הממונה על ההגבלים העסקיים כמפקח על הבנקים

אם יקבע הממונה כי הבנקים הגדולים מהווים "קבוצת ריכוז", ובית הדין יאשר את קביעתו, ואם אכן ידרוש הממונה ביטול עמלות וגביית דמי ניהול חשבון במקומן, תהיה בכך התערבות בלתי סבירה בשיקול דעתם של הבנקים לעניין דרך ניהול העסקים על ידם

מאיר חת
מאיר חת

בידיעה שפורסמה באחרונה ב"הארץ" תחת הכותרת "שטרום מתכנן: ביטול עמלות בסיסיות ומעבר לדמי ניהול", נאמר: "השבוע הודיע הממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום, כי הוא שוקל להכריז על הבנקים 'קבוצת ריכוז' - סוג של מונופול - בתחום העמלות.

בימים אלה מגבש הממונה על ההגבלים תוכנית שנועדה לגרום לבנקים לאבד את כוחם המונופוליסטי. על פי התוכנית, יבטלו הבנקים 15-10 עמלות, שבהן משתמשים מרבית משקי הבית, ובמקומן ייגבו דמי ניהול לחשבון העו"ש של הלקוחות. תעריף דמי הניהול לא יהיה אחיד וייקבע על פי מצבו הפיננסי של הלקוח ועל פי רצון הבנק לזכות בו".

אם אכן זו כוונתו של הממונה על ההגבלים העסקיים, היא מעוררת כמה תמיהות:

א. האם יש בסיס לקביעה כי שלושת הבנקים הגדולים (או אולי חמשת הגדולים?) מהווים קבוצת ריכוז, וניתן להחיל עליהם את סמכויות הממונה לטיפול במונופולין?

ב. האם יש מקום להתערבות רגולטורית כה מרחיקת לכת, המבקשת להכתיב לבנקים לא רק מחיר מקסימום, אלא גם את מתכונת התגמול שיוכלו לקבל תמורת שירותיהם?

ג. האם יש מקום להתערבות הממונה על ההגבלים העסקיים בפרטי התנהלותו של ענף הכפוף לפיקוחו של מפקח ענפי אשר בידו הופקדו "הפיקוח הכללי והביקורת על כל בנק"?

ניתן לערער על קביעת הממונה

"קבוצת ריכוז" מוגדרת בס' 26(ד) לחוק ההגבלים העסקיים, ולפיו, אם היה הריכוז המוגדר כמונופולין "נתון בידי שני בני אדם או יותר שאין ביניהם תחרות, או קיימת ביניהם תחרות מועטה בלבד (קבוצת ריכוז), יראו את הריכוז כמונופולין ואת קבוצת הריכוז כבעל מונופולין, אם הממונה קבע זאת לפי ס' 43(א)(4)". ההכרזה על קבוצת ריכוז היא בסמכותו של הממונה, אשר חייב לבסס את קביעתו על נתונים עובדתיים לעניין מידת התחרות הקיימת בין קבוצת העסקים שעליה הוא מבקש להכריז קבוצת ריכוז. על קביעת הממונה ניתן לערער בפני בית הדין להגבלים עסקיים.

נראה כי קשה יהיה לקבוע שאין בין הבנקים תחרות, או שהתחרות ביניהם בתחום העמלות מועטת, רק על יסוד העובדה שכמעט אין הבדלים בין תעריפי העמלות העיקריות, כפי שהם מתפרסמים לידיעת הלקוחות. זאת משתי סיבות עיקריות:

האחת - יש מקום לטענה (אף שהעניין שנוי במחלוקת בין כלכלנים) כי בשוק שבו הפעילות מרוכזת בידי מספר מועט של מתחרים גדולים, אין קיומם של מחירים דומים מעיד בהכרח על התנהגות קרטליסטית של תיאום מחירים, מפני שאין מתחרה שיפחית מחירים בשיעור משמעותי, יכול לצפות לגידול משמעותי בנתח השוק שלו; זאת משום שמתחריו הגדולים יתאימו את מחיריהם לאלה שלו כדי שלא לאבד נתח שוק. בשוק בעל מבנה כזה מעדיפים המתחרים תחרות בשירות או בפרסומת על פני תחרות מחירים.

התעריפים דומים, אך התחרות ממשית

השנייה - העובדה שתעריפי העמלות דומים, אינה אומרת שבפועל אין דיפרנציאציה בעמלות התלויה בטיבו של הלקוח, היקף פעילותו עם הבנק וכוח המיקוח שלו. יש תחרות ממשית בתחום העמלות על לקוחות שהבנק מרוויח מקשריו העסקיים עמם. לא נהנים מהתחרות לקוחות שהבנק אינו מרוויח מקשריו העסקיים עמם, ולפי טענות הבנקים, זהו המצב ביחס לחלק גדול מהלקוחות הקטנים (טענה זו טעונה כמובן בדיקה).

אם יקבע הממונה כי הבנקים הגדולים מהווים "קבוצת ריכוז", ובית הדין יאשר את קביעתו, ואם אכן ידרוש הממונה ביטול עמלות וגביית דמי ניהול חשבון במקומן, תהיה בכך התערבות בלתי סבירה בשיקול דעתם של הבנקים לעניין דרך ניהול העסקים על ידם. אין גם כל ביטחון כי שיטה זו תיטיב עם הלקוחות הקטנים. על פי הידיעה ב"הארץ", "עם יישום התוכנית יוכלו הבנק והלקוח לנהל ביניהם מו"מ על דמי הניהול, והשוק ייפתח לתחרות". גם כיום יכול הלקוח הטוב להתמקח על העמלות כפי שצוין לעיל.

שאלה נוספת שמעוררת תוכניתו של הממונה להתערב בהסדרת תחום העמלות בבנקים היא האם יש מקום להתערבות הממונה בפיקוח על ענף הבנקאות, ענף שיש מי שמונה לפקח עליו מכוח החוק? חוק ההגבלים העסקיים חל אמנם על כל ענפי המשק, ואין בו הוראה הנוגעת לדרך הטיפול בענף שיש לו מפקח ענפי. התערבות הפיקוח בענף הבנקאות היא רחבה ביותר; סמכותו ועניינו אינם רק בתחום השמירה על יציבות הבנקים והבטחת ניהולם התקין, אלא גם בתחום היחסים שבין הבנק ללקוח, לרבות הסמכות לקבוע דרכי חישוב של עמלות שירותים.

לנוכח קביעה מפורשת זו בחוק, נראה כי אין מקום להתערבותו של הממונה על ההגבלים העסקיים בענייני ניהול העסק הבנקאי. מן הראוי שבנק ישראל יאמר את דברו בעניין זה כדי למנוע עיוות בלתי רצוי במערך הפיקוח על הבנקים.

הכותב הוא פרופסור בביה"ס למשפטים של המסלול האקדמי במכללה למינהל ושימש בעבר המפקח על הבנקים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker