בעלי האג"ח של אי.די.בי גיבשו מתווה חדש להשתלטות על החברה

לפי המתווה, בעלי האג”ח יקבלו בין 49% ל100%- ממניות אי.די.בי פיתוח וימנו לה דירקטוריון חדש ■ המתווה עשוי להיות מוגש לבית המשפט בתוך עשרה ימים ■ 
מקורב לנציגות אחזקות: "בעלי האג”ח הבינו שהסיכוי להשקעה חיצונית באי.די.בי 
הולך ופוחת ומכינים חלופות מתאימות. בתוך ימים נדע לאן העסק מתגלגל"

נציגות בעלי האג”ח של 
אי.די.בי אחזקות והנאמנים המלווים אותם גיבשו בימים האחרונים מתווה חדש ונועז יותר לעומת מתווים קודמים שהציעו. במתווה זה עולה לראשונה האפשרות להשתלטות מלאה על נכסיה של אי.די.בי אחזקות. נכסים אלה כוללים בעיקר את מניות אי.די.בי פיתוח. את המתווה החדש ניסח עו”ד נועם שרון ממשרד עו”ד מיתר ליקוורניק אשר מייצג את נאמני האג”ח. נקיטת מתווה זה משמעותה ניתוק בעל השליטה באי.די.בי אחזקות, נוחי דנקנר, מאחיזתו בחברה.

על פי המתווה, מתכננים בעלי האג”ח ביחד עם הבנקים הנושים של אחזקות ‏(לאומי וקרדיט סוויס‏), לדרוש מבית המשפט להעביר אליהם את שני הנכסים העיקריים של החברה - המניות באי.די.בי פיתוח והמזומן שבקופתה ‏(165 מיליון שקל‏). נכס נוסף, בלתי מוחשי, שרואים לנגד עיניהם בעלי האג”ח הן זכויות התביעה בשם אי.די.בי אחזקות כלפי בעלי מניות ונושאי משרה בה בגין מעשים ומחדלים הקשורים בקריסתה. ככל הידוע, נציגות האג”ח של אי.די.בי פיתוח מודעת למתווה החדש ונערכת להתממשותו.

כתבות נוספות ב-TheMarker

עובדים בשירות המדינה יקבלו קביעות אחרי 5 שנים - ורק אחרי שיוכיחו עצמם

טרכטנברג: "יש חלק באוכלוסיה שלא מתאים לו להיות בהשכלה הגבוהה"

בטיוטת המסמך לקראת השתלטות אפשרית מצוין כי ההסכם שגובש בין נציגויות האג”ח של פיתוח ואחזקות נחתם בשל “חוסר התוחלת המתמשך במגעים עם בעלי השליטה”. מקורב לנציגות אחזקות אמר ל–TheMarker: “בעלי האג”ח הבינו שהסיכוי להשקעה חיצונית בקבוצת אי.די.בי הולך ופוחת ומכינים לעצמם חלופות מתאימות”.

בבסיסו של המתווה מובעת ההכרה כי במצב הנוכחי נמצאת השליטה בפעולות גיוס ההון ומימוש הנכסים בידי דנקנר בלבד. המבנה הזה, נכתב במסמך, “מכתיב מצב שבו פעולות מסוג זה ייתכנו רק ככל שהן אינן מאיימות על השליטה של בעלי השליטה”. במילים אחרות: בעלי האג”ח הבינו שהיכולת להשביח את נכסיהן של אי.די.בי אחזקות ופיתוח נתקלת במגבלה קשה. אם פעולות נחוצות שבהן ניתן לנקוט ‏(כגון גיוס הון באי.די.בי פיתוח או המרת חוב להון באי.די.בי פיתוח‏) יאיימו על השליטה של דנקנר - הוא ייטה שלא לבצע אותן.

נוחי דנקנר ומנכ"ל אי.די.בי חיים גבריאלי בבית המשפטצילום: טל שחר

מתווה ההשתלטות אמור להיות רלוונטי רק למחזיקי אג”ח בעלי כמות משמעותית. על פי ההצעה - נושים שיתרת החוב של אי.די.בי אחזקות אליהם נמוכה ממיליון שקל יקבלו פירעון מלא של חובם במועד הקובע להסדר. לנושים הגדולים של אחזקות שיוותרו יוותרו לאחר מכן כמה ייפתחו כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה תהיה לקבל 49% ממניות אי.די.בי פיתוח בהתאם לחלקו של כל אחד מהם בחוב.

יתרת המניות של אי.די.בי פיתוח ‏(51%‏), תועבר לנאמן לתקופה קצובה ‏(כשנה עד שנה וחצי‏) שינהל אותה בפועל. מתווה במתכונת זו יאפשר לנושים להימנע מהשתלטות מלאה על אי.די.בי פיתוח. אפשרות שניה היא לקבל את מלוא מניות אי.די.בי פיתוח ‏(100%‏) בהתאם לחלקו של כל נושה בחוב ‏(חלוקה פארי פאסו‏). המזומן שבידי אי.די.בי אחזקות יחולק גם הוא בין הנושים, תוך הותרת רזרבה כספית מתאימה בידי מנהל התביעות.

לצפייה בסמארטפונים ובטאבלטים - לחצו כאן

לאחר ההשתלטות ימונה לאי.די.בי פיתוח דירקטוריון חדש, למעט הדח”צים. במקביל לכך יופעלו זכויות התביעה כנגד נושאי המשרה באי.די.בי אחזקות במסגרת מנגנון נפרד. התקבולים מהתביעות, ככל שיהיו כאלה, יחולקו בין מי שהיו נושי אי.די.בי אחזקות ערב ההשתלטות על נכסיה.

עו"ד נועם שרון

טיוטת המתווה מדברת גם על בעיות וסוגיות שונות שעלולות לצוץ בעקבות ההשתלטות. כך למשל יהיה צורך לקבל אישורים רגולטורים מהמפקח על הביטוח בסוגיית מינוי נאמן למניותיה של כלל ביטוח. סוגיה אחרת שבעלי האג”ח נדרשים לה הינה חוסר הסחירות של מניות אי.די.בי פיתוח. בעלי האג”ח ישקלו לבקש מהבורסה לרשום את המניות הללו למסחר בצו של בית המשפט או למצוא לבעיית הסחירות פיתרון אחר.

חלק אחר במתווה דן בחלופות לחיזוקה איתנותה הפיננסית של אי.די.בי פיתוח. חלופות אלו כוללות גיוס הון חיצוני, מימוש נכסים, ופרסום מכרז למשקיעים פוטנציאליים שיקנו חלק מהמניות בהצעת רכש או שישקיעו בחברה ישירות. אפשרות אחרת שנדונה היא הגשת הצעה למחזיקי האג”ח של אי.די.בי פיתוח להמרת חלק מהחוב אליהם למניות של אי.די.בי פיתוח. הצעה כזו תתבסס על שווי מוסכם לאי.די.בי פיתוח בהתאם להערכת השווי שהגיש באחרונה לבית המשפט פרופ’ אמיר ברנע. הצעה כזו נועדה להקטין את המנוף הפיננסי של אי.די.בי פיתוח במטרה להקל עליה להשביח את נכסיה.

במתווה נדונה גם סוגיית הבנקים הנושים של אי.די.בי אחזקות, לאומי וקרדיט סוויס שהחוב אליהם עומד על כ–290 מיליון שקל ‏(130 מיליון שקל ללאומי וכ–160 מיליון לקרדיט סוויס‏). החוב הכולל לבעלי האג”ח הוא כ–1.7 מיליארד שקל. מחזיקי האג”ח והנאמנים סבורים שהבנקים במקרה הזה ‏(בשונה מעמדת הבנקים הנושים של אי.די.בי פיתוח‏) לא יהוו גוש חוסם להצעת ההשתלטות.

אם יוחלט להפעיל את חלופת ההשתלטות יכונסו אסיפות נושים באי.די.בי אחזקות במטרה להרחיב את סמכויות הנאמנים והסמכתם להגיש הצעת הסדר שתכלול פירוק של החברה, חלוקת משאביה, ומיצוי זכויות התביעה שלה.

יואב ערמוניצילום: מוטי מלרוד

“בעלי האג”ח של אי.די.בי אחזקות ראו כיצד ההליך המשפטי שבו נקטו בעלי האג”ח של אי.די.בי פיתוח העלה לסדר היום את השאלה אם אי.די.בי פיתוח סולוונטית או לא סולוונטית”, אמר אתמול מקורב לנציגות אחזקות. “הם הבינו שזו חלופה לגיטימית וגם דרך להגיע להישגים מול בעלי השליטה. כעת הם רוצים לבחון את האפשרות הזו גם בעצמם. אני עוד לא בטוח שהם הגיעו להסכמות הדרושות כדי להשתלט על נכסיה של אי.די.בי אחזקות אבל זו חלופה שכל הזמן נבדקת על ידם וקיים סיכוי לא נמוך כלל שהם יגישו את המתווה הזה לבית המשפט בקרוב. בימים הקרובים נדע טוב יותר לאן העסק הזה מתגלגל”.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker