסים המניבים והמקרקעין לפיתוח של גזית פיתוח או החזקותיהן בה".

גזית ישראל - שהוקמה ב-2005 ופועלת תחת המותג G - מחזיקה בעשרה מרכזים מניבים בישראל ובשישה נכסים בפיתוח, בעיקר באזור המרכז, בשטח כולל של כ-280 אלף מ"ר. כמו כן, החברה מחזיקה בחמישה נכסים לפיתוח עתידי בבולגריה ומקדוניה, בשטח כולל של 300 אלף מ"ר. שווי נכסיה של גזית ישראל מוערך בכמיליארד שקל.

חיים כצמןצילום: דודו בכר

בחודש ינואר השנה מכרה גזית חלקה (51%) במרכז המסחרי "G בעמק" לידי ריט 1 ועמיר בירם, תמורת 171 מיליון שקל. בעבר פורסם כי קבוצת גזית גלוב מנהל מגעים עם שרגא בירן, בעל השליטה בקבוצת אלון, וכן עם קבוצת משקיעים בראשות עו"ד ערן בלן, לשעבר היועץ המשפטי של גזית גלוב, למכירת גזית.

מלבד הנדל"ן שבבעלותה, גזית ישראל גם שולטת בקבוצת דורי, שנסחרת לפי שווי שוק של 75 מיליון שקל. החברה, שנכון לשעה זו אינה מועמדת למכירה, עוסקת בארבעה תחומי פעילות עיקריים: הראשון הוא ייזום פרויקטי נדל"ן, בעיקר בישראל, אך גם במזרח אירופה; השני - ייזום וביצוע פרויקטים למגורים בפולין באמצעות החברה הבת רונסון; השלישי - ניהול וביצוע של פרויקטים קבלניים באמצעו דורי בניה; והרביעי - תחום האנרגיה באמצעות אחזקה בעקיפין של כ-12.5% בתחנת הכח דוראד שבאשקלון.

עוד קודם לדיווח על שכירתו של סיטיגרופ ולהזרמה המסתמנות, דורי בניה, שנוהלה בין 2013-2012 על ידי אריה וילנסקי, פירסמה את דו"ח הבקרה הפנימי לבדיקת הכשלים שהביאו להפסד מצטבר של כ-450 מיליון שקל בין 2013 ו-2014. ההפסד, שנבע בעיקר מרישום לקוי של אומדני עלות הפרויקטים של דורי בניה, הכניס את דורי בניה וקבוצת דורי לטלטלה והעמיד במבוכה רבה את גזית גלוב – מקבוצות הנדל"ן הישראליות הגדולות בעולם.

הדו"ח, שהוכן על ידי רו"ח מיכאל ארד, נראה פושר למדיי, ללא מסקנות אישיות או המלצות חותכות לגבי מי מבעלי בין בעלי התפקידים המרכזיים שכיהנו בדורי בניה. הדו"ח נוקט בגישה מערכתית לבחינת האירועים ונמנע מ"גישה אישית" לבירור מקור הכשלים. בדו"ח מציין המבקר כי נמנע "מהסקת מסקנות בעלות אופי אישי וממתן המלצות הנוגעות לגופם של בעלי התפקידים השונים, בשל ההבנה כי הבדיקה שנעשתה נועדה לאתר ליקויים וכשלים מערכתיים".

בין היתר, בדו"ח נמצאו ליקויים בנוגע לבקרה התקציבית השוטפת של דורי בניה. כך נכתב כי "בדרך כלל, לא נערכה בחברה, אחת לחודש, ישיבת בקרה תקציבית מעמיקה ושטפת". המבקר הדגיש כי לדעתו, לא היו במחלקת הבקרה התקציבית מספר בקרים שמתבקש ושתואם לכמות הפרויקטים של דורי. עוד נמצא כי בחברה התקיים נוהל של הפסקת בקרה תקציבית, כאשר הפרויקט הגיע ל-90% ביצוע. "היעדרה של הבקרה התקציבית בשלב זה פוגעת ביכולת להבין ולכלול בזמן אמת, עלויות שנוצרות בפרויקט, וביכולת לנתח ולהפיק לקחים לפרויקטים עתידיים", הדגיש המבקר.

ממצא מעניין נוסף בדו"ח נוגע לחילופים תכופים של מנהלי פרויקטים ונושאי משרה בכירים בדורי בניה, שגרמו, לפי המבקר, לירידה ברווחיות של הפרויקטים ולפגיעה מערכתית ביכולת של החברה לבצע מעקב שוטף אחר הפרויקטים שלה. "ריבוי החלפת המנהלים גרם לנזקים הן בגרימת עלויות נוספות, הן בפגיעה ביכולת לגבות הכנסות בגין שינויים, תוספות ותביעות מלקוח שסוכמו בעל פה, והן בעמידה בלוחות הזמנים", נכתב. כמו כן נקבע שחילופי נושאי משרה בכירים בתדירות גבוה, החל מהמנכ"ל סמנכ"ל הספים, סמנכ"ל ביצוע וכו', לא היתה מלווה, במרבית המקרים, בחפיפה ראויה ומספקת. "תופעת תחלופה זו בעייתית כשלעצמה, ומעוררת קושי בניהול התקין של החברה", נכתב.

המבקר מצא כשלים גם באגף הכספים של דורי בניה. כך נמצא, בין היתר, כי לא נבדקו הכנסות בפועל מול התקציב ומול החשבונות ללקוח; לא נעשתה בדיקה מקיפה ביחס לסכום ההכנסות הצפוי מהפרויקט; וכן לא נמצאה חתימה של סמנכ"ל הכספים על תוצאות הפרויקטים שנבדקו. המבקר ציין כי "על פי רוב, לא בוצעו בדיקות סבירות ביחס לתנודות הנובעות משינויי מדד, תוספות וחריגים, וכן שלא נמצאו עדויות לכך שמנהלי הפרויקטים או המהנדס הראשי נתנו הסברים להפרשים שונים שהתגלו ביחס לפרויקטים, תביעות, קנסות ועוד".

מדורי בניה נמסר כי "בחינת המלצותיו של הבודק העלתה כי בפועל, בתקופה שחלפה ממועד הגילוי לראשונה על דבר הסטייה באומדנים ואף בטרם קיבלה החברה לידיה את דו"ח הבודק, החברה נקטה בשורה רחבה ומקיפה של פעולות אשר נועדו לתקן את החולשות והליקויים שזיהתה החברה בבקרות הפנימיות שלה, ואשר הלכה למעשה עולות בקנה אחד עם חלק ניכר מהמלצותיו של הבודק. בנוסף, החליט דירקטוריון החברה למנות את ועדת הביקורת לפקח ולעקוב אחר אופן יישום המלצותיו של הבודק וכן לקיים דיונים ולהמליץ לדירקטוריון ביחס לחלק מההמלצות של הבודק אשר דורשות בחינה נוספת וגיבוש עמדה של החברה בנושא, לרבות בשיתוף גורמים חיצוניים, ככל שתמצא לנכון."

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker