בנק ישראל: עליית מדרגה בריכוזיות שוק ההון - הלווים הגדולים מהווים 91% משוק האג"ח

"שנות הגאות בשוק אג"ח החברות (2007-2005) היו גם השנים שבהן הואצה התרחבותן של הקבוצות העסקיות הגדולות והן הגדילו את מוטת השליטה שלהן בפירמידות עסקיות ממונפות באמצעות הנפקות אג"ח"

סיון איזסקו
סיון איזסקו

בנק ישראל מתריע בדו"ח השנתי ל-2012 כי הריכוזיות בשוק ההון הולכת וגדלה. שוק ההון הופך להיות הזירה שמספקת מימון בעיקר לחברות הענק ואילו היקף האשראי שמספק שוק ההון לחברות הבינוניות (בעלות חוב של 500-100 מיליון שקל) הולך ומצטמק. כך, אם ב-2007 16.2% מהחוב הונפק לחברות בינוניות, כיום החברות הבינוניות מקבלות נתח של 7.1% בלבד. את מקומן תפסו החברות הגדולות במשק.

התפלגות יתרת האג"ח לפי גודל חוב ללווהצילום: מקור: בנק ישראל

לפי בנק ישראל, "בשוק אג"ח החברות, הריכוזיות הלכה וגדלה בשנים האחרונות, ובסוף 2012, כ-91% מיתרת החוב בשוק הונפקו ע"י לווים ששווי חובם בשוק האג"ח עולה על 500 מיליון שקל", זאת למשל לעומת שנת 2007 שבה משקלן של החברות הגדולות בשוק האג"ח עמד על 80.3% ולעומת שנת 2004 שבה משקלן של החברות הגדולות בשוק האג"ח היה 75.5%.

בבנק ישראל מזהירים כי "בשוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי למגזר העסקי קיימת ריכוזיות גבוהה וכמו כן קיימת סכנה של הדבקה בין השווקים, שכן הלווים הגדולים בשוק החוץ בנקאי הם בדרך כלל גם הלווים הגדולים מהבנקים".

בבנק ישראל מציינים כי "אחד הגורמים לריכוזיות הגדולה בשוק האשראי בישראל הוא התפתחותן של קבוצות עסקיות גדולות: קבוצות אלה מחזיקות חברות רבות ובהתאם לכך גם חלק גדול מנתח האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי". לצד זאת בבנק ישראל מציינים כי בשנים האחרונות נרשמה ירידה בהיצע האשראי העסקי מצד הבנקים וזאת בעקבות "החמרה שחלה בתנאי החיתום לנוכח ההערכה שרמת הסיכון עלתה ולאור הפעולות שהבנקים נקטו כדי להגדיל את יחס הלימות הון הליבה בהתאם למתווה שקבע המפקח על הבנקים כחלק מהטמעת מסגרת באזל 3". עם זאת כאמור, בעוד שמשקל האשראי העסקי ירד בבנקים בשנים האחרונות, הרי שבשוק האג"ח נרשמה מגמה הפוכה.

חלק גדול מהגופים המוסדיים נשלטים בעצמם על ידי הקבוצות הגדולות במשק, כך שלא ניתן לשלול את האפשרות כי קיים קשר ישיר בין שליטת הקבוצות העסקיות הגדולות בגופים המוסדיים לבין הגידול בנתח שקבוצות אלו מקבלות בשוק האג"ח. כך למשל קבוצת אי.די.בי שהינה אחת מקבוצות הלווים הגדולות במשק, שולטת בחברת הביטוח כלל. קבוצת דלק, הנמנית אף היא על אחת מצרכניות האשראי הגדולות במשק שולטת בחברת הביטוח הפניקס ובבית ההשקעות אקסלנס. לחברות ביטוח אחרות ולדירקטורים בהם קיימים קשרים עסקיים מהותיים עם הלווים הגדולים במשק.

נוחי דנקנרצילום: ניר קידר

בבנק ישראל לא מזכירים את שמה של קבוצת אי.די.בי באופן מפורש אך נרמז כי "שנות הגאות בשוק אג"ח החברות (2007-2005) היו גם השנים שבהן הואצה התרחבותן של הקבוצות העסקיות הגדולות והן הגדילו את מוטת השליטה שלהן בפירמידות עסקיות ממונפות באמצעות הנפקות אג"ח. מצבן של חלק מקבוצות אלה החמיר בשנתיים האחרונות, וחלקן אף מתקשות לעמוד בהתחייבויותיהן; זאת בין היתר על רקע פגיעה ברווחיותן עקב ההאטה במשק, המחאה החברתית ורפורמות מסוימות, כמו זו שנערכה בשוק הסלולר.

"כתוצאה מכך, וגם כתוצאה מהמשבר בשוק האג"ח, נפגעה יכולתן להמשיך ולגלגל את חובות הענק שהן הנפיקו בשנות הגאות בשוק. ואולם ההתפתחויות בשווקים עד כה מצביעות על כך שפחתה הסכנה הנשקפת מהשפעה מערכתית כתוצאה מהדבקה בין החברות השונות בתוך הקבוצה העסקית, שכן הציבור למד להבחין בין החברות השונות בקבוצות העסקיות עפ"י איתנותן הפיננסית. בהתאם לכך, ולהבדיל משנת 2008 , עליית התשואות בשנת 2012 איננה גורפת; היא ממוקדת בעיקר בחברות הנתונות בקשיים בתוך הקבוצות העסקיות, מבלי להשליך אוטומטית על יתר החברות בקבוצה. לכך תרמו בין היתר התהדקות הממשל התאגידי והבקרה על העברת כספים בין החברות בתוך הקבוצה העסקית".

בבנק ישראל מציינים כי בשנים האחרונות הוטלו מספר הגבלות על החשיפה של הבנקים והגופים החוץ בנקאיים לקבוצות הלווים. אך על מנת להקטין את הסיכון במשק כתוצאה מריכוזיות האשראי במערכת הבנקאית ובשוק ההון, מציינים כי "צעד נוסף שעשוי לתרום להקטנת ריכוזיות האשראי הוא יישום המלצתה של הוועדה להגברת התחרותיות במשק להגביל את פעילותן של הקבוצות העסקיות באמצעות הגבלת מספר הרמות של הפירמידה העסקית".

כמו כן בבנק ישראל מציינים כי "המגמה להסיט את האשראי הבנקאי למשקי הבית על חשבון המגזר העסקי, וכן המגמה להגדיל את האשראי לעסקים קטנים ובינוניים על חשבון אשראי לעסקים גדולים, תורמות גם כן להקטנת החשיפה של הבנקים לסיכון הנשקף מריכוזיות האשראי".

יצחק תשובהצילום: תומר אפלבאום

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker