אסא ששון

הממונה על שוק ההון והביטוח, פרופ' עודד שריג, שעתיד לסיים את תפקידו בעוד כחודש, הוציא אתמול כללים להגברת ההגינות, השקיפות והגילוי למבוטחים בפוליסות ביטוח. המסמך שמקיף את הפוליסות בכל ענפי הביטוח ‏(חיים, בריאות וכללי‏), מציג עקרונות לדרך שבה צריך לנסח פוליסת ביטוח.

במסמך, המשתרע על פני שבעה עמודים, מפורטים תנאים שיש לכלול בתוכנית ביטוח ותנאים שאין לכלול בה. למשל, תוכנית שנועדה לכסות הוצאות ניתוח, לא תכלול כיסוי רק לשכר מנתח, אלא תממן גם את שאר ההוצאות שמנותח נדרש לשלם אגב ניתוח ‏(כמו שכר הרופא המרדים‏).

תוכנית ביטוח היא לרוב חוזה אחיד שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי מבטח כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין מבוטחים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם. למבוטח אין במרבית המקרים אפשרות מעשית לשפר את תנאי התוכנית. לכן דורשים באוצר מחברות הביטוח לנסח תוכניות ביטוח באופן שלא יכללו תנאים מקפחים. בנוסף, מאחר שפוליסת ביטוח היא חוזה מורכב, ולצורך הבנתו נדרש ידע רב, על חברות הביטוח מוטלת עכשיו האחריות לנסח תוכניות ביטוח בצורה פשוטה וברורה ככל שניתן.

עודד שריגצילום: מיכל פתאל

שריג אמר כי "אגף שוק ההון מציב את הסטנדרטים הגבוהים ביותר לשוק הביטוח לטובת המבוטחים בישראל. אנו מעדכנים את דרישותינו מחברות הביטוח למען שקיפות רבה יותר, הוגנות וגילוי נאות שיקלו על מבוטחים להבין את זכויותיהם ולממשן".

חברות הביטוח נדרשות לקבל מהאוצר אישור על כל פוליסת ביטוח חדשה שהן מוציאות. המסמך המקיף את כל פוליסות הביטוח אמור ליצור סטנדרטיזציה של הפוליסות.

המשמעות היא שכל הפוליסות החדשות שחברות הביטוח עתידות להנפיק יצטרכו להתאים לתנאי האוצר. כלומר, חברות הביטוח צריכות לשכתב את כל הפוליסות שלהן בהתאם לתוכנית ולפי תאריכי תחולה מדורגים החל מיוני 2014 ועד תחילת 2015.

בכיר בענף הגיב לדרישות ואמר כי "מי שירוויח מזה הם עורכי הדין. מרוב רגולציה הלקוח מאבד אותך. הוא לא קורא את כל החוזה הביטוחי". הבכיר בענף הביטוח ציין כי: "עכשיו בלי האותיות הקטנות, חברות הביטוח חשופות יותר ולכן זה עלול להוביל לעלייה בפרמיות הביטוח". בכיר אחר ציין כי "מדובר בהנחיה מורכבת מאוד. מה שהאוצר אומר הוא שעכשיו האחריות היא על חברות הביטוח - ופחות על הפיקוח. שכן, יש עכשיו עקרונות איך צריכה להיות כתובה פוליסת ביטוח וכל חריגה ממנה היא באחריות חברות הביטוח. לחברות הביטוח יש עכשיו חשיפה המשפטית גדולה יותר והתעסקות משפטית גדולה יותר שעלולה להוביל לייקור הפוליסות".

מהכללים שפירסם אתמול האוצר עולה כי על כל פוליסת ביטוח לכלול כיסוי בעל משמעות, כלומר הכיסוי בתוכנית ביטוח יהיה בעל משמעות, כך שיענה על צורך ממשי של קהל היעד לתוכנית, בהתחשב באורכה של תקופת הביטוח והסיכונים ‏(הקיימים והעתידיים‏) של קהל היעד לתוכנית.

בנוסף, על הפוליסות להיות נעדרות תנאים מקפחים, כלומר הפוליסה תנוסח כך שלא תקפח זכויות מבוטח או תעניק למבטח יתרון בלתי הוגן העלול להביא לידי קיפוח המבוטחים. למשל, הפוליסה לא תכלול תנאי שמטיל על המבוטח חובה לא ישימה או לא נדרשת להוכחת הזכאות לתגמולי ביטוח; או שהפוליסה לא תכלול תנאי השולל או מגביל את זכותו של מבוטח לערער על קביעת המבטח בנוגע לזכאות לתגמולי ביטוח בערכאות משפטיות.

הסעיף המורכב ביותר במסמך שפורסם הוא סעיף גילוי וזהירות, שמחייב את חברות הביטוח לכתוב את הפוליסה בשפה ברורה ופשוטה. למשל, האוצר דורש כי שם תוכנית ביטוח בפוליסה ישקף את מהות הכיסוי העיקרי בה אם ניתן, ובלבד שהשם לא יטעה.

כלל נוסף נוגע לנהגים ראויים ונהגים בלתי ראויים בתוכנית ביטוח. במסגרת כלל זה, האוצר מצפה כי בפוליסות ביטוח לא יהיו נהגים בלתי ראוים, כמו למשל שתוכנית ביטוח לא תכלול תנאי שמחריג פעילות ספורט אתגרי מבלי להגדיר מהי פעילות ספורט אתגרי באופן כללי, תוך הפנייה לאתר האינטרנט של החברה, שבו תפורט ותעודכן מעת לעת רשימה של ענפי הספורט האתגרי.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker