המדינה לבנק לאומי על ההסדר בפרשת הלבנת ההון: "יחייב אישור בעלי המניות"

החשבת הכללית באוצר מעוניינת לוודא כי בעלי המניות יקבלו זכות וטו על ההסדר

סיון איזסקו
סיון איזסקו

החשבת הכללית באוצר מיכל עבאדי בויאנג'ו, המכהנת גם כיו"ר החברה הממשלתית המחזיקה בשם ממשלת ישראל ב-6.03% ממניות בנק לאומי, שלחה הבוקר מכתב ליו"ר הבנק דוד ברודט בו היא דורשת כי כל הסדר שייחתם עם נושאי המשרה בבנק בקשר עם פרשת הלבנת ההון של הלקוחות האמריקאיים תובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות.

עבאדי בויאנג'ו כתבה כי "מפרסומים בעיתונות עולה לכאורה, כי הוגשה כנגד הבנק בימים האחרונים בקשה נוספת לתביעה נגזרת כנגד נושאי משרה שכיהנו בבנק בעת האירועים נשוא ההסדר שנעשה בין הבנק לבין הרשויות בארה"ב. על-פי פרסומים אלו, מנהל הבנק משא ומתן עם התובעים ועם נושאי המשרה האמורים על מנת להגיע עימם לפשרה מוסכמת".

"פשרה כאמור לכשתיחתם, תהווה עסקה בין הבנק לבין נושאי משרה בו, בין בעבר ובין בהווה, וביניהם דירקטורים ומנכ"ל, בקשר עם אירועים בהם היו מעורבים ו/או שאירעו בתקופת כהונתם כנושאי משרה בבנק, ובקשר לאחריותם ומעורבותם באירועים אלו. על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), טעונה עסקה כזו קבלת אישורים על-ידי האורגנים המוסמכים בבנק, הן כעסקה שבין הבנק לדירקטורים ונושאי משרה בו, והן בהיותה נוגעת לתנאי כהונתם (כהגדרתם המונח "תנאי כהונה" בחוק החברות)".

"כחלק מן האישורים האמורים, אנו סבורים כי נדרש אישורה של האסיפה הכללית של הבנק. לאור האמור, נבקשכם, בטרם יחתום הבנק על הסכם פשרה כלשהו בנושא האמור, כי תכונס האסיפה הכללית של הבנק לאישור ההסכם, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויינתן על-ידי הבנק דיווח מיידי ומפורט אודות ההסכם המוצע ותנאיו".

מיכל עבאדי בויאנג'ו, החשבת הכללית במשרד האוצרצילום: עופר וקנין

בכך למעשה המדינה דורשת לוודא כי קולם של בעלי המניות בבנק יושמע ותוענק להם למעשה זכות וטו על הסדר שהבנק יגבש עם נושאי המשרה.

על פי ההסדר שגובש בינתיים, המנהלים לא התבקשו להודות באחראיות לנזקים שנגרמו לבנק בהיקף של למעלה מ-1.8 מיליארד שקל כתוצאה מהחקירה והקנס, לא נדרשו להשיב בונוסים ולא נדרשו לקחת חלק בתשלום הקנסות. לפי ההסדר שגובש פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה תשלם לבנק כ-60 מיליון שקל (כ-3% מהנזק שנגרם לבנק) ובכך תיסגר הפרשה, מבחינתם של נושאי המשרה. ממכתבה של עבאדי בויאנג'ו ניתן להבין כי המדינה תנסה לטרפד הסדר מקל שכזה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker