גרנובסקי-דנקנר: "הצעתנו טובה משמעותית"; אלשטיין-בן משה: "הצעתם מטעה"

"הצעת אלשטיין-אקסטרה לוקה בפגמים רבים: אי ודאות, אי בהירות ומרכיבים נסתרים", טוענים בקבוצת גרנובסקי-דנקנר ■ מנגד, בקבוצת אלשטיין-בן משה טוענים כי "חסרים לקבוצת המשקיעים אותה גיבש דנקנר כחצי מיליארד שקל בשביל לעמוד בהתחייבויות אותן נתנה"

שלי אפלברג
שלי אפלברג

קבוצת גרנובסקי-דנקנר וקבוצת אלשטיין-בן משה הגישו היום בשעה 16:00 את הסתייגויותיהם להצעות המתחרים לידי המומחה מטעם ביהמ"ש אייל גבאי.

עמדת קבוצת דנקנר-גרנובסקי

"הצעת אלשטיין-אקסטרה לוקה בפגמים רבים: אי ודאות, אי בהירות ומרכיבים נסתרים, הצעתנו טובה משמעותית הן מבחינת שוויה הכלכלי לנושים והן מבחינת הוודאות בהתממשותה", קובעת הקבוצת דנקנר-גרנובסקי. "זהות המשקיעים המרכיבים את הקבוצה, חוסנם הפיננסי וההסכמים ביניהם מראים עדיפות משמעותית להצעת החברה, וזאת בניגוד לגילוי החסר והדל - בבחינת רב הנסתר על הגלוי - בהצעת אלשטיין-אקסטרה", מסבירים. מבחינת דנקנר, הקבוצה אותה גיבש מכירה יותר טוב את אי.די.בי ובעתיד לא תטען לכל הפתעות שישנו מבחינתה את הכדאיות הכלכלית בהסדר אותו הציעו.

כתבות נוספות באתר TheMarker

היכן נמצאים המחסנים הסודיים של עשירי העולם

עודף בתקציב: חוגגים עכשיו - משלמים בשנה הבאה

נוחי דנקנרצילום: עופר וקנין

הקבוצה מנופפת בכך שלה יכולת גבוהה יותר להוציא את עסקת מכירת כלל ביטוח לסינים. "המשא ומתן לעסקת כלל ביטוח נוהל תחת ההנהלה הנוכחית אשר לה הידע והיכולת הגבוהים ביותר להביאו לסיום מוצלח".

הקבוצה משווה בין שתי ההצעות ומצביעה על כך שמבחינת כל האלמנטים הכספיים, הצעתם עדיפה. שכן שוויה של אי.די.בי פיתוח יותר גבוה אצלה (1.318 מיליארד שקל לעומת 1.132 מיליארד שקל בהצעת קבוצת אלשטיין בן משה - ש.א). כמו כן, היקף הזרמת המשקיעים במועד ביצוע ההסדר אף הוא יותר גבוה (1.018 מיליארד שקל לעומת 950 מיליון שקל בהצעת אלשטיין בן משה - ש.א).

התמורה המשולמת במזומן לבעלי החוב אף היא גבוהה יותר (318 מיליון שקל לעומת 300 מיליון שקל בהצעת אלשטיין בן משה במקרה שכלל ביטוח לא תימכר, ו-818 מיליון שקל לעומת 800 מיליון שקל בהצעת אלשטיין בן משה במקרה וכלל תימכר - ש.א). בנוסף, היקף הלוואת הגישור שלהם לפיתוח גבוהה יותר (500 מיליון שקל לעומת 100 מיליון שקל בהצעת אלשטיין בן משה - ש.א).

עם זאת, נראה כי אי.די.בי אינה מתייחסת ל-800 מיליון השקלים אותם הסכימו אלשטיין ובן משה, בחוזה ביניהם, להזרים לפיתוח עד סוף 2015. להיפך, היא קובעת כי "מנגנון המימון הנ"ל ריק מתוכן ואף מאפשר לדלל את שווי מניות הציבור בצורה אגרסיבית". עוד מדגישה הקבוצה כי "בהצעת אלשטיין-בן משה לא נקבע כל מנגנון תמחיר לגיוס הון שיבוצע וקיים למציעים תמריץ לבצע את הגיוס בנקודות שפל. לעומת זאת, החברה קבעה מחיר מינימום שלא יפחת משווי המניה אחרי הכסף ,נכון למועד ביצוע ההנפקות. לפיכך, שווי המניות שבידי בעלי החוב יישמר, כך יובטח שלא ידוללו כבעלי מניות מיעוט".

גם ב שווי "רשת הביטחון" אותה נתנה מנופפת אי.די.בי (540 מיליון שקל לעומת 512 מיליון שקל מצד אלשטיין-בן משה במקרה בו כלל ביטוח אינה נמכרת ו-500 מיליון שקל בהשוואה ל-343 מיליון שקל מצד אלשטיין-בן משה במקרה בו כלל ביטוח נמכרת - ש.א).

הקבוצה מצביעה על כך שאלשטיין ובן משה סיבכו את הצעתם, אותה פרסו על שלושה מסמכים שונים היוצרים אי בהירות ומאפשרים עמימות, מרחב תמרון ופתח לפרשנויות הפוגעת בוודאות החוזית מבחינת הנושים. עוד הם טוענים כי הצעתם עדיפה, שכן קבוצת אלשטיין-בן משה לא מאפשרת ליחידים בעלי החוב לבחור את החלופה המועדפת עליהם, מזומן או מניות.

מעבר לכך טוענים דנקנר-גרנובסקי כי "במקרה בו עסקת כלל ביטוח לא תושלם, הצעת אלשטיין-בן משה אינה מאפשרת לנושי החברה למכור את מלוא המניות שיקבלו ביום שאחרי. המצב בו עסקת כלל לא תושלם הוא כמובן התרחיש המסוכן מנקודת ראות הנושים, ולמרות זאת - ואולי בגלל זאת - דווקא בתרחיש זה ההגנות הניתנות להם הינן הנמוכות ביותר".

בנוסף, מלינה קבוצת גרנובסקי-דנקנר כי מידת הוודאות להשלמת העסקה גבוהה יותר בהצעתם, שכן מועד ביצוע ההסדר הינו 14 ימי עסקים לאחר התמלאות התנאים המתלים, בעוד שהצעת אלשטיין-בן משה כוללת קריטוריון המאפשר דחייה למשך חודשים רבים. קריטריון זה מותיר את שיקול הדעת להשלמת ההסדר אצלם.

מעבר לכך מזהירים באי.די.בי כי "קבוצת אלשטיין-בן משה יצרה לעצמה מצב מסוכן של dead lock שעלול לפגוע בניהול התקין של החברה. מדובר במצב של חוסר יכולת לקבל החלטות משותפות בצורה מסודרת וחיונית הנדרשת בשביל לעמוד באתגרים העומדים בפני פיתוח", מזהירה קבוצת דנקנר גרנובסקי.

אלשטיין-בן משה: "הצעת גרנובסקי-דנקנר מטעה ויש בה הבטחות ללא כיסוי"

מבחינת המשקיע הארגנטינאי, אדוארדו אלשטיין, ומוטי בן משה, שחברו לאחרונה יחדיו בשביל להשתלט על אי.די.בי, אל לנושי אי.די.בי להתבלבל ולחשוב כי הסכומים שמציעים להם וודאיים.

אדוארדו אלשטייןצילום: עופר וקנין

לטענת השניים, הצעתם של דנקנר-גרנובסקי מגובה בהרבה הבטחות להזרמות כספיות גבוהות לידי הנושים (של 1.558 מיליארד שקל), אך הן ניתנו ללא כל כיסוי. הם מצביעים על כך שכבר היום לקבוצה שהתגבשה לה יחדיו חסרים כחצי מיליארד שקל.

לטענתם, מעבר לכך שהנושים צריכים להיזהר, כי כל יום נכנס ויוצא משקיע מהקבוצה, על הנושים לשים לב לכך שהסכום החסר של חצי מיליארד שקל ישולם במסגרת הצעות רכש עתידיות. "סכום זה אפשרי יהיה לגיוס רק אם מצב אי.די.בי פיתוח יהיה שפיר. בכל תרחיש בו אי.די.בי פיתוח אינה מצליחה לבצע מימושים משמעותיים בשנתיים הקרובות, היעלה על הדעת כי יימצא משקיע נוסף שייכנס בתנאים אלה?" שואלים המתחרים.

עוד הם מדגישים כי "קיימת אי בהירות באשר למועד בו 50 מיליון שקל מהשקעת קבוצת נקש תבוצע". לטענתם, בהסכם ההשקעה המעודכן מצויין כי 50 מיליון שקל יועמדו רק עוד לפחות משנתיים, כאשר בהערת שוליים אחרת נאמר כי 50 מיליון השקלים יועמדו לצורך ביצוע הצעת הרכש הראשונה.

"האם קבוצת המשקיעים צופה כי הצעת הרכש הראשונה תבוצע רק בעוד שנתיים?" (הצעת הרכש הראשונה על פי הצעת דנקנר-גרנובסקי אמורה להתרחש שלושה חודשים לאחר אישור ההסדר - ש.א).

עוד תוהים בקבוצה "כיצד תמומן הצעת הרכש הראשונה כשלהשלמת העסקה עצמה אין מזומן בקופה כיום? עד מועד הסגירה צריכה הקבוצה להשלים סכום של 1.018 מיליארד שקל מתוכם יש להם כיום בקופת הנאמנות רק 678 מיליון שקל.

המתחרים של דנקנר מסבירים כי "אם נקח בחשבון כי על הקבוצה הזו להעמיד תוך שלושה חודשים עוד 90 מיליון שקל, וכי 50 מיליון שקל מסכום ההשקעה של קבוצת נקש אינו אפשרי במועד זה, הרי לא רק מזומן חסר בקופה, אלא גם אין כיסוי משפטי להתחייבויות של 100 מיליון שקל תוך פחות מרבעון".

עוד הם מציינים כי דנקנר מציע שווי כלכלי גבוה במקרה בו עסקת כלל תצא לפועל עד סוף יולי 2014, כאשר הוא יודע בעצמו כי הסיכוי לכך שהעסקה תצא לפועל בסופו של יום במועד זה אינו אפשרי. לטענתם, המחזיקים צריכים להסתכל על האופציה הזאת, אותה העניק דנקנר, כאופציה מחוץ לכסף.

עוד מזהירים בקבוצה את הנושים כי ישימו לב כך שקבוצת נטו פרשה ולקחה עימה את כספי העירבון אותן שמה בנאמנות. פעולה זו אמורה לאותת לנושים כי הסכומים שהחברה מצהירה כי קיימים בחשבונות נאמנות להבטחת הצעתה, אינם וודאיים. מעבר לכך, בקבוצה קובעים כי היקף ההזרמות אותן תבצע קבוצת דנקנר במקרה בו כלל לא תימכר אינו מאפשר לחברת פיתוח לשרוד עד אמצע שנת 2014.

אלשטיין-בן משה חוזרים על הטענה כי הצעת אי.די.בי מנוגדת לדין, שכן נוחי דנקנר זוכה לקבל נתח מן הזכויות המחולקות בין המשקיעים, מבלי שקיימת הזרמה מצדו או אפילו התחייבות מצדו להשקעה - להבדיל משאר המשקיעים. לשיטתם, אם תצא הצעת החברה לפועל, אזי לא צפויים הליכי חקירה או תביעה כמו אלו שצפויים אם תצא לפועל הצעתם. הם מצביעים על כך שהצעת החברה מותנית בתנאים מתלים שאינם קיימים בהצעתם, כגון אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.

הם מדגישים גם כי אי.די.בי מודעת לכך שהיא אמורה לקבל את האישור לחיבור קבוצת נקש לקבוצת המשקיעים, ומזהירים כי הפתרון למכור את אי.די.בי תיירות אינו וודאי מספיק מבחינת הנושים. הם גם מזכירים כי אמלבייז טרם עברה מרשימת הפרימיום לרשימת השימור - עובדה שהופכת את הצעת גרנובסקי-דנקנר ללא וודאית. חמור מכך, לטענתם אין במערכת ההסכמים בין השותפים אותם קיבץ דנקנר כדי למנוע את החלתו של חוק הריכוזיות, כאשר המענה אותו נתנה אידיבי למצב אינו פותר את הבעייתיות.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker