בנק ישראל יחייב את הבנקים לאתר בעלי חשבונות רדומים

במערכת הבנקאית 580 אלף חשבונות ללא תנועה בסכום כולל של 15 מיליארד שקל

מוטי בסוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל גיבש טיוטת תיקוני חקיקה שיבטיחו כי הבנקים יפעלו באופן אפקטיבי לאיתור לקוחות שאבד עמם הקשר ובמקביל יפעלו לשמירה על ערכו של הכסף המוחזק אצלם.

דודו זקןצילום: תומר אפלבאום

המהלך החדש של הפיקוח הוא במסגרת מאמציו לשיפור יחסי הבנק עם לקוחותיו. מדובר בתיקוני חקיקה, שכפופים לאישור שר האוצר, בחשבונות ללא תנועה. התיקונים כוללים שורה של פעולות שמטרתן להבטיח שהבנקים ינקטו פעולות נוספות לאיתור בעליהם של חשבונות ללא תנועה, וישמרו על ערך הכסף המצוי בחשבונות אלו. בהתאם לתיקונים הבנקים אמורים להשקיע את הכסף בחשבונות ללא תנועה באפיקי השקעה שיאפשרו צבירת ריבית מחד, ונזילות מאידך.

לדברי דודו זקן, המפקח על הבנקים, "מדובר בתיקון חשוב ומתבקש שיחזק את אמון הציבור במערכת הבנקאית ויגביר את מחויבות הבנקים ללקוחותיהם". בהתאם לתיקוני החקיקה הבנקים יהיו חיביים לדווח לאפוטרופוס הכללי על חשבונות אשר לא נוצר קשר עם בעליהם במשך 5 שנים.

בהתאם לחוק הקיים ההגדרה של "פיקדון ללא תנועה" היא פיקדון במטבע ישראלי או במטבע חוץ, שלגביו עברו 10 חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעל הפיקדון. הגדרה זאת אינה מבחינה בין חשבון עו"ש פעיל לבין פיקדון כספי המתנהל במסגרת אותו חשבון עו"ש וכן בין סוגי פיקדונות שונים. כפועל יוצא מכך, מספר הפיקדונות ללא תנועה עומד על כ-580 אלף בסך מצטבר של כ-15 מיליארדי שקל.

ב-2012 בחמשת הבנקים הגדולים, כולל פיקדונות רבים שהקשר עם בעליהם לא אבד. מספר הפיקדונות ללא תנועה מעל חמש שנים ופיקדונות של נפטרים עומד על כ-215 אלף, בסך מצטבר של כ-3.9 מיליארד שקל.

התיקון המוצע יביא לכך שההתייחסות תהיה לחשבון הלקוח בכללותו ולא לפיקדון הבודד, וכפועל יוצא מכך, רק חשבונות שאכן אבד הקשר עם בעליהם יוגדרו כחשבונות ללא תנועה.

לפי התיקון המוצע, יוגדרו מספר סוגי חשבונות ללא תנועה:

■ בחשבון עובר ושב, חשבון שלא בוצעה בו פעילות, ובחשבון ובפיקדון אחר המתנהלים תחת אותו מספר, במשך 9 חודשים.

■ פיקדון מתחדש: פיקדון שלא בוצעה בו פעילות, במשך שנתיים.

■ פיקדון ניירות ערך: פיקדון שלא בוצעה בו פעילות, במשך שנתיים.

■ פיקדון לזמן קצוב שאינו נפרע לחשבון עובר ושב (לדוגמא פיקדון באמצעות מערכת סגורה), במועד שנקבע לפירעונו.

על פי התיקון המוצע תורחב חובת האיתור של הבנקים את בעלי "חשבונות ללא תנועה", וכדברי ההוראה "על התאגיד הבנקאי לפעול בשקידה סבירה לאיתור בעל חשבון ללא תנועה, במטרה ליידע אותו אודות כספים השייכים לו". כלומר, על הבנקים יהיה לפעול במספר דרכים לאיתור בעלי חשבונות אלו וזאת במהלך שלושה חודשים מיום הפיכתו של החשבון לחשבון ללא תנועה.

דרכים אלה כוללות בין היתר משלוח הודעות ללקוח, ניסיונות ליצור קשר עם הלקוח באמצעות טלפון או באמצעי תקשורת אחרים שניתנה לגביו הסכמת הלקוח, אימות כתובת הלקוח עם כתובת מגוריו במרשם אוכלוסין או עם כתובות אחרות בחשבונות נוספים שלו בבנק. הבנקים נדרשים לחזור על פעולות האיתור, לפי העניין, אחת לשנה לפחות.

גם כללי ההשקעה של כספים המצויים ב"חשבונות ללא תנועה" שונו. בהתאם לכללים הקיימים כיום, בחלק מסוגי הפיקדונות ההשקעה היא בפיקדון בבנק. כדי שהכספים המופקדים לא יעמדו לשימוש הבנק, ועל מנת לאפשר צבירת ריבית ונזילות, במקרה בו בעל החשבון שאותר יבקש למשכו, מוצעים כללי ההשקעה הבאים:

■ כספי חשבון עובר ושב יושקעו בפיקדון חודשי מתחדש למשך שנה. בתום תקופה זו, יושקעו הכספים במק"מ שזמן פירעונו בין שלושה חודשים לשישה חודשים ממועד הרכישה.

■ כספי פיקדון מתחדש יושקעו בתום תקופת הפיקדון במק"מ שזמן פירעונו בין שלושה חודשים לשישה חודשים ממועד הרכישה.

■ כספי פיקדון לזמן קצוב שאינו מתחדש יושקעו במק"מ שזמן פירעונו בין שלושה חודשים לשישה חודשים ממועד הרכישה.

■ בכספי פיקדון ניירות לא יעשה שינוי.

■ כספים המופקדים בחשבון מטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ יופקדו בפיקדון חודשי מתחדש לפי אותו מטבע או צמוד לאותו מטבע.

נושא נוסף שיטופל במסגרת תיקוני חקיקה אלו הוא חשבונות של לקוחות שנפטרו. על פי התיקון המוצע, אם נודע לבנק על פטירת בעל החשבון, עליו לנסות לאתר את יורשיו. אם לא נוצר קשר עם יורשיו החוקיים של בעל החשבון נדרש הבנק לפנות לרשם לענייני ירושה ולהנהלת בתי הדין הדתיים בבקשה לקבל פרטים על מי שהגיש בקשה לקבלת צו ירושה או צו לקיום צוואה.

בנוסף, במסגרת הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, יידרשו התאגידים הבנקאיים לגלות בדוחות הכספיים השנתיים את מספר החשבונות ללא תנועה הקיימים בכל בנק והסכומים המצויים בהם.

הפיקוח על הבנקים סבור כי המלכים החדשים יובילו לכך שכמות החשבונות של לקוחות שאבד עימם הקשר תשקף באופן מהימן יותר את המקרים בהם אכן הלקוח אינו מודע לקיומם של כספים השייכים לו וחשבונות אלו יקטנו באופן משמעותי.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker