אסא ששון

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה היום (ד') מתווה חדש לגופים המוסדיים הקובע כי תמהיל ההשקעות והסיכון הגלום בהן יותאם למאפייני החוסכים לפנסיה. המתווה נועד למנוע חשיפה גבוהה מדי של חוסכים מבוגרים לתנודתיות בשוק ההון. מתווה זה יחול באופן אוטומטי על כל המצטרפים החדשים למעגל החוסכים. בנוסף, לכל חוסך קיים תינתן האפשרות להעביר את כספו למסלול השקעות מותאם לגיל.

הסדרה צפויה להיכנס לתוקף ב–1 בינואר 2016. נכללות בה גם הוראות בנוגע לשמות מסלולי ההשקעה השונים במוצרי החיסכון הפנסיוני. נקבעו שמות אחידים לכל מסלול במטרה להקל על החוסכים לדעת מהו אפיק ההשקעה המתאים לצורכיהם.

דורית סלינגרצילום: תומר אפלבאום

מניתוח נתונים שביצעה באחרונה חברת FeeX, אתר חינמי המסייע לצרכן בהפחתת דמי הניהול בגופים הפיננסיים, עולה כי יותר מ–96% מהחוסכים בקרנות הפנסיה משקיעים את כספם באפיק חסכון "כללי". מסלול זה הוא ברירת המחדל שמציעות הקרנות ואין בו התאמה של רמת הסיכון לגיל החוסך, או למידת הקרבה שלו לפרישה מעבודה שבה יצטרך לחיות מדמי קצבה. הניתוח מראה כי כמעט שאין שונות בין קבוצות גיל בכל הקשור לרמות הסיכון באפיקי החיסכון.

אפיק החסכון ה"כללי" מתאפיין בשיעור מניות של כ–30% בתיק. מניות נחשבות לנכס ברמת סיכון גבוהה, אבל כזה שגם מניב תשואה ממוצעת גבוהה יחסית על פני זמנים ארוכים. בדיקת FeeX התמקדה בקרנות הפנסיה החדשות הגדולות, שבהן מושקעים עיקר כספי הפנסיה של הציבור: מנורה מבטחים, כלל מיטבית, מגדל־מקפת והראל־גלעד. נתוני החברה מבוססים על משתמשי אתר FeeX.

היתרון של 
חוסכים צעירים

המודל הצ'יליאני גובש בהתאם לתפישה כי על פני זמן רמת הסיכון בתיק הפנסיה צריכה לרדת. כך, אם מתחולל משבר שגורם לנפילה חדה בשווי הנכסים המסוכנים בתיק, לחוסכים הצעירים יש עוד מספיק זמן כדי ליהנות מהתיקון במחיר שיתחולל בעתיד. לאנשים מבוגרים שמתקרבים לגיל הפנסיה אין את מקדם הביטחון הזה, ולכן רמת הסיכון (כלומר, שיעור המניות) בתיק שלהם צריכה להיות נמוכה. מצב זה אינו אופייני רק לישראל.

המשבר הפיננסי שפקד את שוקי ההון בארץ ובעולם ב–2008, הבליט את הצורך להתמודד עם הבעיה ולהתאים את מסלולי ההשקעה לפנסיה למאפייני החוסכים ולגילם. כבר בתחילת 2010 הצהיר משרד האוצר על כוונתו לאמץ את המודל הצ'יליאני. ב–6 ביולי 2010 הפיץ משרד האוצר טיוטה שנייה של חוזר בעניין זה. ב–4 בינואר 2012 הכריזו שר האוצר והממונה על שוק ההון על כוונתם לאמץ את המודל באמצעות הקמת מסלולי ברירת מחדל לפי גיל החוסך - אבל ללא הנפקת אג"ח מיועדות, ללא כספי הפיצויים וללא קביעת מגבלות על שיעורי ההשקעה בנכסים מסוכנים כגון מניות. עם זאת, יישומו של המודל נדחה. עתה משרד האוצר מחייה את המודל הצ'יליאני.

במשרד האוצר מציינים כי הגופים המוסדיים - קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקופות הביטוח - יידרשו להקים מסלולי השקעה נפרדים עבור חוסכים בקבוצות גיל שונות. בנוסף, הגופים המוסדיים יוכלו להרחיב את המודל ולהפריד בין כספי החוסכים גם על פי מאפיינים נוספים. למשל, העדפת סיכון והמצב הכלכלי. מטרת המתווה היא להתאים את החיסכון הפנסיוני למאפייני העמית, ובעיקר לגילו. חוסכים חדשים שמצטרפים לקרן פנסיה ישויכו באופן אוטומטי למתווה הגילי כל עוד לא בחרו במסלול השקעה אחר. כמו כן, הגופים המוסדיים יפנו לחוסכים קיימים ויציעו להם לעבור למתווה זה.

החברה המנהלת תקבע את מדיניות ההשקעה של כל מסלולי השקעה עבור כל קבוצת גיל. במשרד האוצר מניחים כי מסלולים שיהיו מיועדים לחוסכים מבוגרים יהיו סולידיים יותר ומסוכנים פחות ממסלולים עבור חוסכים צעירים. באוצר ציינו כי בנושא זה ניתן להתייעץ עם סוכן ביטוח או עם יועץ פנסיוני ולחלופין לפנות ישירות לחברה. בנוסף, ניתן לעקוב אחר מדיניות ההשקעה בפרסומים של "מדיניות השקעה צפויה" שהחברה המנהלת מחויבת להעלות באתר האינטרנט שלה.

מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן, אמרה אתמול: "אנו פועלים למנוע פגיעה בגובה הקצבה של חוסכים עקב תנודתיות בשוק ההון בשנים שלפני יציאתם לפנסיה. מהלך זה של התאמת רמת סיכון ההשקעה לגיל החוסך הוא חלק ממדיניות כוללת של משרד האוצר לנושא החיסכון הפנסיוני".

סלינגר ציינה: "עלינו לשמור על כספי החיסכון ולוודא כי גם ברמת תנודתיות גבוהה בשוק ההון יושפעו החוסכים המבוגרים במידה פחותה".

מפורום החוסכים לפנסיה נמסר בתגובה להחלטה: "אנו מברכים על הכוונה לקדם את המודל הצ'יליאני להתאמת מדיניות ההשקעה לגיל החוסך. אנו מחכים לכך מאז המשבר של 2008. עם זאת, החיסרון המשמעותי בחוזר המוצע הוא היעדר הקצאה דיפרנציאלית של אג"ח מיועדות. אנו סבורים שיש להנפיק אג"ח כאלה בשיעור גבוה יותר לחוסכים המבוגרים, הן בקרנות הפנסיה והן בקופות הגמל.

"ללא אג"ח מיועדות, מנהלי המסלולים לחוסכים המבוגרים יהיו בבעיה: האם להשקיע במניות ובסיכון גבוה (בעייתי לחוסכים המבוגרים), או להשקיע בתשואה אפסית שיש כיום בשוק האג"ח הסולידיות. תשואה כזו עלולה לגרום לפגיעה במקדמי הקצבה, ולכן בגובה הקצבה החודשית לפנסיונרים. אג"ח מיועדות נותנות תשואה סבירה ללא סיכון, ופותרות את הבעיה".

המשבר הפיננסי שפקד את שוקי ההון בארץ ובעולם בשנת 2008 העלה את הצורך בהתאמת מסלולי ההשקעה למאפייני החוסכים במוצרי החיסכון הפנסיוני השונים (קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים). כיום, מרבית כספי החוסכים, צעירים ומבוגרים, מנוהלים יחד - על אף שמאפייניהם וצרכיהם שונים זה מזה.

באוצר מציינים כי הגופים המוסדיים (קופות גמל, קרנות פנסיה וקופות ביטוח) יידרשו להקים מסלולי השקעה נפרדים עבור חוסכים בקבוצות גיל שונות. בנוסף, הגופים המוסדיים יוכלו להרחיב את המודל ולהפריד בין כספי החוסכים גם על פי מאפיינים נוספים. למשל, העדפת סיכון, מצב כלכלי וכדומה. מטרת המתווה היא להתאים את החיסכון הפנסיוני למאפייני העמית ובעיקר לגילו. המתווה גובש על מנת למנוע מחוסך הקרוב לגיל פרישה לספוג הפסדים כתוצאה מתנודות חריפות בשוקי ההון. חוסכים חדשים ישויכו באופן אוטומטי למתווה, כל עוד לא בחרו מסלול השקעה אחר. כמו כן, הגופים המוסדיים יפנו לחוסכים קיימים ויציעו להם לעבור למתווה זה.

החברה המנהלת תקבע את מדיניות ההשקעה של כל מסלולי השקעה עבור כל קבוצת גיל. באוצר מניחים מסלולים שמיועדים לחוסכים מבוגרים יהיו סולידיים יותר ומסוכנים פחות ממסלולים עבור חוסכים צעירים. באוצר ציינו כי בנושא זה, ניתן להתייעץ עם סוכן ביטוח, או יועץ פנסיוני או לפנות ישירות לחברה. בנוסף, ניתן לעקוב אחר מדיניות ההשקעה, בפרסומים של "מדיניות השקעה צפויה" שהחברה המנהלת מחוייבת להעלות באתר האינטרנט שלה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker