האחים נקש מצטרפים לקבוצת גרנובסקי-דנקנר: ישקיעו באי.די.בי 250 מ' ש'

(עדכון) העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים בשל שליטת נקש בארקיע ושל אי.די.בי בישראייר ■ נטו, שהתעניינה בהשקעה באי.די.בי בעיקר בשל האחזקה בדסק"ש שמחזיקה בשופרסל, פרשה מהמרוץ

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

נוחי דנקנר ממשיך להפגין כישורים של בנקאי השקעות מעולה. אחרי שבבוקר קבוצת נטו הודיעה על פרישתה מקבוצת דנקנר-גרנובסקי, מצליח דנקנר לצרף לקבוצה משקיע חדש בעל כיסים עמוקים.

אי.די.בי אחזקות, המנוהלת ע"י חיים גבריאלי, הודיעה היום (ג') כי חתמה על הסכם השקעה של 250 מיליון שקל במסגרת ההצעה של אלכסנדר גרנובסקי, דנקנר, קבוצת אלון של משפחת נוימן, נץ בונדס ודניאל חוסידמן. זהו חיזוק משמעותי לקבוצת המשקיעים גרנובסקי-דנקנר לקראת הגשת הצעת החברה המשופרת לידי המומחה מטעם בית המשפט, אייל גבאי.

כתבות נוספות באתר TheMarker

הערוצים המסחריים בישראל: יותר מדי מטרות ציבוריות, פחות מדי כסף

מאיר כהן: לפיד הבטיח להגדיל תקציב הרווחה בכ-2.5 מיליארד שקל בשנה

מתוך סכום ההשקעה הכולל, קבוצת נקש תפקיד בנאמנות 100 מיליון שקל במזומן. סך ההזרמה של קבוצת נקש עד למועד השלמת ההסדר (קלוזינג) יעמוד על 200 מיליון שקל. יתרת ההשקעה (50 מיליון שקל) תשמש לצורך ביצוע הצעות רכש במסגרת מתווה ההסדר המשופר. העסקה תהיה כפופה לאישור ממונה על ההגבלים העסקיים, שכן קבוצת נקש שולטת בחברת תעופה ארקיע, בעוד שאי.די.בי בישראייר.

אבי נקשצילום: מוטי קמחי

הצעת אי.די.בי כוללת הזרמות של 1.558 מיליארד שקל. למחזיקי איגרות החוב תינתן אפשרות לבחור בין עסקת מזומן ואג"ח לבין עסקה בה יקבלו מזומן ומניות של חברת אי.די.בי פיתוח, שהשווי שלה לפי הצעת אי.די.בי הינו 1.318 מיליארד שקל לפני הזרמות ההון.

אפשרות ראשונה הינה ש-1.018 מיליארד שקל יועברו לידי המחזיקים במועד ביצוע ההסדר. אם עסקת כלל תצא לפועל עד 1 ביוני 2014, יחולק הסכום כך שקבוצת המשקיעים אותה גיבש דנקנר תזרים באופן מיידי לחברת פיתוח סכום של 200 מיליון שקל, ו-818 מיליון שקל ישולמו במזומן לבעלי איגרות החוב. בנוסף, יועברו לידי הנושים מניות של פיתוח בסכום כולל של 32.9% המשקפים, לשיטת אי.די.בי, כ-499 מיליון שקל. בסופו של יום החברה תיוותר עם 67.1% ממניות פיתוח ומחזיקי איגרות החוב - עם היתרה.

הצעת אי.די.בי מקנה למחזיקי איגרות החוב רשת ביטחון כי יבוצעו הצעות רכש במשך 4 שנים בסכום כולל של 540 מיליון שקל. הראשונה תוך שלושה חודשים מממועד ביצוע ההסדר, וכ-90 מיליון שקל כל שנה לאחר מכן. החברה מבהירה כי כל הצעות הרכש משקפות שווי לאי.די.בי פיתוח של 1.318 מיליארד שקל, בתוספת הסכומים שיוזרמו לה במסגרת ההסדר.

במקרה וכלל ביטוח לא תימכר, מסבירה אי.די.בי כי 500 מיליון שקל מתוך הכספים שהיו אמורים להיות מוזרימים לידי הנושים יועברו לקופת אי.די.בי פיתוח ובשביל שהתמורה שהנושים יקבלו בסופו של יום תעמוד על 1.018 מיליארד שקל, יועברו לידיהם עוד 16.6% נוספים ממניות פיתוח.

אפשרות שנייה הינה מסלול מזומן ללא מניות של אי.די.בי פיתוח. הנושים שיבחרו במסלול זה יקבלו לידם את הסכום היחסי אותו הם מחזיקים מתוך סכום כולל של 450 מיליון שקל, ובנוסף ישולם להם חלקם היחסי בתשלומים עתידיים. אם כלל ביטוח תימכר יקבלו המחזיקים את חלקם היחסי בסכום של 168 מיליון שקל שישא ריבית של 7% לשנה וישולם תוך שנה. אם עסקת מכירת כלל לא תסתיים עד יולי 2014 יקבלו המחזיקים סכום של 668 מיליון שקל שישא קרן וריבית שנתיים של 7%. הסכום ישולם בארבע תשלומים שנתיים שווים החל מתום שנה מסיום ההסדר.

אי.די.בי מבטיחה כי קופת המזומנים של החברה, בניכוי ההוצאות, יהיו של הנושים (כולל כל סכום שתקבל החברה בגין הליכים משפטיים). הסכומים המגבים את ההצעה הינם 678 מיליון שקל המופקדים בנאמנות קשיחה.

אי.די.בי הבהירה כי לא תתנה את השלמת ההסדר באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ותפעל, ככל הניתן, כדי שמניות של פיתוח ייוותרו במסגרת מנגנון הנאמנות על מנת לעמוד בתנאי חוק הריכוזיות שעומד להצבעה בכנסת. המשקיעים הסבירו כי חברת אמבלייז אינה נחשבת כחברה שהיא שכבה כפי שמוגדר בחוק הריכוזיות, שכן היא איננה תאגיד מדווח. בנוסף, זד. בי.איי הודיעה כי תפעל לכך שמניות בי.כ'י. איי יחולקו כדיווידנד בעין לבעלי המניות וכי תנקוט פעולות נוספות כך שאמבלייז לא תוחזק על ידי חברת שכבה וזאת עד מרץ 2014.

קבוצת נץ הבטיחה כי תפעל להעביר את מניותיה בחברה לבעלי השליטה שלה, שאינם חברות שכבה: "החברה וקבוצת המשקיעים מתחייבים לבצע בשקידה נאותה, ביעילות ובנחרצות ככל שיידרש בכדי לקדם את קיומן המהיר של התנאים המתלים ובכלל זה ינקטו בכל פעולה סבירה בכדי לייתר אישורים רגולטוריים במידת הצורך", מרגיעה קבוצת המשקיעים של דנקנר את המחזיקים.

במידה והתביעות הנגזרות בגין חלוקת הדיווידנד על ידי אי.די.בי פיתוח בסך של 64 מיליון שקל ותביעה נגזרת בגין חלוקת דיווידנד על ידי פיתוח בסך של 442 מיליון שקל והתביעה הנגזרת בעניין עסקת גנדן, לא תסתיימנה באופן מוחלט עד מועד ביצוע ההסדר, קבוצת המשקיעים לא תשקיע את סכום ההזרמה בחברה ולא יוקצו לה ניירות ערך. לפי ההסדר, הסכומים יושקעו בתאגיד ייעודי שיחזיק במקום אי.די.בי אחזקות את מלוא מניות פיתוח, או לחילופין ההשקעה תבוצע ישירות באי.דיבי פיתוח.

מנאמני איגרות החוב א', ב', ג' וה' של אי.די.בי אחזקות נמסר כי "כבר כעת, עוד בטרם השלמת בדיקה ממצה של ההצעות, ניתן לראות כי המנצחת הגדולה של היום היא התחרות. השיפור הדרמטי שניכר כבר מעיון ראשוני בהצעות שתי הקבוצות יביא לכך שבפני כל מחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות יעמדו שתי הצעות טובות בהרבה מאלה שעמדו בפניהן בעבר. אין הוכחה ברורה יותר להצלחתה של האסטרטגיה שהובלה על ידי הנאמנים, הנציגות ועל ידי בעלי התפקיד שמונו מטעם בית המשפט, לעודד בכל דרך את קיומן של אלטרנטיבות מרובות עבור נושי אי.די.בי ויצירת תחרות בריאה ביניהן. את המילה האחרונה יאמרו נושי הקבוצה, שנראה כי סבב השיפור האחרון השיא עבורם תוספת ערך משמעותית ביותר".

ההצעה של אלשטיין ובן משה

גם הצעתם של אלשטיין בן משה מתחלקת לשני תרחישים: הראשון בו מכירת כלל לא יצאה לפועל והשני בו מכירת כלל כן יצאה לפועל. בשני המקרים שווי חברת פיתוח לפני הכסף הינו 1.133 מיליארד שקל.

במקרה בו מכירת כלל לא התרחשה, הזרמה שנועדה לייצב את חברת אי.די.בי פיתוח תהיה של 650 מיליון שקל. הנושים יקבלו לידם סכום מזומן של 300 מיליון שקל ו-46.7% ממניות פיתוח.

בשביל ליצור מעין רשת ביטחון כי מניות פיתוח ימכרו בעתיד במחיר מינימום, הקבוצה הוסיפה התחייבות לרכישת מניות מידי הנושים בסכום כולל של 512 מיליון שקל, כאשר הרכישה הראשונה של 14% ממניות פיתוח תתבצע בסוף 2015 בתמורה לכ-250 מיליון שקל לפי שווי פיתוח לאחר הכסף. בסוף 2016 תרכוש החברה מהמחזיקים עוד 14% מהמניות בתמורה ל-262 מיליון שקל המשקף את שווי העסקה לאחר הכסף, בתוספת פרמיה של 5%.

מעבר לכך, בגלל שהקבוצה הצהירה מראש כי יבוצעו עוד השקעות בהון החברה, קבוצת אלשטיין-בן משה מבטיחה כי השווי הכלכלי של הרכישה יעמוד למחזיקים בערכו גם במקרה של דילול. אם כלל תימכר למציעים אחרים, 100 מיליון שקל נוספים ישולמו למחזיקים והקבוצה תתמוך באי.די.בי פיתוח ב-100 מיליון שקל נוספים בתמורה לשיעבוד מניות אי.די.בי פיתוח.

אם כלל ביטוח תימכר, בשביל לייצב את אי.די.בי פיתוח תזרים הקבוצה המאוחדת 150 מיליון שקל היה ולא כל המניות של כלל ימכרו. הנושים יקבלו 800 מיליון שקל לידם ו-25.95% ממניות של חברת אי.די.בי פיתוח. הנושים יוכלו לבחור האם למכור את כל מניות פיתוח באופן מיידי, כך שתישאר בידם תמורה של 1.07 מיליארד שקל (כ-270 מיליון שקל עבור מניות פיתוח ישולמו להם בסוף 2014) או יובטח להם כי יבוצעו שתי רכישות של מניות בהמשך בהיקף כולל של 343 מיליון שקל (הראשונה בסוף 2015 של 10.4% ממניות אי.די.בי פיתוח בסכום של 133 מיליון שקל והשנייה של 15.57% ממניות פיתוח בסוף 2016 בסכום כולל של 210 מיליון שקל).

אדוארדו אלשטייןצילום: עופר וקנין

בשתי האופציות התחייבה הקבוצה המגובשת של אלשטיין ובן משה לתמוך בפיתוח ב-300 מיליון שקל נוספים ב-2014 וב-500 מיליון שקל ב-2015 בהתאם לצרכי תזרים המזומנים שלה. כמו כן, הקבוצה הבהירה כי המזומן בקופה והתביעות נגד נושאי המשרה, אותם מעריכה הקבוצה ב-400 מיליון שקל, יועברו לבעלות הנושים.

הקבוצה המאוחדת הפקידה במזומן בנאמנות קשיחה סכום כולל של 876 מיליון שקל. כמו כן, היא הציגה בפני המומחה מטעם ביהמ"ש, אייל גבאי, והמשקיף חגי אולמן, סכום של כ-650 מיליון שקל המופקדים בחשבונות החברה, ללא כל התחייבות פיננסית נגדם.

"אי.די.בי מייצגת את אחד הדברים היפים במשק הישראלי"

"אי.די.בי חברה טובה ומייצגת את אחד הדברים היפים במשק הישראלי. החלטנו לבצע את ההשקעה אחרי 3 ימים בלבד של בדיקות. זה מספיק לנו ומקווה שנזכה", סיפר רפי נקש. האחים ג'ו, רפי ואבי נקש, הבעלים של קבוצת ג'ורדאש העולמית, מחזיקים בקבוצת עסקים פרטית הנמנית על יצרניות הג'ינסים, הבגדים והאביזרים המובילות בארה"ב. לצד מותג הג'ינסים ג'ורדאש, מייצרים ומשווקים האחים נקש שורה ארוכה של מותגים, ובהם US POLO. הקבוצה פעילה בארה"ב גם בתחומי נדל"ן, מלונאות ועוד.

לאחרונה רכשו האחים נקש את אחוזת ורסצ'ה במיאמי ביץ' במחיר של 41.5 מיליון דולר בעסקת התמחרות שבה גברו על איל ההון האמריקני דונלד טראמפ. אחוזת ורסצ'ה נחשבת לאתר השני המצולם ביותר בארה"ב אחרי הבית הלבן.

בישראל מחזיקים האחים נקש השקעות ואחזקות בתחומי נדל"ן, מלונאות, תעופה, נמל אילת, חקלאות ותעשייה באמצעות קבוצת ג'ורדאש ישראל המנוהלת על ידי אבי חורמרו ומהווה שלוחה של קבוצת ג'ורדאש העולמית. בתחום המלונאות מחזיקה קבוצת נקש בישראל את רשת מלונות אורכידאה הכוללת 13 בתי מלון בפריסה ארצית. בתחום הנדל"ן פועלת קבוצת נקש בישראל בין היתר באמצעות שותפות עם קבוצת אמפא ואמפא נדל"ן (כולל בעלות משותפת על בניין אלקטרה בתל אביב). בתחום התעופה בישראל מחזיקים האחים נקש בחברת התעופה והתיירות ארקיע. לפני כתשעה חודשים רכשו האחים נקש מדי המדינה את נמל אילת.

מוקדם יותר היום, ורגע לפני פרסום ההצעות המעודכנות והמשופרות של הסדר חוב בקבוצת אי.די.בי, הודיעה יבואנית ויצרנית המזון נטו, שבשליטת משפחת עזרא בראשות עדי ודודי עזרא, על פרישתה מהקבוצה המשותפת שאותה מארגן נוחי דנקנר, היו"ר ובעל השליטה הנוכחי באי.די.בי.

קבוצת נטו היתה אמורה להשקיע כ-135.4 מיליון שקל תמורת הקצאה של 14%-16% מהמניות מאי.די.בי פיתוח וקבלת זכות למנות דירקטור אחד. האינטרס העיקרי של נטו בהשקעה באי.די.בי נבע בעיקר בשל האחזקה של דיסקונט השקעות (דסק"ש) מקבוצת אי.די.בי ברשת הקמעונות שופרסל הנמצאת בקשרים עסקיים הדוקים עם נטו. היקף המכירות של נטו לשופרסל הסתכם ב-2013 בכ-28% מסך המכירות.

ככל הנראה הבינו בנטו כי הממונה על ההגבלים העסקיים צפוי להערים קשיים בקשר לאישור השקעה זו והחליטו לסגת ממנה.

כעת נותרו בקבוצה של דנקנר המשקיעים הבאים: אלכסנדר גרנובסקי, קבוצת אלון של משפחת נוימן, נץ בונדס, דניאל חוסידמן המקסיקני והקבוצה מנהלת מגעים לצירופם אחים נקש וזאת לצורך התמודדות מול קבוצת אלשטיין-בן משה שחברה ביחד.

"אם היו מאשרים לנטו לקנות את אי.די.בי ובאמצעותה את שופרסל זה יכול היה להיות אסון"

בענף המזון נושמים לרווחה מביטול השתתפותה של נטו ברכישת אי.די.בי. "זה לא טוב לנוחי דנקנר אבל זה טוב לענף המזון" , אמר בכיר באחת רשתות השיווק הגדולות על הפרישה של נטו. "ככה יהיו פחות קרטלים ופחות פגיעה בתחרות. בנו זה לא היה פוגע אבל הספקים היו נפגעים אם נטו היו חלק מרכישת אי.די.בי כי שופרסל היו מעדיפים את המוצרים של נטו על פני המוצרים של המתחרים".

"אני האמנתי שהממונה על ההגבלים העסקיים יפסול את העסקה אבל נטו נהנו מכך שכולם כתבו על זה שהם גדולים וחזקים ויכלו לשים הרבה כסף על אי.די. בי ובדרך גם התחבבו על נוחי דנקנר", אמר היום בכיר ברשת שיווק אחרת, שאמר ל-TheMarker שאם נטו אכן היתה נשארת בקבוצת הרכישה של אי.די.בי הוא היה מפסיק לקנות ממנה סחורה.

עדי עזרא, יו"ר קבוצת נטו

"אם היו מאשרים לנטו לקנות את אי.די.בי ובאמצעותה את שופרסל זה יכול היה להיות אסון. זה היה מכניס את שוק המזון למערבולת מאוד מורכבת - במידה והעסקה היתה מאושרת ללא תנאים מגבילים שופרסל היתה הופכת למפלצת קמעונאות ענקית בסדר גודל שלא קיים בעולם. שופרסל ונטו היו מקבלים ונותנים הטבות שאחרים לא מקבלים".

"כנראה שבעקבות הפרסומים בתקשורת שתקפו את מעורבות נטו בעסקה נטו הבינו שהממונה על ההגבלים העסקיים יערים קשיים על העסקה ונסוגו ממנה ואנחנו מברכים על כך", אמר ל-TheMarker מתחרה גדול של נטו.

מדו"חות נטו עולה כי שופרסל אחראית לכרבע ממכירות החברה. ב-2012 מכרה נטו לשופרסל בסכום של 492 מיליון שקל, 24% מהמחזור של נטו. ב-2011 מכרה נטו לשופרסל ב-446 מיליון שקל, 25% ממכירותיה, וב-2010 מכרה ב-464 מיליון שקל - 27.6% מהמחזור של נטו.

מבחינת שופרסל, קבוצת נטו היא גם כן ספק לא מבוטל. נטו - שעם המותגים שלה נמנים טיבון ויל, דלידג, וילגר, שלושת האופים, חברת הירקות והפירות ביכורי השדה ו־RICH’S - היתה אחראית ל-4.28% ממכירות שופרסל ב-2012, ל-3.87% ממכירות הרשת ב-2011 ול-4.21% מהמכירות ב-2010.

בימים אלה מתנהל משפט נגד מנכ"ל רשת שופרסל לשעבר, אפי רוזנהויז, וסמנכ"ל הסחר לשעבר, אלי גידור, בגין הסדר כובל לכאורה. שופרסל נחשדת שהפרה את תנאי הרכישה שהציבה לה רשות ההגבלים כשרכשה את קלאבמרקט, שהפעילה לחץ על ספקים כדי שלא ישתפו פעולה עם מבצעי המתחרה מגה, ואף הורידה מוצרים שלהם מהמדף.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

תגובות