שלי אפלברג
שלי אפלברג

סוחר השלדים ירון ייני לא הצליח להחזיר את החוב על סך 16.5 מיליון שקל אותו חייבת חברת האחזקות אולטרה אקוויטי ללידר החזקות בשל רכישת מניות גרינסטון. ללא דירקטורים חיצוניים בחבר הדירקטוריון, ב-30 בינואר 2013 רכשה אולטרה אקוויטי 45% ממניות גרינסטון והפכה להיות בעלת השליטה בה.

קופת המזומנים של 79 מיליון שקל שהיתה מצויה בגרינסטון קרצה לייני ושותפיו לשליטה באולטרה אקוויטי - דן מור וברוך אילון, בעלי החברה הציבורית אסיה פיתוח - לחתום על חוזה לפיו במועד הראשון תמכור לידר לאולטרה אקוויטי 45.1% מהון גרינסטון בתמורה ל-92.5 אגורות למניה, סכום המשקף תמורה של כ-50.7 מיליון שקל לחברה הבורסאית.

ירון ייניצילום: חגי אהרון

כ-37 מיליון שקל ישולמו במזומן בעת השלמת העסקה והיתרה תועמד כהלוואה על ידי גרינסטון לאולטרה אקוויטי לתקופה של שנה. לגבי יתרת החזקותיה של לידר בגרינסטון, 5.84%, ניתנה אופציות רכש לאולטרה אקוויטי לתקופה של כשנה, במחיר זהה. לאחר העסקה גדלה קופתה של אולטרה אקוויטי מ-40 מיליון שקל ל-119 מיליון שקל.

בסוף 2013 הדו"חות של גרינסטון הצביעו על הניהול הכושל של קופת המזומנים הדשנה שהתאדתה. לאחר הקידוח הכושל ים 3 וההשקעה ברישיון שמן בסוף השנה נותרו 7.1 מיליון שקל בקופה, לעומת 68.4 מיליון שקל בשנת 2012. השקעות כושלות אותן ביצעה החברה במהלך השנה העמיקו את ההפסד שלה מ-7.3 מיליון שקל בסוף 2012 ל-63.3 מיליון שקל בסוף 2013.

העובדה שאולטרה אקוויטי לא הצליחה להחזיר את החוב ללידר במועד, גרמה לכך כי לידר הסכימה, תמורת שינויים בחוזה המכירה, לדחות את מועד הפירעון הסופי של יתרת החוב מ-31 במאי ל-8 ביוני.

בין הצדדים נקבע שהחל מינואר 2014 תישא ההלוואה ריבית שנתית בשיעור של 10% במקום 3.5% - הריבית שנקבעה בהסכם המקורי. בנוסף, נקבעה ריבית פיגורים צמודה בשיעור של 7%. להבטחת החוב העמידה החברה את מלוא תמורת המימוש בגין האופציה למניות גרינסטון שנרכשו, שעבוד שוטף כללי צף מדרגה ראשונה לא מוגבל בסכום על כלל נכסיה ורכושה של אולטרה אקוויטי - כאשר ללידר ניתנה הזכות למנות משקיף בדירקטוריון החברה.

כחלק בלתי נפרד משינוי ההסכם, העבירה אולטרה אקוויטי בטוחות נוספות ללידר, בהן שעבוד על הון מניות חברת אפסווינג קפיטל, דרכה שולט ייני בפירמידת החברות בבעלותו; ערבויות אישיות של צדדיים קשורים לחברה; הוראות בלתי חוזרות בנוגע לדמי הניהול שמגיעים לייני ואסיה פיתוח חברה בורסאית, אותה מנסה כעת כפיר זילברמן לרכוש. כמו כן ללידר כיום עומדת זכות לחלט את מניות גרינסטון ללא הסכמת אולטרה אקוויטי.

דירקטוריון אולטרה אקוויטי ניסה בתקופה האחרונה ללא הצלחה לפרוע את ההלוואה באמצעות קבלת דיווידנדים מגרינסטון ומכירת הההחזקות בה. בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2014 ניכר כי ההלוואה שקיבלה אולטרה אקוויטי מלידר הובילה לגירעון בהון החוזר סולו של החברה של הרבעון הראשון של 2014 בסכום כולל של 15.8 מיליון שקל.

גרינסטון עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות בשני תחומי פעילות: תחום מדעי החיים וקלינטק ותחום הנדל"ן להשקעה. חלקה של אולטרה אקוויטי בהונה העצמי של גרינסטון הינו כ-34.94 מיליון שקל נכון לדו"חות של הרבעון הראשון של 2014. עקב מצבה הכספי, בדו"חותיה הכספיים של אולטרה אקוויטי כבר התנוססה הערת "עסק חי" בשל חשש רואי החשבון כי אין לה מספיק מקורות לממן את פעילותה בתקופה הנראית לעין.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker