אלי דניאל

החשב הכללי, ירון זליכה, הודיע היום על חילוט ערבות בנקאית בסך של כ-35 מיליון שקל אותה העמידה לטובת המדינה קבוצת כרמל התפלה, הכוללת את דור כימיקלים (דורכמ :ת"א), קבוצת ברן (ברן :ת"א) ואיוניקס האמריקאית, וזאת לאחר שלטענת המדינה הפרה כרמל התפלה את התחייבויותיה על פי ההסכם עליו היא חתמה עם המדינה בנוגע להקמתו של מתקן להתפלת כ-30 מיליון מ"ק מי ים.

על פי ההסכם עליו חתמה קבוצת כרמל התפלה בדצמבר 2002, היא היתה צפויה לקבל מהמדינה כ-53.8 סנט עבור כל מ"ק מים שיותפלו במתקן אותו היא התכוונה להקים באתר דור במפרץ חיפה בהשקעה של כ-100 מיליון דולר, כאשר חלק מהותי מההשקעה עתיד היה להיות ממומן על ידי בנק לאומי (לאומי :ת"א).

מתקן זה אמור היה לקום בשיטת ה-Build-Own-Operate, והיתר הפעלתו התייחס לפרק זמן של 24 שנים ו-11 חודשים (כולל תקופת ההקמה). ההכנסה הפוטנציאלית השנתית אותה אמור היה המתקן להניב נאמדה בכ-16 מיליון דולר.

המדינה טוענת כי כרמל התפלה לא עמדה בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם לקבלת ההיתרים ולהעמדת המימון לפרויקט, וזאת למרות העובדה שניתנו לכרמל התפלה, לפנים משורת הדין, מספר ארכות לשם קיום התחייבויותיה. כי לצד חילוט הערבות, אשר נועדה להבטיח את ביצוע השלב הראשון של ההסכם, זליכה הודיע גם על ביטולו של ההסכם שבין הצדדים.

סגן החשכ"ל, רו"ח צביקה חלמיש, מסר כי "יש לעמוד על קיום התחייבויות חוזיות שלקחו יזמים בהסכמים עם המדינה. החשב הכללי סבור כי אין מקום לאפשר ליזמים לנהוג בהסכמים שנחתמו עם המדינה כאלו היו בגדר המלצה לא מחייבת אלא יש לעמוד על קיומם, ובמקרה הצורך אף לחלט את הערבויות שניתנו. מדיניות זו עולה בקנה אחד עם כללי המינהל התקין ועם תרבות עסקית, אשר תסייע להצלחת מכרזי התשתית המהווים מחולל צמיחה מרכזי במשק הישראלי".

כבר בראשית החודש שעבר הצהיר החשב הכללי על כוונתו לחלט את הערבות, במידה שכרמל התפלה לא תחתום על הסכמי המימון של הפרויקט בתוך 30 יום. באוצר מציינים כי בעקבות הצהרה זו הגישה כרמל התפלה בקשה למתן צו מניעה במטרה למנוע מהמדינה לחלט את הערבות, אולם בקשה זו נדחתה ע"י השופט (בדימוס), ד"ר דן ביין, אשר מונה כבורר בין הצדדים. חלקה של כל אחת מהחברות המחזיקות בכרמל התפלה בערבות שחולטה עומד על כ-12 מיליון שקל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker