סקיי לבית המשפט: לפסול 
את ההצעות להסדר חוב באי.די.בי

בעוד שלושה שבועות אי.די.בי פיתוח אמורה לפרוע הלוואה בסך 20 מיליון דולר שקרן סקיי נתנה לחברה הבת אי.די.בי תיירות ■ בקרן טוענים כי הצעות הסדר החוב שהוגשו נותנות עדיפות לבעלי האג"ח הארוכות על חשבון

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

קרן סקיי, בניהולו של צבי יוכמן, הצטרפה לרשימת מגישי ההצעות להסדר חוב באי.די.בי. המתווה של סקיי, שמיוצגת על ידי משרד יגאל ארנון, מתיימר להתגבר על הכשלים ועל הבעיות שעוררו ההצעות הקודמות - אבל משקף את האינטרס העצמי וקצר הטווח של הקרן.

סקיי העמידה ב–2010 
לאי.די.בי תיירות, חברה בת בבעלות מלאה של אי.די.בי פיתוח, הלוואה של 15 מיליון דולר נושאת ריבית של 8.75% לבשנה. ההלוואה, שיתרתה 20 מיליון דולר, אמורה להיפרע בתשלום אחד ב–11 באוגוסט, בעוד 22 יום. ההלוואה מובטחת בערבות שלאי.די.בי פיתוח , שדיווחה בתחזית תזרים המזומנים לרבעון הראשון של 2013: “הדו”ח נותן ביטוי מלא למלוא הערבות כלפי סקיי”.

כתבות נוספות ב-TheMarker

"יהיו עובדי מדינה גרועים שיצטרכו ללכת הביתה - גם בכירים"

צבי יוכמן, מנכ"ל סקייצילום: עופר וקנין

חברות מאיימות לעזוב את ישראל? גם בעולם החיים לא קלים

סקיי, באמצעות עורכי הדין דניאל אברבנאל ודרור ורסנו, דרשה מאי.די.בי פיתוח לפרוע את החוב. לטענת הקרן, יש לה מעמד מיוחד בין נושי החברה וקיימת סבירות גבוהה שאי.די.בי תיירות לא תוכל לפרוע את החוב. לכן, יהיה צורך לפרק אותה ולמכור את נכסיה - אי.די.בי תיירות מעסיקה 1,000 עובדים - בתנאי מכירה כפויה שתניב תמורה נמוכה משוויה הריאלי, וככל הנראה תותיר את אי.די.בי פיתוח בלא הנכס ועם יתרת חוב. תוצאה שאינה רצויה לאי.די.בי ולנושיה.

סקיי מזכירה שאייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט, העריך את שווי ההון העצמי של 
אי.די.בי תיירות - לאחר תשלום התחייבויותיה, כולל לסקיי - ב–42 מיליון שקל ‏(11.75 מיליון דולר‏).

בסקיי טוענים כי מצב הקרן דומה לזה של מבטחים ביטוח פנסיה וגמל משום שפדיון הנכס 
אי.די.בי תיירות תמורת פירעון החוב, ישפר את מצב 
אי.די.בי פיתוח - בעוד מימושו על ידי הנושה, כלומר סקיי, יגרום נזק 
לאי.די.בי פיתוח ולנושיה. עוד טוענים בסקיי כי הקרן היא בין הנושים הבודדים שאין להם אינטרסים וחובות באי.די.בי אחזקות או בגנדן הולדינגס וטומהוק הפרטיות ששולטות בה - ומשום כך יש להכיר בקרן ובנושים “טהורים” אחרים של אי.די.בי פיתוח כסוג נפרד של נושים ולכנס עבורם אסיפה נפרדת.

הסדר מול פירוק

בסקיי תוקפים את ההצעות שהוצגו להסדר באי.די.בי, וטוענים כי הן מקפחות את זכויות הנושים שהחוב כלפיהם אמור להיפרע מיידית. ורסנו ואברבנאל מתבססים על הלכות שנקבעו בהסדר באפריקה ישראל, וטוענים כי אין חולק על זכויותיו העודפות של הנושה לטווח קצר ביחס לנושה ארוך הטווח בהליך של הסדר - להבדיל מפירוק.

עורכי הדין של סקיי טוענים כי בהסדר אין ודאות שהחברה לא תפרע את התחייבויותיה, וכי ההליך נובע מסיכון לחדלות פירעון, ולכן יש להתחשב בסיכונים המקוריים של הנושים השונים. לדבריהם, בהסדר הנושים מתבקשים לוותר על חלק מזכויותיהם בשל סיכון עתידי לא ודאי - ולכן יש להתחשב בעובדה שסיכון זה משפיע בעיקר על הנושה ארוך הטווח. על אחת כמה וכמה במצב שבו לאי.די.בי פיתוח יש הון עצמי חיובי, כך שהסיכון לחדלות פירעון הוא תזרימי.

בסקיי מצטטים מהפסיקה בעניין אפריקה ישראל: “קיים טעם לפגם באי אבחנה בין אדם שהפקיד את כספו בהשקעה קצרת טווח, שהסיכון הכרוך בה נמוך יחסית, לבין מי שהשקיע את אותו סכום עצמו בהשקעה ארוכה”.

חיים גבריאלי, מנכ"ל אי.די.בי פיתוחצילום: עופר וקנין

בכך מתעלמים בסקיי מהמאפיינים המובהקים של סיכון גבוה שגילמה ההלוואה לאי.די.בי תיירות, כמו ריבית חריגה ‏(8.75%‏) ואופציית ההמרה, שהביאו את הריבית האפקטיבית על ההלוואה לרמה דו־ספרתית. מה שהולם חברה בסיכון גבוה, כפי שהיתה אי.די.בי תיירות כבר באוגוסט 2010.

לטענת סקיי, הסיכון העודף באג”ח ארוכות, כולל הסיכון לחדלות פירעון, מובנה במכשיר השקעה זה. לכן, התייחסות זהה להלוואה לזמן קצר ולזמן ארוך, כמוה כמתן העדפה כלכלית לנושים ארוכי הטווח על חשבון הנושים קצרי הטווח.

בסקיי טוענים כי ההצעה הגלומה במתווה הנציגויות של נאמני אג”ח אי.די.בי פיתוח ז’ ו־י’ ושל נאמני אי.די.בי אחזקות מתעלמת מזכויות הנושים קצרי הטווח; אין בה הזרמה של כסף חדש לחברה ואין בה דבר מלבד חלוקה מחדש של הסיכונים בחברה, כשהנושים לטווח ארוך, למשל סדרה ט’ שנפרעת ב–2025, מעבירים בלא תמורה חלק מהסיכונים אל הנושים לזמן קצר.

מתווה זה כולל מתן מניות של אי.די.בי פיתוח לנושי אי.די.בי אחזקות, וממילא מניח כי לאי.די.בי פיתוח ערך כלכלי חיובי. עובדה זו מחדדת, לטענת סקיי, את הצורך לתעדף את הנושים קצרי הטווח, שבפניהם עומדת חלופת הפירוק ופירעון החוב - ולא לדרוש מהם לשלם את מחיר הקטנת הסיכון לנושים ארוכי הטווח.

סקיי תוקפת גם את ההצעה החלופית של נאמני האג”ח, שמחלקת את הנושים לשתי קטגוריות: קצרים, שחובם אמור להיפרע בתוך 12 חודשים, וארוכים. חלופה זו לא זו בלבד שאינה מבחינה בין נושה מיידי לנושה קצר טווח - היא גם נותנת עדיפות לנושים קצרי הטווח: דחיית תחילת התשלום עד 2018 במקום עד 2020 ופריסת החוב לשנתיים במקום שלוש שנים.

התוצאה הבלתי הגיונית, טוענים בסקיי, היא כי בעוד שיש נושים ארוכי טווח שהחוב כלפיהם לא יידחה ואולי יוקדם, הרי שסקיי שהחוב כלפיה הוא מיידי תיאלץ להמתין חמש שנים עד לתחילת הפירעון, שיימשך עוד שנתיים.

דווקא בחלוקת המזומן שבקופת אי.די.בי פיתוח מבקשים הנאמנים שוויון - נושה שהחוב כלפיו אמור להיפרע בעוד 10 שנים ייהנה מפירעון מוקדם יחסית לחלקו בחוב. ורסנו ואברבנאל טוענים כי זו תוצאה אבסורדית, ומזכירים שבית המשפט קבע בעניין אפריקה שיש לתת לנושה המיידי החזר גבוה יותר.

סקיי מוצאת פגם חמור נוסף בהצעות של נאמני אג”ח אי.די.בי פיתוח - הרכיב של המרת החוב באג”ח חדשות בריבית אחידה וקבועה. לטענת הקרן, אין היגיון שסקיי, שחובה נושא ריבית של 8.75%, תקבל בהסדר אג”ח חדשות בריבית 6% - בעוד נושה שהריבית שלו היתה מלכתחילה 6% או פחות, יקבל אג”ח בריבית זהה או גבוהה יותר.

הצעת הפשרה של סקיי מבוססת על פריסת החוב בשנה ועוד 30% ממשך החיים הממוצע המקורי של החוב. רכיב אחר בהצעה כולל אופציה לכל בעלי החוב להמיר את חובם או חלקו במניות אי.די.בי לפי שווי חברה שייקבע במכרז, אבל יהיה לא פחות מ–400 מיליון שקל - כלומר, 50% משווי ההון העצמי של החברה על פי הערכת גבאי - ולא גבוה מ–1.5 מיליארד שקל. 
אי.די.בי אחזקות תקבל אופציה להזרים מיידית הון בסכום מינימלי של 200 מיליון שקל, על פי השווי 
לאי.די.בי פיתוח שייקבע במכרז - או שאחזקתה תדולל לעד 10%.

נושה מיוחד

סקיי שומרת ‏(לעצמה‏) את הדובדבן לסוף ההצעה: אי.די.בי פיתוח תשתמש בקופת המזומנים שבה 1.1 מיליארד שקל לתשלום הריבית השוטפת - ובנוסף, חובות מובטחים וחובות שכנגדם נכסים בחברות הבנות, אי.די.בי תיירות נניח, יטופלו בנפרד לפי החלטת בית המשפט, שכן אי תשלומם יגרום לגריעתם מנכסי אי.די.בי פיתוח.

סקיי מונה את היתרונות שבהצעתה: בסיס ההון של החברה יורחב באמצעות המרת חוב והזרמת כספים, בעלי מניותיה של 
אי.די.בי פיתוח או נושיה יוכלו לשמור על השליטה בחברה אם יזרימו לה די הון, נושי אי.די.בי פיתוח יוכלו להמיר את החוב למניות ואף להשיג שליטה בחברה אם ימירו די חוב, נושי אי.די.בי פיתוח שאינם מעוניינים בהמרת החוב למניות יוכלו לשמור על מעמדם כנושים בלבד ולהיפרע מכל חובם - ובכך לא ייפגעו זכויותיהם בהשוואה לחלופת הפירוק, ודחיית התשלומים תאפשר לאי.די.בי פיתוח להימנע ממימוש מיידי של נכסיה.

יתרונות נוספים, לפי סקיי: דחיית התשלומים תהיה פרופורציונלית למשך החיים הממוצע של החוב, ולכן הנושים קצרי הטווח יקבלו העדפה הולמת וממילא לא יידרשו להמיר את החוב למניות או לאג”ח ארוכות, והחשוב מכל ‏(לסקיי לפחות‏) הוא שנושים מובטחים ומעין מובטחים יקבלו את חובם - ובכך יימנע מימוש נכסים בהפסד.

סקיי מבקשת מבית המשפט המחוזי, בראשות השופט איתן אורנשטיין, להורות כי יש להכיר במעמדה של סקיי כנושה מיוחד, לאור זכויותיה כלפי אי.די.בי תיירות, ולקבוע כי לפיכך יש לפרוע את החוב של סקיי יחד עם פירעון החובות לנושים המובטחים. לחלופין, יש להכיר במעמדם המיוחד של סקיי ובנק הפועלים כנושים מכוח ערבותה של אי.די.בי פיתוח לחברות הבנות. לחלופין, יש להכיר במעמדה המיוחד של סקיי כנושה שאין לו נשייה או אחזקה במעלה פירמידת השליטה של אי.די.בי פיתוח, לצורך הגדרתה כסוג נפרד של נושים.

סקיי מבקשת מבית המשפט לפסול את הצעות הסדר החוב שהונחו בפניו או לתקן אותן באופן שייתנו עדיפות לנושים קצרי הטווח, ובמיוחד לנושים המיידיים, על פני הנושים ארוכי הטווח. הקרן מבקשת לבחון את הצעת הסדר החוב שהגישה ולהעמידה לדיון בפני המומחה והצדדים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker