הבנקים ייאלצו לחשוף את העמלה 
שמניבה להם 2.7 מיליארד שקל בשנה

המפקח על הבנקים, דודו זקן, פירסם היום הוראות שאמורות לספק ללקוחות מידע שבאמצעותו יוכלו להתמקח עם פקידי הבנק ■ בראש הרשימה נמצאות העמלות על ני"ע, תחום שבו הרווחיות של הבנקים וחוסר השקיפות חריגים

סיון איזסקו
סיון איזסקו

בצעד יוצא דופן פירסם היום המפקח על הבנקים, דודו זקן, טיוטת הוראה שמטרתה להגביר את שקיפות הבנקים בתחום עמלות ני"ע. זאת, לאחר שהבנקים לא שיתפו פעולה עם ניסיונו הקודם להגביר את התחרות בתחום, ולאחר שבנק ישראל זיהה כי זהו אחד התחומים שבהם פערי העמלות הם גבוהים ביותר, והלקוחות מתקשים לערוך בו השוואת מחירים.

ההוראה תחייב את הבנקים לחשוף בפני הלקוח את העמלה הממוצעת שהם גובים מלקוחות עם היקף פעילות דומה לזה שלו בתיק ני"ע. כך יסופק ללקוח מידע שיסייע לו להתמקח עם הבנק כדי לשפר את תנאי החשבון.

הבנקים יחויבו להציג ללקוח את עמלת הקנייה והמכירה הממוצעת הנגבית מלקוחות שביצעו עסקות בהיקף פעילות דומה, וכן לחשוף את השיעור הממוצע של דמי ניהול חשבון ני"ע ‏(דמי משמרת‏) שהבנק גבה מלקוחות בעלי היקף תיק דומה. הבנק יידרש להציג את המידע אודות התעריפים בכל פעם שהלקוח עומד לבצע עסקה בני"ע.

במקביל, כל הבנקים יידרשו להציג באתר האינטרנט שלהם מידע אודות שיעורי עמלות ני"ע הממוצעים שהם גובים מהלקוחות. שיעורי העמלות יהיו בהתאם להתפלגות התיק ובהתאם לגודל העסקות שהלקוח מבצע. כך יוכלו הלקוחות להשוות את התנאים שהם מקבלים לא רק לעומת לקוחות הבנק שבו מתנהל החשבון, אלא גם מול לקוחות דומים ביתר הבנקים.

המפקח על הבנקים, דודו זקןצילום: דניאל בר און

כתבות נוספות ב-TheMarker:

פרשנות || מה גרם לשריג לשנות כיוון ולאסור על כפל ביטוחי בריאות?

טסלה האמריקאית רוצה להצליח היכן שבטר פלייס נכשלה

ב-2012 הסתכמו הכנסות הבנקים מעמלות ני"ע בכ-2.7 מיליארד שקל - כ-18% מהכנסות הבנקים מעמלות. זוהי אחת הפעילויות הרווחיות ביותר במערכת הבנקאות. לקוחות שמשקיעים בניירות ערך דרך הבנקים ולא ערכו סקר שוק מקיף, צפויים לחסוך מאות ואף אלפי שקלים בשנה מעריכת השוואה בין הבנקים ודרישה מהבנק להפחית את העמלות.

מועד כניסת ההוראה לתוקף ייקבע על ידי הוועדה המייעצת שתכונס ביום חמישי בשבוע הבא כדי לאשר את טיוטת ההוראה. ההערכה היא כי ההוראה צפויה להיכנס לתוקף בחודשים הקרובים ‏(לכל המאוחר בתחילת 2014‏), כדי לאפשר לבנקים זמן היערכות להכנסת השינויים הנדרשים במערכות המחשוב.

הניסיון הקודם של בנק ישראל להגביר את התחרות בתחום עמלות ני"ע היה בסוף 2012, אז דרש מהבנקים כי יתמחרו מחדש עמלות אלה, לאחר שהוועדה להגברת התחרות במערכת הבנקאות מצאה פערים עצומים בין המחירים שנגבו בפועל - לבין המחירים שהופיעו בתעריפון הרשמי.

בדיקה שערך הצוות להגברת התחרות במערכת הבנקאות מצא כי הבנקים העדיפו עד כה לפרסם תעריף יקר מאוד - ולצדו להעניק הנחה משמעותית ללקוח. הצוות סבר כי התנהלות זו פוגעת בשקיפות כלפי הלקוחות.

בעקבות בדיקת הצוות, הורה המפקח לבנקים לתמחר מחדש את עמלת הקנייה ומכירה, תוך התאמת תעריף העמלות, ככל האפשר, למחיר הנגבה בפועל. על פי הנתונים שפירסם הצוות, כדי להתאים את מחיר העמלות למחיר הממוצע הנגבה בפועל, היו צריכים הבנקים להפחית את גובה העמלה בשיעור של כ-50%.

בפועל, הבנקים ביצעו במארס 2013 הפתחה בשיעור ממוצע של כ-12% במחיר העמלה הרשמי, ובכך הותירו את הפערים הגדולים בין העמלה המצוינת בתעריף לבין העמלה שאפשר לקבל בפועל, לאחר מיקוח עם פקיד הבנק. בבנק ישראל התאכזבו מחוסר שיתוף הפעולה מצד הבנקים, ועתה הוחלט לנקוט צעד חריף יותר, שיוביל להגברת השקיפות.

לא יוכלו לבטל ההטבה

בדומה להתנהלותם בתחום עמלות ני"ע, גם בתחום הפיקדונות הבנקים מפרסמים טבלת ריביות שכל קשר בינה לבין המציאות מקרי בהחלט. המחירים המוצעים ללקוחות בפועל נקבעים על ידי טבלת ריביות החשופות רק בפני פקידי הבנקים ומנהלי הסניפים. בדרך זו, לקוחות שלא יודעים מה שיעור הריבית הראוי לקבל על פיקדונות מקבלים ריבית אפסית, ואילו לקוחות המגלים בקיאות מצליחים לקבל מהבנקים הצעות אטרקטיביות יותר על הפיקדונות.

על כן, המפקח על הבנקים מקדם תיקון חקיקה שיחייב את הבנקים לפרסם את שיעורי הריבית על אשראי ועל פיקדונות הנהוגים בפועל ‏(כיום הבנקים מפרסמים את הריבית הרשמית בלבד, השונה מהריבית המוצעת בפועל‏), כדי לאפשר ללקוחות לערוך השוואה בין הבנקים.

בבנק ישראל הסבירו היום כי הם בוחנים גם את האפשרות לחייב את הבנקים לפרסם ללקוחות מידע מפולח אודות שיעור הריבית הממוצעת הנגבית על אשראי לכל קבוצת לקוחות בהתאם לדירוג האשראי שלהן.

במקביל, הבנקים לא יוכלו להמשיך במדיניות הנהוגה על ידם כיום, שלפיה הם מציעים ללקוח הטבה בגובה הריבית על פיקדון עבור תקופת ההפקדה הראשונה, ולאחריה, בעת חידוש אוטומטי של הפיקדון, ההטבה מתבטלת. זקן קבע כי אם בנק יציע ללקוח הטבה בריבית, זו תישמר גם בעת חידוש אוטומטי של הפיקדון. אותו הדבר יחול גם בהטבת ריבית על אשראי - לאחר חידוש אוטומטי של האשראי, הבנק יידרש לשמור על ההטבה שניתנה ללקוח.

זקן הוסיף כי "הצעדים הנוכחיים הם חלק ממכלול שלם ביישום המלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאות, שמשקף את מחויבותינו לחזק את כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים ולהגביר את התחרות בענף".

דמי ניהול החשבון המינימליים יירדו ב-50%

הוראה נוספת שעליה הכריז היום המפקח על הבנקים, דודו זקן, היא הפחתת עמלת דמי ניהול החשבון המינימליים, לאחר שעמלה זו גררה מחאה מצד חלק מחברי הכנסת ומצד המועצה הישראלית לצרכנות, שטענה כי זוהי עמלה על אי־ביצוע פעולות.

כיום בנקים רשאים לגבות דמי ניהול חשבון מינימליים בגובה שתי עמלות בגין שתי פעולות באמצעות פקיד. בנק ישראל החליט להפחית את דמי ניהול החשבון המינימליים לעמלה בגובה עמלת פעולה אחת באמצעות פקיד.

החלטה זו של בנק ישראל צפויה להוריד את עלות החזקת חשבון בנק חסר פעילות ‏(או חשבון שבו פעילות מינימלית‏), מכ-13 שקל בחודש לכ-6.5 שקל בחודש. הוראה זו תיכנס לתוקף בתחילת 2014.

עד סוף השנה צפוי המפקח על הבנקים לקדם כמה רפורמות חשובות נוספות שנועדו להגביר את התחרות במערכת הבנקאות, ובהן הקלה במעבר לקוחות בין בנקים על ידי תכנות מערכות המחשוב בבנקים, כך שכל הוראות הקבע והפעילות בכרטיסי האשראי יעברו אוטומטית עם הלקוח לבנק החדש, ותיקון חוק הלבנת הון כך שלקוחות יוכלו לפתוח חשבון בנק דרך האינטרנט ובכך למעשה לעבור מבנק לבנק מבלי לצאת מהבית.

רפורמה חשובה נוספת היא הנפקת תעודת זהות בנקאית - מסמך שהבנק יפיק ללקוח באופן תדיר שבו יירשם דירוג האשראי שלו. באמצעות מסמך זה יוכל הלקוח לפנות לבנקים מתחרים, שאין בידם מידע אודות עברו של הלקוח כלווה, ולבקש מהם הצעות אשראי. כיום, כשהבנק המתחרה כמעט ולא יודע דבר על עברו הפיננסי של לקוח מבנק מתחרה, מתקשים הבנקים לספק הצעות אשראי אטרקטיביות ללקוחות איכותיים.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker