הרווח התפעולי של דש איפקס נשחק ב-25%

דש איפקס סיימה את המיזוג עם בית ההשקעות מיטב באמצע חודש מארס ■ אלו הם הדוחות האחרונים שלה כחברה לא ממוזגת ■ הוצאות ההנהלה וכלליות גדלו ב-11% ל-94 מיליון שקל

אסא ששון

חברת דש איפקס פירסמה בסוף השבוע את דו"חותיה הכספיים לרבעון הרבעון הראשון של 2013. החברה המנוהלת על ידי אילן רביב סיימה באמצע חודש מארס את המיזוג עם בית ההשקעות מיטב שבשליטת צבי סטפק. המיזוג ען מיטב הופך את בית ההשקעות הממוזג מיטב דש לבית ההשקעות השני בגודלו בישראל עם היקף נכסים מנוהלים של מעל ל-100 מיליארד שקל.

במסגרת הדו"ח של חברת דש נכלל לראשונה איחוד של חלק מפעילות מיטב בהיקף של 10 מיליון שקל. החברה צירפה לדו"חות דו"ח פרופורמה. כאשר חברה רוכשת חברה, היא נדרשת להציג דו"ח פרופורמה שמשמעו כאילן החברה נרכשה כבר בתקופה המוקדמת ביותר מהתקופה המוצגת בדו"חות הכספיים. כך ניתן להתרשם איך ייראו הדו"חות של החברה הממוזגת.

הכנסות הקבוצה בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ- 114 שקל מיליון שקל לעומת כ- 113 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הקבוצה מניהול קופות גמל ופנסיה בתקופת הדוח הסתכמו לכ- 58 מיליון שקל וללא תוצאות מיטב בסך של כ- 54 מיליון שקל לעומת כ- 59 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד (ירידה של כ-%8.5). על הכנסות הקבוצה בתחום זה השפיעו בעיקר הירידה בדמי הניהול הממוצעים כתוצאה מכניסה לתוקף של תקנות בדבר דמי ניהול מקסימאליים, וכן מהתחרות השוררת בענף.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דשצילום: תום ברטוב

הכנסות הקבוצה מתעודות סל, נטו הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ-20 מיליוני שקל לעומת כ-25 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות ברבעון הנוכחי, לעומת רבעונים קודמים, נבעה בעיקרה מירידה במירווחי הריבית, מגידול בעלות ההתכסות בנכסים מגבים, מכניסתן לתוקף של הוראות דין בקשר עם דמי הניהול בגין החזקה בתעודות סל על ידי גופים מוסדיים וקרנות נאמנות וכן מהתגברות התחרות בענף.

הכנסות הקבוצה מקרנות נאמנות הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ- 21 מיליון שקל וללא תוצאות מיטב, לסך של כ- 17 מיליון שקל לעומת כ- 16 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-%6. העלייה בהכנסות הקבוצה בתחום זה, נובעת בעיקר בשל שינוי בתמהיל הנכסים המנוהלים בקרנות המסורתיות (שאינן כספיות) וגידול בהיקף הממוצע של נכסי הקרנות המנוהלות על ידי החברה.

הכנסות הקבוצה מניהול תיקים הסתכמו בתקופת הדו"ח לסך של כ-6 מיליון שקל וללא תוצאות מיטב, לסך של כ-5.4 מיליון שקל, לעומת כ-5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-5%. עיקר הירידה נגרמה מירידה בדמי הניהול הממוצעים. ההכנסות מחבר בורסה וברוקראז' הסתכמו בתקופת הדו"ח לכ-4 מיליון שקל וללא תוצאות מיטב, לסך של כ-3 מיליון 1שקל לעומת כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מקור הירידה בהכנסות הינו מחזורי המסחר הנמוכים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות שיווק, תפעול הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ-ס94 מיליון שקל וללא תוצאות מיטב, לסך של כ-86 מיליון שקל בהשוואה לסך של כ-85 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

המקור לגידול (11%) בהוצאות הם מהאיחוד עם מיטב בעיקר בהוצאות השכר בגין פרישת מנהלים בכירים. הרווח תפעולי הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ-20 מיליון שקל לעומת כ-27 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-%25.9. עיקר הירידה ברווח התפעולי נגרמה בשל הירידה בהכנסות מדמי ניהול נכסי קופות הגמל וקרנות נאמנות.

דו"ח פרפורמה

הכנסות הקבוצה פרופורמה מניהול קופות גמל ופנסיה בתקופת הדו"ח הסתכמו לכ-82 מיליון שקל לעומת כ-92 מיליונ שקל בתקופה המקבילה אשתקד (ירידה של כ-11%). על הכנסות הקבוצה בתחום זה השפיעו בעיקר הירידה בדמי הניהול הממוצעים כתוצאה מכניסה לתוקף של הוראות האוצר בדבר דמי ניהול מקסימליים, וכן התחרות השוררת בענף.

הכנסות הקבוצה מקרנות נאמנות הסתכמו בתקופת הדו"ח לסך של כ-52 מיליון שקל לעומת כ-48 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-8%. העלייה בהכנסות הקבוצה בתחום זה, נובעת בעיקר בשל גידול בהיקף הנכסים שנוהלו על ידי מיטב. הכנסות הקבוצה מניהול תיקים הסתכמו בתקופת הדו"ח לסך של כ-7 מיליון שקל, לעומת כ-8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הירידה נגרמה מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים ומשחיקה בדמי ניהול הממוצעים.

הוצאות שיווק, תפעול, הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדו"ח לסך של כ-164 מיליון שקל לעומת כ-151 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול במיטב נובע גידול בהוצאות הנגזרות מההכנסות, הוצאות חד פעמיות בגין ביטוח, מיזוג ורה ארגון.

הרווח לפני מס הסתכם בתקופת הדוח ברווח בסך של כ- 12 מיליוני שקל לעומת רווח של כ-33 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 63%. בנוסף דיווח ההחברה כי הדירקטורים שלה (למעט דירקטורים חיצוניים וכאלו ששכרם אושר באופן פרטני) יפחיתו 15% משכרם.

עוד דיווחה החברה על העסקת מרים סטפק אחותו של בעל השליטה בחברה צבי סטפק כעוזרת יו"ר החברה הבת בהיקף משרה של 8 שעות יומיות. בתמורה לא יעלה שכרה על השכר החודשי הממוצע במשק (כ8,800 שקל). הדירקטוריון החליט כי שכרה יהיה נמוך מהשכר הממוצע.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker